روش پیوند زدن درختان

مقدمه

پیوند زدن در واقع به معنی زخم یا قطع قسمت زیادی از شاخه و برگ گیاه و در نهایت چسبناندن دو گیاه مختلف به یکدیگر که باعث تولید میوه های یکسان میشود. پیوند زدن درختان اهداف گوناگونی دارد که با توجه به هدف نوع روش پیوند زدن مشخص میشود که شرایط محیطی و فیزیولوژیکی مناسب برای این کار باید فراهم شود.

در کل هدف اصلی پیوند زدن ،ایجاد کردن یک درخت قوی و بادوام و افزایش توان باردهی و بهبود کیفیت و کمیت محصول است. است که باید تمام اقدامات لازم را به خوبی انجام دهیم تا شرایط مناسب فراهم و به نتیجه دلخواه برسیم که مهم ترین آن فراهم کردن شرایط محیطی و فیزیولوژیکی مناسب برای آن گیاه می باشد

در بیشتر موارد هدف از پیوند زدن افزایش توان باردهی درخت و بهبود کمی و کیفی محصول است اما اهداف دیگری نیز وجود دارد که شامل :

 • استفاده از پایه های پیوندی برای رسیدن به گیاهان کوتاه قد و مقاوم
 • تنظیم گرده افشانی باغ
 • استفاده از میان پایه ها برای رفع عوارض
 • ترمیم زخم های وارد شده به تنه و…..
 • تسریع در آغاز باردهی
 • تغییر ساختار رویشی و باردهی درختان
 • تنظیم ph و کاهش شوری

نکات ضروری پیوند زدن درختان

پیوند زدن درختان

جوش خوردن پایه و پیوندک

قسمت های مختلف دو گیاه برای اینکه بتوانند با هم سازگار و نهال جدید تولید کنند بایستی اتصال پایه و پیوندک بصورت کامل انجام شود در اصطلاح یعنی بایکدیگر جوش بخورند. این موضوع ممکن نیست، مگر آنکه پایه و پیوندک با یکدیگر نمو نموده و سلول های محل اتصال با یکدیگر شروع به فعالیت کرده و نسج جوانی به وجود آورد.

قرابت پیوندک با پایه

اتصال پایه و پیوندک نیاز به دقت در حین عمل قرار دادن پیوندک در روی پایه می باشد. طبیعت دو گیاه باید با یکدیگر سازگاری داشته باشد و دو طبقه مولد باید حتما با یکدیگر تماس حاصل کنند تا عمر درخت پیوندی زیاد شود.

شرایط مناسب پایه

انتخاب پایه مناسب برای درختان و گیاهان بسیار مهم است و برای انتخاب پایه مناسب باید به عواملی نظیر مقاومت به شرایط آب و هوایی، مقاومت به آفات و بیماری‌ها، تکثیر مناسب، سرعت رشد، و جایگزینی مناسب توجه داشت.

در مورد پیوندک هم باید به عواملی مانند سن پیوندک، نوع شاخه، قسمت شاخه، و زمان جداسازی توجه کرد. همچنین برای هر نوع گیاه و درختی، نوع پیوند مناسب متفاوت است و لازم است که قبل از انجام این کار، با تحقیق و مطالعه دقیق، نوع پیوند مناسب با درخت را به خوبی بشناسیم و به طور آگاهانه اقدام به پیوند زدن کنیم.

اثر متقابل پایه و پیوندک روی یکدیگر و نتایج آن

بعضی از دانشمندان معتقداند که پایه و پیوندک در یکدیگر تاثیر نداشته و تغییرات حاصله ارثی نمی باشد و با بذر نمیتوان، تکثیر یا تولید مجدد انجام دادو عده ای دیگر معتقدند که تاثیر متقابل دو قسمتی که با یکدیگر اتصال پیدا کردند ،زیاد است و این تغییرات ارثی می باشد و میتواند گونه جدیدی ایجاد شود. اثر متقابل این دو باعث افزایش مقاومت درخت پیوندی به بیماری ها و سرمای زیاد میشود و همچنین انجام پیوند باعث کم شدن عمر برخی از درختان پیوندی است.

زمان پیوند درختان

 1. پیوند در زمان بیداری درخت انجام میشود و در دوران استراحت و خواب گیاه هرگز پیوند انجام ندهید.
 2. هنگام پیوند زدن شیره گیاه نباید زیاد باشد.
 3. دمای بالا باعث خشک و نابود شدن پیوندک میشود.
 4. اگر دما کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد، سلول های پیوندک غیر فعال می شوند و دیگر پیوند انجام نخواهد شد. فصل بهار قبل از اینکه شیره گیاه فراوان شود، زمان مناسبی برای پیوند زدن درخت می باشد. اواخر تابستان و احتمالاً ابتدای فصل پاییز نیز بازه زمانی مناسب برای پیوند است. این زمان قبل از وقوع یخبندان می باشد.

انواع پیوند درخت

پیوند سپری

در این پیوند از یک جوانه استفاده و جوانه در جهت طول ساقه در قسمت زیر پوست جای می گیرد.

پیوند لوله ای

در پیوند لوله ای از پوست درخت بصورت لوله ای که دارای جوانه است جدا میکنیم. طول در نظر گرفته برای این جوانه حدود یک تا ۲ سانتی متر است. قسمت تحتانی پایه را برش داده و پوست آن را جدا میکنیم پیوند زدن درخت به شیوه لوله ای برای درختانی که کمتر از یک سانتی متر قطر دارند، استفاده می شود. در این پیوند پیوندک و پایه دارای قطر یکسان و هنگامیکه پایه و پیوندک قطر یکسان نداشته باشند، از روش پیوند حلقوی استفاده می شود.

پیوند مجاورتی

در طبیعت به وفور یافت می گردد. در این پیوند نیازی به وجود انسان نیست. زمانی که دو درخت در سایش با یکدیگر واقع می شوند، پوست میان آن ها خورده می شود. این موضوع جوش خوردن دو طبقه زایشی در درختان مجاور را فراهم می آورد. زمانی که پیوندهای دیگر برای درخت امکان پذیر نباشد، از روش مجاورتی پیوند زدن درخت کمک گرفته می شود.

پیوند پلی

این پیوند در اوایل بهار قابل انجام بوده و برای ترمیم نواحی آسیب دیده درختان مورد اهمیت می باشد. برای این پیوند شاخه هایی با قطر تقریبی یک تا ۲ سانتی متری به کار می رود. این شاخه ها باید در زمان استراحت تهیه شوند و در محلی سرد ذخیره گردند. پوست صدمه دیده را حذف نمایید

پیوند قاشی

این روش زمانی که پیوندک و پایه هر دو در وضعیت استراحت قرار دارند و درخت پوست دهی ندارد، استفاده می شود. پیوندک از شاخه ای با قطر یک تا ۲٫۵ سانتی متر انتخاب می شود. این برش با زاویه ۴۵ درجه زده می شود. آن گاه در ۲٫۵ سانتی متری فوقانی جوانه یک برش به شکل کج به سمت درون ساقه هدایت می گردد. پایه نیز بدین شکل فراهم شده و نواحی زایشی آن ها در تماس با یکدیگر واقع می شود.

برای موفق بودن پیوند زدن درخت از یک پلاستیک در محل پیوند استفاده می شود. این پلاستیک برای حفظ رطوبت محل پیوند ضروری است.

مدل های مختلف پیوند درختان

پیوند اسکنه

از کهن ترین روش های پیوند زنی درخت بوده و باغداران از این روش استفاده می کنند. پایه از تنه درخت، شاخه های اصلی یا طوقه برش داده می شود. آن گاه برشی در قطر پایه شکل می گیرد. این بریدگی با عمق تقریبی ۲ تا ۵ سانتی متر زده می شود. پیوندک نیز با طول ۱۲ تا ۲۰ سانتی متر از شاخه جدا شده و در قسمت پایینی آن یک برش به شکل اریب دیده می شود

پیوند زینی

به پیوند اسکنه بسیار شباهت دارد. در این روش بر خلاف اسکنه، شکاف بر روی پیوندک انجام می گیرد. دو سمت پایه به شکل اریب برش داده می شود و آن گاه پیوندک بر روی آن جای می گیرد. برای این یپوند نیز از پیوندک و پایه با قطر یکسان استفاده می شود. بهتر است پیوندک با جوانه انتهایی در این پیوند به کار گرفته شود.

پیوند تاجی

در این روش نیز پیوندک در قسمت زیر پوست پایه جای می گیرد. این پیوند در حداقل زمان ممکن نتیجه خواهد داد. در تمام شاخه ها با قطرهای ضخیم یا نازک قابل انجام می باشد. برای جای گذاری پیوندک در پایه، پوست پایه کنار زده می شود.

پیوند نیمانیم

این نوع پیوند در سه حالت ساده، پاشنه دار و زبانه دار دیده می شود. برای شاخه های باریک و نازک با قطر ۵٫۱ تا ۵٫۲ سانتی متر کاربرد دارد. برای انجام این پیوند باید پیوندک و پایه هم قطر را انتخاب کنید.

پیوند رولپه و زیرلپه

این نوع پیوند در سه حالت ساده، پاشنه دار و زبانه دار دیده می شود. برای شاخه های باریک و نازک با قطر ۵٫۱ تا ۵٫۲ سانتی متر کاربرد دارد. برای انجام این پیوند باید پیوندک و پایه هم قطر را انتخاب کنید.

نحوه پیوند زنی درختان

لوازم مورد نیاز برای پیوند زدن

قیچی هرس

اولین ابزار مورد نیاز برای برش سر شاخه و یا تنه درخت برای پیوند خواهد بود. بسته به قطر درخت و یا شاخه ای که قصد پیوند زدن آن را دارید می توانید از قیچی هرس با ابزار مناسب دیگری استفاده کنید.

چاقو

چاقوی تیز به منظور برش مورب شاخه و یا پیوندک لازم خواهد بود. از چاقو همچنین برای برش پوست گیاه و یا ایجاد شکاف در آن استفاده خواهید کرد.

میخ

استفاده از میخ برای اتصال بهتر پیوندک و شاخه

نوار پیوند

نوار پیوند می تواند به جای میخ برای اتصال دو بخش و جوش خوردن پیوند استفاده شود.

چسب باغبانی یا موم پیوند

این چسب یا موم پیوند برای پوشاندن محل پیوند زده لازم خواهد بود.

برای مشاهده محصولات فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

جمع بندی

توجه داشته باشید که موفقیت در پیوند زدن درختان تا حدی نیازمند مراقبت های پس از پیوند زنی می باشد که با آب دادن به درختان و فراهم نمودن شرایط مناسب برای جوانه زدن پیوند فراهم خواهد شد. یکی دیگر از این روش ها استفاده از کود برای تقویت میباشد.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کودی بادام زمینی

مقدمه

بـادام زمينـي يكـي ازمهمترين و اقتصادي ترين دانه هاي روغني در مناطـق گرمسـيري و نيمـه گرمسـيري می باشد که دمای مناسب بین 22تا 25درجه سانتیگراد میباشد که بيـشتر بـه منظـور توليــد روغــن کشت می شود.برای کشت بادام زمینی از خاکهای با زهکش بالا استفاده و فواصل بین بوته ها 10الی 15 سانتی متر و عمق کاشت هر بوته 4 الی 10سانتی متر باشد. برای تکثیر بادام زمینی از اواخر اسفند تا اردیبهشت ما میتوانید اقدام کنید .اگر مقدار بسیار زیاد و بسیار کم از مواد مغذی در خاک، وجود داشته باشداز کیفیت محصول و روغن آن کاسته میشود پس لازم است که حتما کودهای ضروری به خاک اضافه شود و عملکرد و طعم محصول افزایش یابد.

بادام زمینی نیاز فراوانی به آبیاری منظم و زیادی دارد و در بازه زمانی گرده افشانی تا دو هفته قبل از رسیدگی به کمبود رطوبت خاک حساس میشود بنابراین با دقت فراوان آبیاری کنید. همچنین باید توجه داشته باشید که مقاومت گیاه را با اقدامات لازم بالا برده و علف هرز را کنترل و قبل از طغیان آفات و بیماری سمپاشی های لازم را انجام دهید.

توضیحات برنامه کودی

اولین و مهمترین کار در مدیریت مزارع کشت بادام زمینی انتخاب یک برنامه غذایی مناسب می باشد. اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت ، و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز (بادام زمینی)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کود4تا 6برگیقبل از ظهور جوانه گلشروع غلاف بندیرشد دانهرسیدگی غلافیکماه قبل از برداشت
هیومیک اسید4کیلوگرم در هکتار آبیاری
2لیتر در هکتار آبیاری
کود npk20-20-20
ده کیلوگرم در هکتار آبیاری
10-52-10
ده کیلوگرم در هکتار آبیاری
20-20-20
ده کیلوگرم در هکتار آبیاری
12-12-3620-20-20
ده کیلوگرم در هکتار آبیاری
8-5-4420-20-20
ده کیلوگرم در هکتار آبیاری
پتاس مایع 2لیتر در هکتار محلولپاشی
محرک رشد +ریزمغذیآمینو اسید +ریزمغذی در هزا لیتر محلول پاشی
گوگرد مایع10لیتر گوگرد مایع آبیاری در هکتار
فسفیت پتاسیم2/5کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی
ارگانومیت10لیتر در هکتار آبیاری
سولفات پتاسیم15کیلوگرم در هکتار آبیاری
ریشه زا2لیتر در هکتار آبیاری
اوره فسفات8کیلوگرم در هکتار آبیاری

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی بادام زمینی)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی بادام زمینی) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی بادام زمینی می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کودی یونجه

مقدمه

یونجه گیاه چند ساله که دارای برگ­ سه برگچه­ ای و رنگ گل آن، آبی مایل به بنفش می باشد. از جمله مهم ترین علوفه در کل جهان است و منبع طبیعی نیتروژنی دارد به این صورت که میزبان باکتری­های همزیست خاکی در گره­های ریشه وجود دارند که عملا نیتروژن هوا را به خاک منتقل می­کند. پس، نیتروژن برای بقیه گیاهان نیز در دسترس قرار میگیرد.دارای سازگاری بالایی با شرایط آب و هوایی مختلف و خشکی است زیرا سیستم ریشه آن تا عمق زیاد نفوذ کرده و مواد غذایی و آب مورد نیاز خود را بدست می آورد. قسمت بالایی گیاه نسبت به سیستم ریشه کوتاه­تر است. گیاه یونجه در خاک­های با زهکشی عالی رشد مناسبی خواهد داشت بنابراین آماده سازی زمین اهمیت زیادی دارد.

بذر به دو طریق در مزرعه کاشت می‌شود

 1. بذر پاشی با دست یا دستگاه قابل حمل به وسیله انسان
 2. بذر پاشی به وسیله ماشین‌

پاشیدن یکنواخت بذر یکی از عوامل مهم در کاشت حساب میشود بنابراین اینکار توسط افراد با تجربه انجام می‌گیرد.یکی از موارد مهم در کشت یونجه کالیبره کردن دستگاه است زیرا اندازه دانه بین واریته‌های مختلف و نیز بین محموله‌های مختلف یک واریته متفاوت است

توضیحات برنامه کودی یونجه

کشت گیاه یونجه بسیار آسان و مستلزم رعایت کردن نکات ساده و تغذیه ای است تا این گیاه بارور شود و کیفیت محصول افزایش پیدا کند.بنابراین برای آن که محصولی با کیفیت و برداشت چندین برابر داشته باشید، نیاز به برنامه تغذیه کامل آن دارید که در ادامه برای شما تمامی مراحل و کودهای مورد نیاز را بیان میکنیم.

توصیه کودی اگری راز (یونجه)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کودقبل کاشتکاشت بذر و ابتدای رشد رویشیساقه رفتنپس از چین اولپس از چین دومپس از چین سومپس از چین چهارم
هیومیک اسیدیومیک 18
نواگرو
10-5 لیتر در آب آبیاری
اگروهیومیک اگرونایک 5 کیلو گرم در هکتار -آبیارینواتر اگراکو 10-15 لیتر در هکتاریومیک 18
10-5 لیتر در هکتار
بیولم 2-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
سولفات پتاسیمسولفات پتاسیم آرکا چین 3 کیلوگرم در هکتار محلولپاشی2-3کیلوگرم دامافارم در هکتار محلوپاشی 2-3 کیلوگرم در هکتار محلولپاشی
آهن مایع با سولفات آهن3 لیتر در هزار لیتر
جلبک دریاییاکتیو آلگا
1-1.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب
NPK10-52-10
15 کیلوگرم در هکتار
20-20-20
15 کیلوگرم در هکتار
10-52-10
3 کیلوگرم در هزار لیتر محلول پاشی
20-20-20
20 کیلوگرم در هکتار
20-20-20
20 کیلوگرم در هکتار
20-20-20
15 کیلوگرم در هکتار
میکرو معدنیاورگانومیت 2 -1.5 لیتر در هزار لیتر آبمیکروکمپلکس آپیکس 1-0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب
آمینو اسید1-0.5 کیلوگرم مش بلژیک به صورت محلول پاشینوافول اگراکو 2.5-2 لیتر در هزار لیتر آبویتالین اگرونایک2-1.5 لیتر در هزار لیتر آب
پلت مرغی و کود دامی1500-1000 کیلو گرم در هکتار
اوره فسفات10 کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
ریشه زااکتیو روت 1.5-1 لیتر به صورت آبیاری
فسفیت پتاسیمالکسینو 1-2 لیتر در هزار لیتر

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی یونجه)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی بادمجان) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی بادمجان می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

انواع کاکتوس و روش نگهداری

مقدمه

کاکتوس، به انگلیسی Cactus، با نام علمی Cactaceae، گیاهی چند ساله، از خانواده گیاهان گلدار (Caryophllales) است. کاکتوس با ۱۳۹ جنس و نزدیک به ۲۰۰۰ گونه، بومی مناطق وسیعی از آمریکای شمالی و جنوبی است. مکزیک بیشترین تعداد و گونه از کاکتوس‌ها را دارا می‌باشد. بیشتر گونه‌های کاکتوس بومی مناطق خشک هستند، اما انواعی از آن در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نیز وجود دارند.

مزیت نگهداری از کاکتوس‌ها

چندین مزیت برای نگهداری کاکتوس ها به عنوان بخشی از مجموعه گیاهان یا باغ شما وجود دارد. در اینجا چند مزیت کلیدی وجود دارد:

✅نیازهای کم آب: کاکتوس ها به دلیل توانایی خود برای زنده ماندن در محیط های خشک با حداقل آب شناخته شده هستند. آنها بافت ها و ساختارهای تخصصی مانند ساقه ها و خارهای ضخیم دارند که به آنها کمک می کند آب را برای مدت طولانی ذخیره کنند. این باعث می شود که آنها برای مناطق با بارندگی کم یا افرادی که گیاهان کم نگهداری را ترجیح می دهند ایده آل باشند.

✅تحمل به خشکی: کاکتوس ها به دلیل قابلیت ذخیره آب، گیاهانی بسیار مقاوم به خشکی هستند. آنها می توانند دوره های طولانی خشکسالی را بدون متحمل شدن آسیب قابل توجهی تحمل کنند. این انعطاف پذیری آنها را برای پروژه های فضای سبز یا محوطه سازی در آب و هوای خشک مناسب می کند.

✅ظاهر منحصر به فرد و جذاب: کاکتوس ها در اشکال، اندازه ها و رنگ های بسیار متنوعی وجود دارند که از نظر بصری آنها را به هر فضای داخلی یا خارجی جذاب می کند. فرم‌های معماری منحصر به فرد و شکوفه‌های چشمگیر آن‌ها می‌توانند به عنوان نقاط کانونی عمل کنند و به محیط اطراف شما علاقه و زیبایی بیافزایند.

✅مراقبت آسان: کاکتوس ها عموماً گیاهان کم نگهداری هستند که به حداقل توجه نیاز دارند. آنها در خاک با زهکشی خوب رشد می کنند و نور کافی خورشید را ترجیح می دهند. با قرار دادن مناسب و آبیاری گاه به گاه (بسته به گونه و شرایط محیطی) می توانند با کمی تلاش رشد کنند.

✅طول عمر طولانی: کاکتوس ها دارای پتانسیل طول عمر طولانی هستند و اغلب بیشتر از بسیاری از گیاهان آپارتمانی یا باغی دیگر زندگی می کنند. برخی از کاکتوس ها در صورت داشتن شرایط مناسب رشد و مراقبت می توانند چندین دهه یا حتی قرن ها زندگی کنند.

✅ارزش آموزشی و درمانی: کاکتوس ها می توانند موضوعات جذابی برای یادگیری در مورد سازگاری گیاهان، اکوسیستم های بیابانی و گیاه شناسی باشند. رشد و مراقبت از کاکتوس‌ها می‌تواند مزایای درمانی نیز داشته باشد، زیرا می‌تواند سرگرمی آرامش‌بخش و مفیدی باشد که ذهن آگاهی و کاهش استرس را تقویت می‌کند.

✅تصفیه کننده هوا: کاکتوس با جذب ترکیبات آلی موجود در هوا که در اثر متساعد شدن گاز‌های گلخانه‌ای مثل کربن مونواکسید و دی اکسید کربن به وجود می‌آید، یک پاک کننده قوی هوا است. کاکتوس‌ها بر خلاف دیگر گیاهان که در شب دی اکسید کربن آزاد می‌کنند، با تولید اکسیژن در شب به بهبود شرایط تنفسی و خواب راحت کمک می‌کنند.

✅مقابله با امواج خطرناک وای فای : کاکتوس‌ها برای جذب امواج نویز خطرناک محیط، بسیار موثر هستند و تا حد زیادی اثرات مضر امواج را کاهش می‌دهند.

✅کاکتوس به عنوان یک آرامش دهنده و کاهنده استرس: مطالعات نشان داده است که گیاهان آپارتمانی، تمرکز انسان‌ها را بهبود بخشیده و روحیه ما را تا ۱۵ درصد تقویت میکنند! نکته حائز اهمیت این است که داشتن کاکتوس و ساکولنت در خانه یا محل کار، روز شمارا پربارتر و آرام‌تر میکند؛ همچنین تماشای یک گیاه در حال رشد و شکوفایی توسط ما می‌تواند به کاهش افسردگی کمک کند.

شرایط لازم نگهداری از کاکتوس

برای نگهداری موفقیت آمیز کاکتوس ها، مهم است که شرایط لازم را برای آنها فراهم کنید که شبیه زیستگاه طبیعی آنها باشد. در اینجا چند فاکتور کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

میزان نور کاکتوس

اکثر کاکتوس ها در نور مستقیم و روشن رشد می کنند. آنها را در مکانی قرار دهید که بتوانند حداقل 6 ساعت نور خورشید در روز دریافت کنند. پنجره های رو به جنوب یا مناطق بیرونی با نور کافی خورشید به طور کلی ایده آل هستند. با این حال، مراقب آفتاب شدید ظهر باشید، زیرا برخی از کاکتوس‌ها ممکن است در گرمترین بخش روز به سایه جزئی نیاز داشته باشند.

خاک مناسب کاکتوس

کاکتوس ها به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارند تا از غوطه ور شدن ریشه ها جلوگیری شود که می تواند منجر به پوسیدگی ریشه شود. از مخلوط مخصوص کاکتوس یا گلدان ساکولنت استفاده کنید که زهکشی خوبی دارد. همچنین می توانید خاک گلدان معمولی را با موادی مانند پرلیت، پوکه یا ماسه درشت اصلاح کنید تا زهکشی بهتر شود.

نحو آبیاری کاکتوس

در حالی که کاکتوس ها به خشکی مقاوم هستند، هنوز برای زنده ماندن و رشد به مقداری آب نیاز دارند. دفعات آبیاری به عواملی مانند گونه کاکتوس، اندازه گلدان، دما و رطوبت بستگی دارد. به عنوان یک قاعده کلی، اجازه دهید خاک بین دو آبیاری خشک شود و سپس به طور کامل آبیاری کنید و مطمئن شوید که آب اضافی از گلدان خارج می شود. از آبیاری بیش از حد خودداری کنید، زیرا می تواند منجر به پوسیدگی ریشه شود.

دمای مناسب کاکتوس

کاکتوس ها با محیط های گرم و خشک سازگار هستند. آنها معمولاً دمای بین 60 درجه فارنهایت (15 درجه سانتیگراد) و 85 درجه فارنهایت (29 درجه سانتیگراد) را ترجیح می دهند. آنها را از دمای بسیار سرد محافظت کنید، زیرا اکثر کاکتوس ها به یخ زدگی حساس هستند. در حالی که کاکتوس ها می توانند رطوبت کم را تحمل کنند، تامین مقداری رطوبت در ماه های خشک زمستان می تواند مفید باشد. می توانید با قرار دادن سینی آب در نزدیکی کاکتوس ها یا استفاده از مرطوب کننده به این کار دست یابید.

تهویه هوای مورد نیاز کاکتوس

گردش خوب هوا به جلوگیری از بیماری های قارچی کمک می کند و رشد سالم را تقویت می کند. از قرار دادن کاکتوس ها در فضاهای بسته یا راکد خودداری کنید. اگر در داخل خانه رشد می کنید، مطمئن شوید که تهویه کافی در اتاق وجود دارد.

گلدان مناسب کاکتوس

گلدان هایی را با سوراخ های زهکشی انتخاب کنید تا از جمع شدن آب در پایین آن جلوگیری کنید. کاکتوس ها معمولاً گلدان های کمی راحت را ترجیح می دهند، زیرا ظروف بیش از حد بزرگ می توانند رطوبت اضافی را حفظ کنند.

کوددهی مناسب کاکتوس

برای قطور شدن تنه کاکتوس میتوانید از کودهای پتاسیم بالا و برای توسعه و گسترش ریشه از کودهای فسفر بالا استفاده کنید .بنابراین بهترین گزینه برای کاکتس ها کودهای 36-12-12 می باشد

انواع کاکتوس های زیبا

انواع مختلفی از کاکتوس وجود دارد که در طیف وسیعی از اشکال، رنگ‌ها و اندازه‌ها هستند و به این ترتیب می‌توانید به دنبال کاکتوسی باشید که مناسب سلیقه و سبک دکوراسیون خانه‌ی شما باشد. البته برخی از کاکتوس‌ها اگر نور کافی هم دریافت کنند، شکوفه‌های زیبایی به رنگ سفید، صورتی، قرمز، نارنجی، زرد یا بنفش خواهند داشت.

▪️آکانتوکالیسیوم گلاسیوم(Acanthocalycium glaucum) : نام این کاکتوس از کلمه‌ی یونانی آکانتا به معنی خار و ستون فقرات و کالیکس (calyx) به معنی پوشش و کاسه گرفته شده است که اشاره به غلاف یا کاسه‌ی گل دارد که خارها روی آن رشد می‌کنند.

▪️ آکانتوکالیسیوم تیونانتوم(Acanthocalycium thionanthum): کاکتوس آکانتوکالیسیوم تیونانتوم به خاطر تیغ‌های خوش فرم و زیبای خود شناخته می‌شود. این کاکتوس به اندازه‌ی 10 سانتی‌متر رشد می‌کند و شاخه‌هایی سبز و کروی شکل روی بدنه‌یآن می‌روید.این گیاه به علاوه از انواع کاکتوس‌ گلدار است و در شرایط مناسب گل‌های زرد و زیبایی روی آن می‌روید.

▪️کاکتوس میوه بلوطی (Ariocarpus confuses): این نوع کاکتوس یکی از انواع زیبای کاکتوس‌ها است که حداکثر ارتفاع آن حدودا 2 تا 16 سانتی‌متر (1 اینچ) خواهد بود. این گیاه هنگامی که گل می‌دهد می‌توانید از آن انتظار گل‌های صورتی داشته باشید. فصل گلدهی آن نیز بین اواخر پاییز و اوایل زمستان است.

▪️آریوکارپوس الفانتیدنس(Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. Elephantidens): آریوکارپوس یکی از انواع کاکتوس کوچک و نسبتا حساس است که باید از آن در برابر سرما محافظت شود. این کاکتوس بسیار مسطح است و گل‌های ستاره‌ای کوچک تولید می‌کند.

▪️کاکتوس اختری (Ariocarpus lloydii): این کاکتوس زیبا بیشتر به خاطر شکل و شمایل زیبایی که دارد، شناخته می‌شود. وقتی کاکتوس بالغ می‌شود ارتفاع آن حداقل 2 سانتی‌متر و حداکثر به 15 سانتی‌متر می‌رسد.

▪️کاکتوس‌های زرهی(Armatocereus oligogonus): کاکتوس زرهی نوعی از کاکتوس‌های درخت مانند از آمریکای جنوبی است که ارتفاع آن می‌تواند به 12 متر برسد. بارزترین ویژگی این نوع کاکتوس‌ها تکه تکه شدن ساقه‌ی آنها است چرا که چرخه‌ی رشد هر ساله باعث ایجاد گره در بدنه‌ی کاکتوس می‌شود.

کاکتوس های پر طرفدار

▪️آروجادوا پنیسیلاتا (Arrojadoa penicillate): این نوع کاکتوس که به آن کاکتوس آروجادو پنیسیلاتا یا رشته‌ای می‌گویند به صورت توده‌های درختچه‌ای و متشکل از ساقه‌های نازک استوانه‌ای است که از قسمت پایینی گیاه رشد می‌کنند.

▪️ آروجادوا تئونیسنیانا(Arrojadoa theunisseniana): این کاکتوس نیز از خانواده‌ی کاکتوس‌های آروجادوا است و با ظاهر بلند و کشیده‌ی خود شناخته می‌شود.

▪️آرتروسرئوس روندونیانوس(Arthrocereus rondonianus) : این کاکتوس بومی مناطق برزیل است و زیستگاه طبیعی آن مناطق خشک و صخره‌ای است. این کاکتوس بیشتر به صورت وحشی در طبیعت رشد می‌کند و در حالت بلوغ به 16 تا 60 سانتی‌متر ارتفاع می‌رسد.

▪️آستروفیتوم کاپوت مدوسا (Astrophytum caput-medusae): این کاکتوس شاید از نظر ظاهری خیلی جذاب نباشد اما یکی از کاکتوس‌های کمیاب در دنیاست. این گیاه رشد آهسته‌ای دارد و متشکل از ساقه‌هایی است که از قسمت زیرین رشد می‌کنند

 ▪️کاکتوس کلاه اسقفی (Astrophytum coahuilense): کاکتوس کلاه اسقفی یک کاکتوس جذاب با رشد آهسته است که از نظر ظاهری خیلی شبیه به کاکتوس میریوستیگما (myriostigma) است اما از نظر ویژگی‌هایی مانند میوه، گلدهی و دانه‌ها با هم متفاوت هستند. 

▪️کاکتوس ستونچه درفشی (Austrocylindropuntia exaltata): کاکتوس ستونچه درفشی نوع دیگری از کاکتوس است که البته به آن سنجاق حوا (Eve’s pin) هم گفته می‌شود. ارتفاع این کاکتوس می‌تواند به 4 متر هم برسد ، و در خانواده‌ی کاکتوس های دراز قرار می‌گیرد.

عکس کاکتوس

▪️کاکتوس شافری (Austrocylindropuntia shaferi):کاکتوس شافری، یک کاکتوس استوانه‌ای کوچک است که ارتفاع آن به 30سانتی‌متر و بیشتر می‌رسد و قطعات آن تقریبا 15 سانتی‌متر طول و 3 سانتی‌متر قطر دارند.

▪️کاکتوس توپی (Ball Cactus):کاکتوس توپی بومی علفزارهای آمریکای جنوبی است و عموما ظاهری کوچک و کروی یا استوانه‌ای دارد.

▪️کاکتوس دُم بیور (Beaver tail cactus):کاکتوس دِم بیور یا گلابی خاردار بومی بیابان‌های آمریکا و مکزیک است. این گیاه برای نگهداری در یک محیط آفتابی کاملا مناسب است. با این حال اگر آب و هوا سرد باشد، لازم است کاکتوس در داخل خانه نگهداری شود.

▪️کاکتوس لانه‌ی پرنده (Bird’s Nest Cactus):کاکتوس لانه‌ی پرنده یک کاکتوس کروی با خارهای نرم طلایی رنگ است که تقریبا تمام بدن آن را می‌پوشاند. خوشه‌های این کاکتوس در کنار هم شبیه لانه‌ی پرنده به نظر می‌رسد و به همین خاطر به آن کاکتوس لانه‌ی پرنده گفته می‌شود.

▪️کاکتوس خرگوشی (Bunny Ear Cactus):کاکتوس خرگوشی یا اپونتیا میکروداسیس بومی مکزیک و مناطق خشک و بیابانی است. تنها چیزی که لازم است یک اتاق خشک و با رطوبت کم و یک نقطه‌ی آفتابی است.

کاکتوس کلکسیونی خاص

 ▪️کاکتوس دکمه‌ای (Button Cactus): کاکتوس دکمه‌ای بومی مناطق ماداگاسکار است و با نام علمی اپیتلانتا میکرومریس شناخته می‌شود و البته به آن کاکتوس توپ پینگ پونگ هم گفته می‌شود.

▪️کاکتوس کابیگا (Cabega): کاکتوس کابیگا با نام علمی آستراسفالکسروس دایبوسکی (Austrocephalocereus dybowskii) یکی از کاکتوس‌های کمیاب است که در شرایط نگهداری ایده‌آل رشد خوبی خواهد داشت.

▪️کاکتوس خارپشت توت‌فرنگی (Calico Cactus): کاکتوس کالیکو بومی مناطق بیابانی جنوب آمریکا و مکزیک است. این کاکتوس به صورت خوشه‌ای رشد می‌کند و گاهی به بیست شاخه یا بیشتر می‌رسد. گل‌های سرخابی روشن آن در فصل بهار می‌روید و ظاهر قیف شکل دارند.

▪️کاکتوس پنجه گربه (Cat’s Claw):کاکتوس پنجه گربه‌ای گیاهی بومی بیابان چی‌واوا در آمریکای جنوبی است. این کاکتوس بارها در گروه‌های اشتباه طبقه‌بندی شده و در نهایت به نامی رسیده است که از زبان یونانی سرچشمه گرفته و به معنای قلاب ماهی است. 

▪️کاکتوس چانه‌ای (Chin Cactus):کاکتوس چانه‌ای یا پرچانه بومی آرژانتین و برخی دیگر از قسمت‌های آمریکای جنوبی است. این کاکتوس به محافظت در برابر آفتاب نیاز دارد و حتی در سایه‌ی جزئی هم به خوبی رشد می‌کند.

▪️کاکتوس کریسمس (Christmas Cactus) :کاکتوس کریسمس با نام علمی اشلومبرگرا گیاه بسیار محبوب و زیبایی است که در فصل زمستان گل می‌دهد نه تنها مراقبت از این گیاه آسان است بلکه به راحتی نیز تکثیر می‌شود.

روش تکثیر کاکتوس

1. قلمه زدن کاکتوس

در این روش، یک بخش از گیاه از جمله ساقه، تکه‌ای از ریشه یا یک برگ، از گیاه مادر جدا شده و در محیطی مرطوب و بهترین شرایط رشد واقع شده و به طور طبیعی ریشه زده و رشد می‌کند.

2. تکثیر با بذرهای کاکتوس

در این روش، بذرهای کاکتوس جدا شده و در محیطی مرطوب قرار داده می‌شوند تا ریشه زده و رشد کنند.

3. پیوند زدن کاکتوس

در این روش، دو یا چند گیاه کاکتوس با هم پیوند زده می‌شوند. در این روش، گیاه‌هایی با شاخه‌هایی نازک و ظریف برای پیوند زدن مناسب هستند.

4. استفاده از پاجوش کاکتوس

در این روش، پاجوش کاکتوس از گیاه جدا شده و در محیطی مرطوب قرار داده می‌شود تا ریشه زده و رشد کند. این روش برای گونه‌هایی که پاجوش دارند، مناسب است. در هر یک از این روش‌ها، برای ایجاد بهترین شرایط رشد برای کاکتوس، باید به عواملی مانند نور، رطوبت، دما و خاک توجه شود. به همین دلیل، برای هر نوع کاکتوس، بهتر است روش مناسب تکثیر را انتخاب کرده و شرایط رشد مناسب را برای آن فراهم کنیم.

گل ها و میوه های کاکتوس از ویژگی های منحصر به فرد و اغلب خیره کننده این گیاهان هستند. در اینجا اطلاعاتی در مورد گل ها و میوه های کاکتوس آورده شده است:

گل کاکتوس

 • گل های کاکتوس دارای طیف وسیعی از رنگ ها، شکل ها و اندازه ها هستند. بسته به گونه آنها می توانند بزرگ و خودنمایی یا کوچک و ظریف باشند.
 • گل های کاکتوس معمولاً توسط حشرات، پرندگان یا خفاش ها گرده افشانی می شوند. آنها برای جذب گرده افشان های خاص، اغلب با رنگ های زنده، عطرهای قوی، یا پاداش های شهد تکامل یافته اند.
 • مدت زمان گل های کاکتوس متفاوت است. برخی از شکوفه ها فقط برای یک یا دو روز باقی می مانند، در حالی که برخی دیگر ممکن است چندین روز یا حتی هفته ها ادامه داشته باشند.
 • گل های کاکتوس اغلب در پاسخ به محرک های خاصی مانند تغییرات دما، طول روز یا الگوهای بارندگی شکوفا می شوند. برخی از گونه ها به دلیل شکوفایی شبانه خود شناخته می شوند، به طوری که گل ها در شب باز می شوند و در روز بسته می شوند.
 • همه کاکتوس ها هر سال گل تولید نمی کنند و برخی از گونه ها فقط در شرایط خاصی یا زمانی که به سن یا اندازه خاصی می رسند ممکن است شکوفا شوند.

میوه های کاکتوس

 • پس از گرده افشانی موفق، گل های کاکتوس به میوه تبدیل می شوند. میوه های کاکتوس در بسیاری از موارد خوراکی هستند و معمولاً به آنها “میوه کاکتوس” یا “گلابی خاردار” می گویند.
 • میوه‌های کاکتوس در شکل‌ها، اندازه‌ها و رنگ‌های مختلفی وجود دارند. آنها می توانند گرد، بیضی، دراز یا استوانه ای باشند و رنگ آنها بسته به گونه از سبز تا زرد، قرمز یا بنفش متغیر است.
 • بافت و طعم میوه های کاکتوس متفاوت است. برخی دارای گوشتی صاف و آبدار هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است حاوی دانه های کوچک متعدد یا خمیر فیبری سفت و سخت باشند. طعم آن می تواند شیرین، تند یا کمی اسیدی باشد.
 • میوه‌های کاکتوس به دلیل محتوای تغذیه‌ای‌شان ارزشمند هستند. آنها اغلب سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و فیبر غذایی هستند.
 • در برخی از فرهنگ ها، میوه های کاکتوس مصارف آشپزی دارند و در غذاهای مختلف، نوشیدنی ها، مرباها، ژله ها یا آب نبات ها استفاده می شود.

جمع بندی

انواع مختلفی از کاکتوس وجود دارد که در طیف وسیعی از اشکال، رنگ‌ها و اندازه‌ها هستند که نیاز آبیاری متفاوتی دارند و برای بالا بردن مقاومت آنها و قطور شدن تنه میتوانید از کودهای فسفر و پتاسیم بالا استفاده کنید.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

بیماریهای سبزیجات برگی

مقدمه

سبزیجات برگی مختلفی مثل کاهو،اسفناج ،کرفس و … در گلخانه کشت میشود که مدیریت بیماری و آفات و برنامه تغذیه کودی آن یکی از مهم ترین مسائل در کیفیت و کمیت محصول می باشد .در ادامه مقاله به چند بیماری مهم سبزیجات برگی که توسط قارچ ،ویروس و باکتری ایجاد میشوند،اشاره میکنیم.

بیماری های قارچی سبزیجات - اگری راز

بیماری های قارچی

قارچ‌ها گروهی بسیار بزرگ و متنوع از میکروارگانیسم‌ها هستند. قارچ‌های گیاهی درواقع سلول‌هایی هستند که حاوی هسته‌هایی با پیوند غشایی است،‌ این سلول‌ها تهی از کلروفیل‌اند. سلول‌های قارچ‌ها دیواره محکمی دارند. قارچ‌ها ساختاری روینده دارند که در آن بخشی از رشد به‌سمت هوا و بخشی دیگر داخل بافت‌های ارگانیسمی که روی آن قراردارند، رشد می‌کند.تکثیر قارچ‌ها هم از روش‌های جنسی و هم با شیوه‌های غیرجنسی صورت می‌گیرد. قارچ‌ها از طریق هاگ‌هایی که به فراوانی یافت می‌شوند، ازدیاد می‌کنند. هاگ‌ها از طریق باد، آب، خاک، پرندگان و حشرات روی سطوح گیاهان منتقل می‌شوند. وقتی یکی از گیاهان باغ آلوده به قارچ شد، لازم است که سایر گیاهان را از آلودگی قارچی محافظت کرد. بیماری‌های گیاهی که توسط قارچ‌ها ایجاد می‌شوند منجر به کاهش محصولات، بروز علامت روی گیاه، تأثیر منفی روی گل‌ها و میوه‌ها و در نهایت مرگ گیاه می‌شوند. اکثر بیماری‌های گیاهی که در حدود ۸۰۰۰ نوع هستند، توسط قارچ‌ها شکل می‌گیرند.

سفیدک داخلی

عامل بیماری است .علائم بیماری بصورت لکه زرد در سطح برگ دیده شده که بعد از مدتی وسیع تر و قهوه ای شده و در سطح زیرین برگ کرکی سفید رنگ ایجاد میشود.

مدیریت

 • استفاده از ارقام مقاوم
 • حذف بقایای گیاهی
 • کاهش رطوبت و تهویه مناسب
 • مبارزه با علف هرز
 • تناوب
 • سمپاشی در سه نوبت (اولین مرحله زمان تشکیل برگ میانی ،دومین مرحله 10 روز بعد و مرحله سوم قبل از برداشت )

سفیدک پودری

عامل بیماری است .بیماری در سطح رویی و زیرین برگ پودر سفید رنگ ایجا میکند و باعث خشک شدن و آلوگی کل گیاه را در برمیگیرد.

مدیریت

 • مبارزه شیمیایی با ترکیباتی مثل بردوفیکس و ..
 • تهویه مناسب
 • انهدام بقایای آلوده

کپک خاکستری

سپتوریوز

عامل بیماری است.در برگ و اندام هوایی لکهرنگ پریده ایجاد میشود و بعد از مدتی زاویه دار قهوه ای شده و باعث پژمردگی و خشکی برگها میشود.

مدیریت

 • ضدعفونی بذر
 • انهدام بقایای آلوده
 • حذف برگ آلوده
 • استفاده از قارچکش

پوسیدگی سفید

عامل بیماری است.علائم در ساقه در نزدیک ترین سطح خاک به شکل لکه آببسوخته ایجاد شده و در تمام ریشه گسترش می یابد و در محل اتصال برگ و ساقه آلوده میشود .این قارچ در خاک خشک تا ده سال باقی میماند و در خاکهای مرطوب در عرض یکسال از بین میرود

مدیریت

 • ارقام مقاوم
 • تناوب زراعی
 • انجام شخم و انهدام بقایای آلوده
 • غرقاب به مدت 3 تا 6 هفته
 • استفاده از قارچ کش بصورت محلول پاشی یا آبیاری

آنتراکنوز

عامل بیماری است.علائم از برگهای مسن و بیرونی به برگهای داخلی کشیده میشود و باعث ایجاد لکه های آبسوخته دایره شکل با حاشیه قهوه ای شده و به مرور زمان بزرگتر و با لکه های دیگر ادغام میشود و ایجاد سوختگی میکند.

مدیریت

 • کاشت بذر سالم و ضدعفونی شده
 • انهدام بقایای آلوده
 • کاهش رطوبت بوسیله تنظیم آبیاری
 • کوددهی متعادل
 • مبارزه با علف هرز
 • رعایت رفت و آمد در زمان رطوبت زیاد
 • استفاده از قارچ کش هایی مثل بردو و ….

پژمردگی ورتیسلیومی

عامل بیماری است . علائم در زمان وارد شدن گیاه به دوره زایشی ایجاد میشود که در برگهای پایینی بوته ،رگبرگها زرد و در نهایت پژرده میشود.قسمت بیرونی ساقه های پایینی رنگ قرمز به خود گرفته و در موارد شدید تر باعث کوتولگی گیاه میشود.

مدیریت

 • کاشت بذر سالم و ضد عفونی شدهتیمار با آب گرم هیپوکلریت سدیم
 • ارقام مقاوم
 • تناوب زراعی
 • کنترل علف هرز
 • قارچ کش مناسب در آ آبیاری

پژمردگی فوزاریومی

عامل بیماری است. علائم پس از مرحله سه برگی نمایان و سپس در تمام دوره رش حمله میکند.ابتدا برگ مسن و بعد برگ مرکزی زرد میشود

مدیریت

 • استفاده از ارقام مقاوم
 • اجتناب از بروز نش بی
 • کاشت بذر سالم
 • ضدعنی خاک با آفتاب دهی
 • استفاده از قارچ کش در آب آبیاری

لکه سیاه

عامل بیماری است. علائم در سطح رویی برگ بصورت لکه های مدور و مایل به زرد ظاهر و تعداد آن زیاد و کل پهنک برگ را میگیرد .

مدیریت

 • کاشت بذ سالم
 • برداشت به موقع
 • مبارزه شیمیایی تا سه هفته پیش از برداشت

زنگ سفید

عامل بیماری است. بیماری خطرناک در اسفناج است که علائم ابتدا بصورت لکه و زخم کلروز کوچک ظاهر و با شدت بیماری جوش سفید برجسته و تاولی در اطراف این لکه ها ایجاد میشود و تعداد لکه ها زیاد شده و برگ نکروز و در هر دو سطح برگ نمایان میشود.

مدیریت

 • کاشت ارقام مقاوم
 • تناوب زراعی
 • قارچ کش مثل ردومیل قبل از کاشت و محلول پاشی در فصل رشد

بوته میری

عامل بیماری است. گاهی بذر و گیاهچه های جوانه زده مورد حمله و باعث کوتولگی ،زردی برگ پایینی ،رشد عمومی ضعیف و پژمردگی و نهایتا مرگ میشود.

مدیریت

 • کاشت در خاک با زهکش مناسب
 • جلوگیری از کاشت عمیق بذر
 • تنظیم دوره آبیاری
 • ضدعفونی بذر با قارچ کش
 • استفاده از قارچ کش ردومیل یا یونیفرم در آب آبیاری

ریشه چماقی Club Root

عامل ایجاد این بیماری قارچ های خاکزی است.ریشه چماقی باعث آلوده کردن سبزیجات خانواده کلم از جمله کلم، کلم بروکلی، خردل، گل کلم و شلغم می شود و در هنگام گرمای روز پژمرده می شوند. برگهای قدیمی تر زرد می شوند و می ریزند. ریشه ها تغییر شکل می دهند و متورم می شوند.
برای پیشگیری، به دنبال انواع مقاوم در برابر بیماری باشید و تناوب زراعی را رعایت کنید. قارچ کش ها این میکروارگانیسم ساکن خاک را از بین نمی برند.

بیماری های باکتریایی سبزیجات - اگری راز

بیماری باکتریایی

باکتری‌ها به وسیله‌ی آب، باران، حشرات، سایر جانوران و انسان، از گیاهی به گیاه دیگر و نیز از روی اندام‌های آلوده به اندام‌های سالم منتقل می‌گردند و از طریق زخم و یا منافذ طبیعی وارد گیاه می‌شوند. باکتری‌ها گیاهان جوان و کم‌سن را آسان‌تر از گیاهان مسن مورد حمله قرار می‌دهند و در آنها علائمی چون کلروز، نکروز، پوسیدگی، شانکر و گال ایجاد می‌کنند.اگر یک باکتری در سطح یا داخل ماده‌ی غذایی مثل محیط کشت قرار بگیرد در مدت کوتاهی توده‌ی قابل رؤیتی به نام کلنی تولید می‌کند که شکل، اندازه، فرم حاشیه، ضخامت و رنگ آنها در باکتری‌های مختلف با هم فرق دارد. باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی، گاهی به صورت انگل در گیاه میزبان و گاهی به حالت گندرو، در خاک به سر می‌برند. بنابراین آنها انگل اختیاری هستند و می‌توان آنها را در محیط غذایی مصنوعی کشت داد.

لکه روغنی

عامل بیماری می باشد .این بیماری تنها در کاهوهای ارقام برگ بسته ایجاد و لکه های روغنی بصورت زخم روی برگهای مرکزی ایجاد میشود.

مدیریت

 • جلوگیری از آبیاری بیش از حد
 • استفاده از ارقام با برگهای باز
 • از بین بردن بقایای گیاهی
 • استفاده از ترکیبات مسی

لکه برگی باکتریایی

عامل بیماری می باشد.علائم بصورت لکه آبسوخته نامنظم ظاهر و با شدت بیماری ،لکه ها زیاد و رگبرگ ها زاویه دار میشود و ادغام این برگها منجر به مرگ میشود.لکه ها در سطح زرین و رویی برگ قابل مشاهده هستند.

مدیریت

 • جلوگیری از آبیای بیش از حد
 • استفاده از ترکیبات مسی

پوسیدگی نرم باکتریایی

عامل بیماری می باشد. علائم ابتدا در دمبرگ بصورت آبسوخته ظاهر و لکه ها به سرعت بزرگ،نرم و آبدار میشوند.شدت آلودگی در هوای گرم و مرطوب زیادتر است.

بیماری ویروسی

ویروس‌ها، موجودات ریزی هستند که تنها به کمک میکروسکوپ الکترونی قابل رؤیت‌اند و به شکل‌های میله‌ای، رشته‌ای، کروی و چند وجهی دیده می‌شوند.ویروس‌ها در شرایط نامساعد و نبودن میزبان به صورت غیرفعال‌اند و در شرایط مساعد درون میزبان، فعال می‌گردند. بنابراین، از نظر نوع زندگی، انگل اجباری محسوب می‌شوند. ویروس‌ها دارای مجموعه‌ای از رشته‌های وراثتی هستند که به وسیله‌ی غشای پروتئینی احاطه گردیده است. ویروس‌ها فقط در سلول زنده میزبان تکثیر حاصل می‌کنند. روش کار به این صورت است که رشته‌های وراثتی ویروس به درون هسته‌ی سلول میزبان وارد می‌شوند و کنترل سلول آلوده را در اختیار می‌گیرند.

رگبرگ بزرگی

عامل بیماری می باشد.رگبرگ ها بزرگ و شفاف و منجر به بدشکلی کاهو میشود.در موارد حاد بیماری بوته کوتوله میشود و بازار پسندی خود را از دست میدهد.

مدیریت

 • کاشت ارقام مقاوم
 • تغییر تاریخ کاشت
 • تناوب زراعی با گیاه غیر مزبان
 • سینی نشا با خاک در تماس نباشد

برنامه غذایی سبزیجات - اگری راز

برای مشاهده برنامه غذایی عمومی سبزیجات روی عکس کلیک کنید.

جمع بندی

اولین قدم در نبرد با بیماری، انتخاب گیاهان مقاوم است. اقدامات دیگر برای به حداقل رساندن بیماری ها در باغات سبزیجات شامل تمیز نگه داشتن مزرعه از آلودگی، استفاده از روش آبیاری مناسب و کوددهی گیاهان، تناوب محصولات زراعی و استفاده از بذرهای بدون بیماری است.
در صورت بروز مشکلات قارچی در مزرعه، می توانید با کاهش رطوبت، بهبود گردش هوا و قطع کردن قسمت های آلوده گیاه، آنها را کنترل کنید.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

روش مبارزه با آفات

اصول مبارزه با حشرات به طور کلی مبارزه با حشرات بر دو اصل استوار است

کنترل طبیعی Natural Control که در آن عوامل طبیعی دیگر غیر از انسان در جلوگیری ازطغیان آفات دخالت دارند. انسان در این نوع مبارزه نقش عمده ای ندارد ولی می تواند آن را با بکاربردن شیوه های فنی و علمی، تقویت یا تسریع نماید و یا اینکه با بی توجهی و بی دقتی در عملیات کشاورزی و کاربرد بی رویه تکنولوژی زراعی، مانع از تأثير كافی این عوامل گردد.

مبارزه علمی

به مبارزه عملی یا کاربردی Applied Method که در انجام آن انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارد . موفقیت در این روش بستگی به دانش و کوشش انسان دارد . تاریخ مبارزه با آفات ، تلاشهای پیگیر بشر را برای پیدا کردن مؤثرترین طرق با رزه کاربردی نشان می دهد که امروزه تاسطح استفاده از مواد رادیو ایزوتوپ، هورمون ها و فرومون ها پیش رفته است. مبارزه عملی یا کاربردی شامل کلیه روشهائی است که انسان بکار می برد تا حشرات موذی و زیان آور را که عوامل طبیعی قادر به مهار آنها نیست تحت کنترل در آورد، این روشها عبارتند از :

 • مبارزات زراعی
 • مبارزه فیزیکی و مکانیکی
 • مبارزه قانونی
 • مبارزه بیولوژیک
 • مبارزه شیمیائی

در بکاربردن هریک از این روشها نکته ای که همیشه باید در نظر داشت آینده نگری به منظور حفظ تعادل مطلوب طبیعی و صرفه اقتصادی مبارزه با آفات است . برای کلیه آفات باید آستانه زیان اقتصادی وسطح زیان اقتصادی مشخص گردد. یکی از مهمترین اصول مبارزه با آفات رعایت موارد مذکور است. بدین ترتیب که به صرف مشاهده کوچکترین آثار خسارت و یا حشره عامل ، نبا باد اقدام به عملیات مصنوعی مبارزه ، بخصوص کاربرد مواد شیمیائی آفت کش نمود . بلکه با با ارزش اقتصادی این عملیات با توجه به جميع جهات مشخص شود.

مبارزات زراعی - اگری راز

مبارزات زراعی

مبارزات زراعی بر اساس شرایط خاص زندگی یک گونه از حشره آفت از جمله؛ دیا پوز، تغذیه، شرایط مساعد زاد و ولد ، نوع گیاهان زراعتی و شرایط جغرافیائی منطقه پایه ریزی می شوند و در پاره ای از موارد بهترین نتایج را می دهند

تناوب زراعی

ین روش بیشتر در مورد حشراتی که از گیاهان معدودی تغذیه می کنند و نیز قدرت تحرک زیادی ندارند اثر قابل توجه دارد. در صورتی که قدرت تولید مثل آنها وطول مدت نشو و نما طولانی باشد ، این روش مؤثر خواهد بود . مبارزه با نماند گندم (Anguina tritici) از این طریق نتیجه نسبتا خوبی می دهد. زیرا این آفت به طور فعال قدرت
حرک بسیار محدود دارد و در خاک مرطوب مدت محدودی می تواند به جستجوی گیاه میزبان خود بپردازد، بعلاوه گیاهان میزبان این آفت بسیار محدود و از تعداد کمی از گیاهان خانواده گندمیان تجاوز نمی کنند .

تیلرزدن و شخم

رهم زدن سطح خاک و زیر و رو کردن آن که موجب تغییر بافت خا کسی شود، اغلب موجب تلف شدن عده زیادی از آفات خاکزی می گردد. کرم غوزه موقت پنبه (Heliothis armigera) در زمستان در مناطق سرد سیر به حالت شفیره در زیر خاکی بسر می برد. در این حشره کانال خروجی حشره کامل ازخاک به وسیله لارو سن آخر ایجاد می شود . در اثر شخم زدن این کانال خراب میگردد و چون روند عادی خروج حشره بر هم می خورد، لذا در زیر خاک مدفون شده و از بین می رود . کولتیواتور زدن مرتب مزارع چغندر قند در اوایل رشد بوته موجب می شود که لاروهای کک های نباتی از زیر خاک بیرون افتاده و در معرض جریان هوا قرار گیرند و با تلف شدن عده قابل توجه آنها ازشدت خسارت آفت کاسته می شود. شخم زمین های آلوده به کرم سفید ریشه در بهار و یا تابستان، موجب از بین رفتن عده زیادی از لاروها میشود.

از بین بردن بقایای نباتات

این روش درخیلی از موارد درنقلیل انبوهی آفات اثرات نیکوئی دارد . جمع آوری میوه های بادام و پسته آلوده به زنبورهای مغز خوار بادام و پسته (گونه های جنس های Megastigmus , Eurytoma
وسوزاندن آنها یکی از را مهای موثر درمبارزه با آفات مذکور می باشد

تغییر تاریخ کشت یا برداشت

این طريقه نیز در بعضی از موارد اثرات خوبی نشان می دهد. طبق آزمایش هائی که در کرج انجام گرفته است بهترین راه مبارزه با مگس ریشه بقولات (Hylemia cilicrura) تأخير تاريخ کشت این گیاهان تا گرم شدن خاک می باشد . در این حالت گیاه زودتر رشد کرده سطح خارجی ریشه به حد کافی سخت می شود و به آفت فرصت حمله نمی دهد

بکار بردن واریته مقاوم

به این روش در خیلی از نقاط جهان بخصوص در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده است. در این طریقه از کیفیت خاص واریته های مختلف گیاهان زراعتی و عادات و رفتار حشرات و سایر آفات، استفاده می شود . به طوری که بالا و اریته های کاشته شده با وجودی که در معرض حمله آفت قرار می گیرند. ولی زیان اقتصادی نمی بینند.

مبارزات فیزیکی و مکانیکی

مبارزه مکانیکی

جمع اوری با دست قدیمی ترین و ابتدائی ترین راه از بین بردن آفات می باشد و هم اکنون نیز ممکن است در شرایط محدود، مانند جمع آوری آفت ازروی چند بوته ویا چند درخت سیب عليه شته ها وکرم خراط مورد استفاده قرارگیرد. جمع آوری تخم آفاتی مانند ملخ ها ، یکی دیگر از انواع سبارزه با آفات بوده است. سالها قبل، برای مبارزه با ملخ های بوسی، وزارت کشاورزی مردم را تشویق به جمع اوری تخم مسلخ ها می کرد و آن را از آنها خریداری می نمود. استفاده از انواع و اقسام ماشینهای جمع آوری حشرات ، باند های مخصوصی که برای جمع آوری لارو کرم سیب اطراف تنه درختان می بندند ، کندن گودالها برای جمع آوری و دفن ملخ های مهاجر که در گذشته عمل میشد، از آن جمله اند. در مورد اخیر در مسیر پوره های بلخ دریائی یا ماخ مراکشی گودالهائی به عرض حدود ۷۰ سانت، عمق یک متر، وطول ۳ تاه مستر حفر می کردند که با نصب صفحات فلزی مانند حلبی و آهن سفید پوره ها را به سمت گودال هدایت می کردند. پس از آنکه گودال به اندازه کافی از سلخ انباشته می شد روی آن ، با خاک و آهک پوشیده می شد.

مبارزه فیزیکی

در مبارزه فیزیکی، از یکی از خواص فیزیکی محیط یا از ادوات فیزیکی علیه آفات استفاده شود . این روش بیشتر در شرایط بسته و محدود قابل اجرا است ، مهم ترین روشهای فیزیکی ه در مبارزه با آفات بکار می روند به قرار زیرند.

بکار بردن سرما اکثر حشرات در حرارت های بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد به ت غیر فعال در می آیند و یا از بین می روند .

بکار بردن حرارت های بالا – (Supper heating)این روش درمبارزه با آفات ی و آفاتی که به اثاثیه منزل حمله می کنند، بکار می رود.

استفاده از نور یکی از عوامل فیزیکی است که در مبارزه با آفات به راههای مختلف بکار می رود. استفاده از رفتار فتوتا کسی درحشرات برای ساختن تله های نوری از سالها قبل مورد عمل بوده است و در پاره ای موارد این تله ها در پائین آوردن میزان انبوهی بسیار موثر می باشند.

استفاده از امواج رادیوئی

استفاده از پرتو یون ساز

استفاده از مواد عقیم کننده

استفاده از مواد ضد عفونی کننده در کشاورزی برای مبارزه با آفات، از جمله اثرات منفی آن، باعث مختل شدن دستگاه تناسلی حشرات می شود. استفاده از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده باعث آسیب دیدن تخمدان حشرات و اختلال در سلول های جنسی آنها می شود. تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است که برای مثال به مبارزه با کنه قرمز مرکبات و کرم برگ خوار چغندر قند اشاره دارند

مبارزه بیولوژیک

در مبارزه بیولوژیکی از دشمنان طبیعی آفات بخصوص عوامل میکربی (پاتوژن ها) ، انگل ها ( پارازیت ها ) و جانوران شکارچی ( پردا تورها) استفاده می کنند. در این طريقه می توان این عوامل را که معمولا در طبیعت وجود دارند حفظ و حمایت نمود و با بکار بردن عملیات عاقلانه زراعی از تلفات شديد آنها جلوگیری کرد. بعلاوه ممکن است بعضی از عوامل میکربی) پارازیت ها و پرداتورهاء را از نقاط دیگر مملکت و یا نواحی دیگر جهان به مناطق جديد منتقل و برای مبارزه با آفات بکار برد.

مبارزه شیمیایی - اگری راز

مبارزه شیمیایی

سموم تغذیه ای

در صورتی روی آفات میتوانند مورد اثر واقع شوند که به طریقی وارد دستگاه ها ضمه بدن بشوند و از طریق تأثیر روی نسوج داخلی سبب تخریب آنها و یاضمن ورود در خون ایجاد اختلالات شدید فیزیولوژیک نموده و بالا باعث از بین رفتن آنها گردند.

سموم تدخینی

که از طریق نفوذ بخار سمی به داخل منافذ و لوله های تنفسی ، آفات را مسموم می کنند ، لذا باید به صورت گاز یا بخار در آیند . این مواد ممکن است در سیستم تنفسی آفات اختلال ایجاد کنند و یا روی سیستم عصبی اثر بگذارند و یا به طرق دیگر اختلالات فیزیولوژیک ایجاد کنند. سموم تدخینی موقعی مصرف می شوند و بهترین نتیجه را میدهند که آفت در یک محیط محدود و بسته باشد و یا مصنوعة بتوان این محیط را ایجاد نمود

تماسی

که از طریق تماس بدن آفت با مواد سمی موجب مرگ آن می گردند. این مواد یا روی بافتهای سطحی بدن اثر می گذارند و یا جذب سطحی بدن شده، و روی سیستم های حسی و حرکتی بدن اختلال ایجاد می کنند مانند اغلب سموم کلره و فسفره که باعث تخریب کلی نستراز خون می شوند

بر اثر ساختمان بندی

معدنی

Inorganic compounds که شامل مواد شیمیائی معدنی مانند روغن های معدنی، گوگرد، ترکیبات سولفوکلسیک، فسفور دوزنگ و مواد آرسنیکی می باشند. این ترکیبات اغلب از طریق تغذیه ایجاد مسمومیت می کنند و یا اینکه مانند روغن ها منافذ تنفسی آفت را مسدود می نمایند و گاهی با ایجاد خراشها و ضایعات سطحی باعث مرگ آنها می گردند مانند ( پودر سیلیس)

مصنوعی آلی

سموم مصنوعی آلی Synthetic organic compounds این ترکیبات شامل مواد شیمیائی آلی است که از ترکیب عناصر و مواد شیمیائی ساده تر بوجود می آیند، و معمولا ، هم تغذیه ای، هم تماسی و هم تدخینی هستند.

آلی

این ترکیبات عصاره و مواد مستخر جه طبیعی گیاهان می باشند و ممکن است اثر تغذیه یا تدخینی و یا تماسی داشته باشند. مانند آب تنباکو، روغن های گیاهی، پیرترین و …..

خصوصیات حشره کش ها

 • روی آفت مورد نظر اثر کافی داشته باشند
 • برای گیاهان زراعی زیان آور نباشد و اثر گیاه سوزی نداشته باشد
 • برای انسان و دام بی خطر باشد و بطور کلی روی جانوران سفید حداقل تلفات را ایجاد کند
 • از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد

جمع بندی

در بکاربردن هریک از این روشها نکته ای که همیشه باید در نظر داشت آینده نگری به منظور حفظ تعادل مطلوب طبیعی و صرفه اقتصادی مبارزه با آفات است . برای کلیه آفات با پد آستانه زیان اقتصادی وسطح زیان اقتصادی مشخص گردد.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

عناصر ماکرو و میکرو

مقدمه

اجزاء اصلی ساختمان آلی گیاه را اکسیژن، کربن و هیدروژن تشکیل می دهد که از آب و یا هوا جذب گیاه شده اما علاوه بر این اجزاء ،گیاه به عناصر دیگری نیز در ساختمان سلولی و فعالیت های فیزیولوژیکی خود نیاز دارد که از خاک جذب شده و به دو دسته عناصر پرمصرف (macronutrients) و عناصر کم مصرف (micronutrients) تقسیم می شوند.عناصر پر مصرف به مقدار زیادی مورد نیاز گیاه بوده و عبارتند از نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، کلسیم (Ca)، منیزیم (Mg) و گوگرد (S) که بعضی از کارشناسان، نیتروژن، فسفر و پتاسیم را در گروه عناصر اولیه قرار داده ، زیرا به مقدار بسیار بیشتری نسبت به کلسیم، منیزیم و گوگرد مورد نیاز گیاه است پس در دسته عناصر ثانویه قرار داده اند.. عناصر کم مصرف که به مقدار کم مورد نیاز گیاه می باشند که شامل آهن (Fe)، منگنز (Mn)، مولیبدن (Mo)، بر (B)، مس (Cu)، روی Zn) و کلر (CI) و در مورد بعضی از گیاهان مانند غلات، سیلیس (Si). بعضی نیکل (Ni) را نیز به عنوان عنصر کم مصرف مورد نیاز گیاه ذکر کرده اند.کمبود این عناصر باعث کاهش عملکرد گیاه و در نهایت کیفیت محصول و بیماری های فیزیولوژیکی میشود که با استفاده به موقعه از کودهای کشاورزی میتوانید این مشکل را برطرف کنید.

عناصر ماکرو (ماکرو المنت)

کمبود عناصر ماکرو

نیتروژن

نیتروژن در ساختمان سلول گیاهی بصورت اسیدهای آمینه، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، کلروفیل و کوانزیم ها وجود دارد. بخش زیادی از نیتروژن گیاه بصورت ترکیبات آلی بوده، اما کم و بیش به فرم یونهای آمونیوم (NH) و نیترات (NO3) نیز دیده می شود.نقش ساختمانی ازت شامل، حضور در ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها، وجود در غشائهای سلولی، در ترکیب نوکلئوتیدها و از عناصر تشکیل دهنده آنزیم ها و کوآنزیمها است.

مزایا استفاده از نیتروژن

 • افزایش رشد سبزینه ای
 • رشد و توسعه متعادل گیاه
 • افزایش در شدت رنگ سبز برگها
 • افزایش میزان پروتئینهای گیاهی
 • افزایش تولید میوه و دانه

علائم کمبود نیتروژن

 • سبب توقف رشد بافت های جوان
 • اختلال در سنتز پروتئین
 • کلروز عمومی
 • انهدام پروتئین های کلروپلاست

فسفر

فسفر در ساختمان سلولی به صورت های اسیدهای نوکلئیک، کوانزیم ها، فسفولیپیدها، | غشاء ها و در بسیاری از فعالیت های حیاتی و از جمله ذخیره و انتقال انرژی شیمیائی (به صورت های ADP و ATP) وجود دارد.فسفر در درون دانه ها و اندام های ذخیرهای گیاه نیز وجود دارد. .

مزایا استفاده از فسفر

 • تسریع در رشد و رسیدگی محصول
 • کیفیت مصرفی بافتهای سبزینه ای را افزایش
 • فسفر به راحتی در گیاه انتقال می یابد و مسیر حرکت آن به سمت اندامهای جوان و در حال رشد
 • توسعه و گسترش ریشه
 • باعث گل انگیزی

علائم کمبود فسفر

 • رشد ساقه و ریشه به شدت کم شده
 • رشد ساقه مستقیم و باریک
 • تعداد ساقه های فرعی محدود گشته، جوانه های جانبی مرده و یا به خواب می روند
 • برگهای مسن به سرعت می ریزند
 • تعداد گلها کاهش می یابد
 • باز شدن برگها و جوانه ها در بهار به تأخیر می افتد
 • برگها ارغوانی گشته و با روی آنها لکه های آبی مایل به سبز که دارای مراکز ارغوانی یا قهوه ای بوجود می آید و کناره برگها قرمز، ارغوانی یا قهوه ای می شود.

پتاسیم

پتاسیم به عنوان فعال سازنده بسیاری از آنزیم ها، در سنتز و انتقال کربوهیدراتها و بطور کلی مصرف گاز کربنیک مؤثر است و برای تشکیل دیواره ضخیم سلولی ضرورت دارد. جذب آب و تعادل جذب عناصر به کفایت پتاسیم در سلولها نیاز دارد.

مزایا استفاده از پتاسیم

 • جذب آب و تعادل جذب
 • مکانیسم هائی مانند باز و بسته شدن روزنه ها
 • پتاسیم کیفیت محصول را بالا می برد
 • راندمان فتوسنتز را افزایش می دهد
 • پتاسیم برای تشکیل دانه حجیم و ساقه مقاوم در غلات ضروری
 • افزایش مقاومت گیاه

علائم کمبود پتاسیم

 • رشد گیاه کند میشود
 • کناره برگها، بخصوص در برگهای مسن، قهوه ای شده و یا سوختگی ایجاد میشود
 • ساقه ها ضعیف می شوند
 • میوه و دانه کوچک و چروکیده

عناصر میکرو (میکرو المنت)

عناصرمیکرو در کشاورزی

آهن

آهن یکی از عناصر ریز مغذی بسیار مهم است که کمبود آن یکی از شایع ترین کمبود های عناصر غذایی در باغات و زراعت اکثر نقاط کشاورزی کشورمان به حساب می آید.آهن در ساختمان کلروفیل ،سیتوکروم ها و آنزیم نیتروژناز شرکت دارد.آهن در تنفس با تغییر در حالت اکسید و احیاء نقش دارد.

مزایا استفاده از آهن

 • افزایش فتوسنتز
 • افزایش ساخت آنزیم های گیاهی
 • افزایش زودرسی اندام ها
 • افزایش پهنک و سبزینگی برگ

علائم کمبود آهن

 • کلروز برگهای جوان مشاهده می شود
 • پهنک برگها دکلره شده و رگبرگها سبز باقی می ماند
 • سبب کاهش کلروپلاست ها و میزان کلروفیل

روی

روی در گیاهان نقش تغذیه ای بسیار قدرتمندی ایفا می کند. خواص کود روی در رشد بیشتر میوه درختان و طراوت گیاهان قابل رویت است.فعال کننده آنزیم ها و در سنتز اکسین نقش دارد وجهت رشد طولی سلول ها و بافت ها ضروری می باشد.

مزایا استفاده از روی

 • مقاومت در مقابل عوامل نامساعد زنده و غیر زنده
 • افزایش کشش انتهایی گیاه
 • فعال سازی مقدار کم یا زیاد آنزیم و غشاها
 • تنظیم مراحل رشدی گیاه
 • سبب کلروز پهنک برگهای جوان
 • کاهش و توقف رشد شاخه های گیاه و بین گره های این عنصر

منگنز

منگنز یکی از عناصر کم مصرف ولی ضروری برای رشد و نمو گیاهان می باشد که نقش های متعددی را برای گیاهان ایفا میکند. این عنصر برای تولید کلروفیل ضروری بوده و در فرآیندهای آنزیمی ، احیای نیترات ، متابولیسم پروتئین و خنثی سازی رادیکالهای آزاد نقش دارد.بدلیل قدرت تغییر ظرفیت این عنصر در جریانات اکسیداسیون و احیای نقش دارد و در گیاه فعال کننده برخی آنزیمها است.

مزایا استفاده از منگنز

 • مقاومت در مقابل عوامل نامساعد زنده و غیر زنده
 • افزایش فتوسنتز
 • دخالت در بیشتر فعالیتهای گیاهی
 • فعال سازی مقدار کم یا زیاد آنزیم و غشاها
 • انسجام غشاء کلروپلاست
 • آزادسازی اکسیژن در فرآیند فتوسنتز
 • تنظیم مراحل نموی گیاه

علائم کمبود منگنز

 • سبب کلروز بین رگبرگی در برگهای مسن

کلسیم

کلسیم در ساختمان دیواره سلولی شرکت دارد. بنابراین کلسیم در اندامهای گیاهی تثبیت گردیده و میزان انتقال آن کم است. کلسیم از طریق رسوب دادن بعضی ترکیبات از سمیت ناشی از غلظت زیاد آنها در گیاه می کاهد.کمبود کلسیم بصورت باز نشدن برگهای جوان و چروکیدگی و پیچیدگی کناره برگها مشاهده می شود.

عناصرمیکرو در کشاورزی

منیزیم

منیزیم در ساختمان کلروفیل، در فعالیت آنزیمهای سوخت و ساز کربوهیدراتها و احتمالا در جذب و انتقال فسفر شرکت دارد.منیزیم در ساختمان کلروفیل، در فعالیت آنزیمهای سوخت و ساز کربوهیدراتها و احتمالا در جذب و انتقال فسفر شرکت دارد. بقولات بیش از سایر گیاهان به منیزیم محتاج می باشند.

علائم کمبود منیزیم

کمبود منیزیم باعث پریدگی رنگ برگهای مسن می گردد. رنگ پریدگی از کناره برگها شروع شده و به نواحی مرکزی برگ نفوذ می کند. کمبود منیزیم در ذرت بصورت نوارهای زردی به موازات رگبرگها و در طول برگ مشاهده می شود

بر

بور یک ماده مغذی مهم برای رشد و سلامت تمامی محصولات است. این عنصر، یک جزء از دیواره سلول‌های گیاهی و ساختارهای تولیدمثلی است. بور یکی از مواد مغذی موجود در خاک است، به این معنی که در معرض حرکت در خاک است. ازآنجایی‌که بور در مقادیر کمی برای گیاهان موردنیاز است، مهم است که به‌صورت یکنواخت در سراسر زمین عرضه شود.نقش در انتقال هیدرات های کربن درگیاه از نقش های این عنصر در گیاه است.

مزایا استفاده از بر

 • جزئی از دیواره سلولی
 • مؤثر در مصرف کلسیم
 • سنتز اسید نوکلئیک
 • انسجام غشاءها
 • تنظیم مراحل نموی گیاه

علائم کمبود بر

 • باعث بد شکلی، داغ زدگی و لکه های دکلره در برگهای جوان
 • مشاهده ترکهای ریز روی شاخه و دمبرگها
 • کاهش و توقف رشد طولی و تقسیم سلولی
 • اختلال در توسعه بافت های مریستمی
 • دخالت در تنظیم ساخت برخی غشائهای سلولی
 • کمبود بر باعث تراکم زیاد اکسین می شود.

مولیبدن

عنصر «کوچکی» همچون مولیبدن تأثیر شگرفی بر تمامی محصولات دارد. این عنصر در دو آنزیم مهم که در تغذیه ازته گیاه نقش دارند یعنی نیتروژناز و نیترات ردوکتاز وجود دارد.

مزایا استفاده از مولیبدن

 • مقاومت در مقابل عوامل نامساعد زنده و غیر زنده مورد نیاز در فرآیند تثبیت نیتروژن و احیاء نیترات

علائم کمبود مولیبدن

 • باعث رنگ پریدگی شاخ و برگ گیاه در برگهای مسن شده
 • سبب بد شکلی شاخه و دمبرگ ها

گوگرد

گوگرد، همانند نیتروژن، جزء مهمی از پروتئینهای گیاهی و کوآنزیم آ (coenzyme A) است. گوگرد در ساختمان اسیدهای آمینه مانند متیونین (methionine)، سیستین (cystine) و سیستئین (cysteine) و نیز در تشکیل کلروفیل و تولید روغن در دانه گیاهان روغنی مثل لوبیا روغنی و کتان شرکت دارد.

روی

“در سیستم آنزیمی و اکسین و پروتیین و عمل تنفس نقش دارد.”

این عنصر در سیستم آنزیمی، اکسین و پروتئین، و همچنین فرایند تنفس نقش دارد.

علایم کمبود این عنصر شامل باریک و ضعیف شدن برگ‌ها، که گاهی با لکه‌هایی همراه است، می‌باشد.

مس

مس در ساختار آنزیم‌ها نقش دارد و کمبود آن باعث سبز ماندن رگبرگ‌ها و زرد شدن فواصل آن‌ها می‌شود.

جمع بندی

نقش هر یک از عناصر ماکرو و میکرو در گیاهان به صورت مشخص میباشد و بیش بود یا کمبود هر یک از این عناصر موجب ایجاد مشکلاتی برای گیاهان ما میشود.پیشنهاد میشود که عناصر بصورت کود در اختیار گیاه قرار بگیرد و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز بستگی به شرایط آب و هوایی،بافت خاک و هدف تولید گیاه بستگی دارد و تصمیم گیری در خصوص مصرف کودهای شیمیایی نیاز به شناخت صحیح از نقش عنصر و تغییرات آن در خاک دارد .

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کامل تغذیه بادمجان

مقدمه

در سال های اخیر کشت ارقام مختلف بادمجان در شرایط گلخانه در مناطق مختلف کشور رواج یافته است که و
عمده آن به منظور صادرات کشت می گردد. بادمجان گیاهی به ارتفاع ۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر با برگهای دینی و دندانه دار است که ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر طول و ۵ تا ۱۰ سانتی متر عرض دارند. گل بادمجان به رنگ سفيد تا بنفش و دارای پنج گلبرگ و پرچم هایی به رنگ زرد است. میوه بادنجان که مصرف خوراکی دارد معمولا تخم مرغی، استوانه ای یا لامپی است که گوشتی سفید دارد اما سطح بریده شده به سرعت قهوه ای می شود.

توضیحات برنامه کودی بادمجان

کاشت بادمجان، بسیار راحت است اما نیازمند رعایت نکات ساده ای است تا این گیاه رشد کند و به بار بنشیند.پس برای آن که محصولی با کیفیت و سالم داشته باشید قطعا نیاز به مراقبت تغذیه و برنامه کود دهی دارید.در ادامه برنامه و توصیه کود دهی بادمجان برای شما توضیح داده میشود.

توصیه کودی اگری راز (بادمجان)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کودبعد از انتقال نشارشد رویشی گل دادنتشکیل میوهتا قبل از رسیدگی
هیومیک اسیدیومیک 18
یک گالن در هکتار آبیاری
گوگرد طلایی پرهام 4-6کیلوگرم در هکتار
ریشه زا
اکتیو روت
2تا3لیتر در هکتار
NPKاوره فسفات
15کیلوگرم آبیاری
10-52-10
15کیلوگرم آبیاری
12-12-36
15کیلوگرم آبیاری
8-5-44
15کیلوگرم آبیاری
نیترات منیزیم15کیلوگرم در هکتار آبیاری
محرک رشدآمینواسید +جلبک دریایی محلولپاشیآمینواسید +جلبک دریایی محلولپاشی
گل افزا +کلات رویفلاورینگ+کلات روی 1×1 در هزار لیتر آب محلول پاشی
آمینومیکرو مغذیآمینواسید+میکرو140
1×1 در هزار لیتر آب محلول پاشی
آمینواسید+میکرو140
1×1/5 در هزار لیتر آب محلول پاشی
مایع مرغی30لیتر در هکتار آبیاری
فسفیت پتاسیمآلکسینو
2/5 در هزار لیتر آب محلول پاشی
نیترات کلسیم20کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
کلات آهن1/5کیلوگرم در هکتار آبیاری

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی بادمجان)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی بادمجان) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی بادمجان می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کودی خرما

مقدمه

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera گیاهی تک لپه و به فرم درخت از خانواده Palmaceace که در دنیا دارای 1500 واریته و در ایران دارای 400 واریته می باشد و در نواحی خشک و نیمه خشک بدلیل تحمل بالا به کم آبی و شوری ، مطرح می باشد ولی برای مقاوم شدن آن در برابر آفات و بیماری باید تغذیه اصولی انجام داد. بیشترین سطح کشت خرما در جهان به ترتیب الجزایر، عربستان و سپس ایران است اما بزرگترین تولیدکننده های خرما در دنیا به ترتیب مصر، ایران و عربستان هستند.

توضیحات برنامه کودی خرما

کوددهی درختان خرما بیشتر در ماه بهمن (زمان گلدهی) و تیرماه (زمان رشد و نمو میوه) به همرا آب آبیاری انجام می شود ولی می توان با افزایش تعداد مراحل کوددهی در زمان های حساس در دوره رشدی خرما به افزایش محصول و کیفیت آن کمک کرد.پس برای آن که محصولی با کیفیت و سالم داشته باشید قطعا نیاز به مراقبت تغذیه و برنامه کود دهی خرما دارید.در ادامه برنامه و توصیه کود دهی خرما برای شما توضیح داده میشود.

توصیه کودی اگری راز (خرما)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کوداواسط زمستانقبل از گردافشانی
ظهور گل آذین
رشد زایشیفندقی شدنخارکرطبپس از برداشت
چالکودپلت مرغی یا اوره فسفات +کود حیوانیگوگرد طلایی پرهام 4-6کیلوگرم در هکتار
npk
20-20-20 سه یا چهار کیلوگرم در هکتار20-20-20-7الی 10 در آب آبیاری کیلوگرم12-12-36
6الی8کیلوگرم
بصورت آب آبیاری
15-5-30مش بلژیک 3کیلوگرم در هکتار بصورت آب آبیاری
هیومیک یومیک 18نواگرو 5 تا10لیتر در هکتار
فروت ستفروت ست اگرونایک 1-2در هکتار بصورت محلولپاشیفروت ست اگرونایک
1-2 در هکتار بصورت محلولپاشی
کلسیمکلسیم اکتیماکس 300-350 سی سی در 100لیتر آباکتی کلسیم LSA نواگرو 1-1/5 لیتر در هکتار
ریزمغذیمیکروکمپلکس آپیکس
5/-1کیلوگرم در هزار لیتر محلولپاشی
میکرو 140 آگرارس 3-5لیتر در هزار لیتر
آمینواسیدآمینواسید مش 1-5/ کیلوگرم در هکتار محلولپاشی
سولوپتاس15-10کیلوگرم در هکتار بصورت آبیاری
کلسیم بر2-4 کیلوگرم کلسیم بر آگرارس اسپانیا

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی )

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی خرما) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی خرما می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

مدیریت و کنترل بیماری های گیاهی

مقدمه

مبارزه با بیماریهای گیاهی، جلوگیری از وقوع و یا کاهش میزان و شدت بیماری می باشد که با استفاده از روش های مختلفی صورت می گیرد. هدف از مبارزه با بیماریهای گیاهی نجات تک تک گیاهان بیمار نمی باشد، بلکه نجات جمعیت گیاهان در نظر میباشد. . جهت کنترل اصولی هر مشکل از جمله بیماری یک گیاه ابتدا باید با شناخت کامل راه های کنترل آن را طبقه بندی نمود.یکی از بهترین روشهای طبقه بندی از طریق نوع مبارزه می باشد که شامل موارد زیر است .

 1. عملیات زراعی
 2. روش های شیمیایی
 3. کنترل بیولوژیک
 4. مقاومت میزبان
روش مبارزه با بیماری های گیاهی

عملیات زراعی

در کشاورزی سنتی تولید محصولات سالم و سودآور بر مبنای عملیات حیح زراعی بوده است. به مرور زمان با توسعه کشاورزی و کشت وسیع، متراکم و مداوم یک محصول و استفاده همزمان از توده ها و سموم شیمیایی تنوع میکروبی خاک محدود و نتیجه آن افزایش وقوع بیماری ها شده است. جهت کنترل بیماری ها استفاده از سموم بایستی به حداقل برسد و عملیات زراعی مقدم شمرده شوند. اقدامات لازم جهت کنترل بیماری ها از طریق عمليات زراعی از راههای زیر امکان پذیر است.

✅ تناوب زراعی

شناسایی دامنه میزبانی پاتوژن ، مدت بقاء اینوکولوم عامل بیماری در خاک و بیولوژی پاتوژن بسیار مهم است

✅آیش

ایش به صورت خشک، مرطوب و غرقاب روی عوامل بیماری زای مختلف موثر خواهد بود

✅تنظیم تاریخ کشت و عمق کشت

اصلاح تاریخ کشت در جهت حمایت میزبان در زمان اوج مناسب پاتوژن یاناقلین آن و تغییر عمق کشت در جهت رشد مناسب میزبان و اجتناب از پاتوژنها بسیار حائز اهمیت است

✅فاصله گیاهان

تراکم زیاد با تغییر میکروکلیمای مزرعه و بالا بردن رطوبت و غیره می توانند سبب توسعه زیاد برخی بیماری ها میشود

✅مدیریت آبیاری

دوره آبیاری با توجه به بیماری های موجود تنظیم و مدیریت شود

✅مدیریت تغذیه

میزان مواد غذایی و در دسترس بودن آن در خاک میتواند باعث افزایش مقاومت در گیاه شده و نقش مهمی در پیشگیری بیماری و آفت در گیاهان دارد.

✅مدیریت اسیدیته خاک

اسیدیته خاک روی رشد بیماری ها و توسعه آنها تاثیر گذار است. برخی از بیماری های گیاهی در PH اسیدیو برخی دیگر در PH قلیایی بیشتر توسعه می یابند

✅توده آلی خاک

کودهای آلی با افزایش تنوع بیولوژیک و اصلاح بافت و ساختمان خاک روی توسعه بیماری ها اثر میگذارند

✅انتخاب واریته

✅سطح فوقانی خاک

مرزبندی مناسب روی تماس شاخ و برگ گیاهان با یکدیگر و با خاک تاثیر خواهد داشت.

روش های شیمیایی

اگرچه کنترل شیمیایی بیماری های گیاهی گسترش جهانی دارد ولی استفاده از قارچ کش ها و سایر ترکیبات شیمیایی جهت کنترل بیماری ها به اندازه مصرف آفت کش ها و علف کش ها به هیچ وجه بوده است. روش شیمیایی روش کاملا محسوس و موثر علیه بیماری های گیاهی است به همین دلیل کشاورزان از این روش استقبال می کنند. معایب این کار آلودگی محیط زیست، سمیت آن برای سایر جانداران و میزان هزینه آن می باشد. لذا کنترل شیمیایی همیشه باید همراه با سایر روش ها و به صورت تلفیقی طوى بکار برده شود که حداقل خسارت به تعادل بیولوژیک موجود وارد شود. در مدیریت تلفیقی بیماری های گیاهی استفاده از مواد شیمیایی جهت کنترل بیماریهای گیاهی اجتناب ناپذیر است. مواد شیمیایی در مدیریت بیماری های گیاهی نقش تکمیلی برای عمليات زراعی و کنترل بیولوژیک و ژنتیک دارد.

قارچ کش ها را میتوان به سه دسته طبقه بندی کرد

 1. مواد شیمیایی حفاظت کننده
 2. مواد شیمیایی ریشه کن کننده
 3. مواد شیمیایی درمان کننده

از نظر فرمولاسيون قارچکش ها به صورت پودرهای وتابل، سوسپانسیون ها و فرمولاسیون های ضد عفونی کننده مرطوب، امولسیون های غلیظ، محلولها، گردها و گرانولها مصرف می شوند.

کاربرد قارچکش ها به صورت سمپاشی، گردپاشی، ضد عفونی بذور، که می توانند به صورت ضد عفونی سطحی، ضد عفونی داخلیو محافظت بذور باشد، ضد عفونی خاک که می تواند به صورت خیساندن خاک، پخش کردن گردها، پودرها یا گرانولها و تدخینی و خمیرها و رنگها باشد.

گاهی اوقات مواد همراه جهت تاثیر بهتر قارچکش ها به آنها اضافه می شود، این مواد شامل عوامل خیس کننده، پخش کنندها و چسبنده ها می باشند.

دسته بندی قارچ کش از نظر ماده موثر

 • گروه مسی غیر آلی

از بین ترکیبات مختلف حاوی مس، محلول بوردو و واکسی کلرورمس برای مصرف روی گیاهان در حال رویش مناسب ترند.ترکیبات مس از جمله قارچ کش های محافظتی به حساب می آیند.

 • گروه گوگردی غیر آلی

امروزه ترکیبات مختلف گوگردی برای مبارزه با قارچ ها مصرف فراوانی دارد.که شامل پودرهای گوگرد ،گوگرد های قابل تعلیق در آب میباشد.برای کنترل بیماری های قارچی مخصوصا سفیدکی پودری از گوگرد و ترکیبات گوگردی استفاده می گردد که دارای محاسن و مزایای زیر می باشد:

 1. تاکنون هیچ قارچی در مقابل این قارچ کش مقاوم نشده است
 2. در داخل کشور به وفور یافت شده و خیلی ارزان است.
 3. با اغلب قارچ کش ها قابلیت اختلاط دارد.
 4. برای انسان و دام بدون خطر می باشد.
 5. با اغلب حشره کش ها قابل اختلاط است
 • گروه قارچ کش های آلی

این قارچ کش ها شامل کاربامات ها ،بنزیمیدازول ها،قارچ کش حاوی کلر و آنتی بیوتیک ها می باشد.

برای بهتر اثر کردن سم و چسبیدن ذرات سم به میزبان و بهتر پخش شدن و …موادی را به سم اضافه میکنند که به آن مواد همراه میگویند که شامل مواد خطر زاد و پخش کننده ها و مواد چسباننده می باشد.

کنترل بیولوژیک

کاهش یا حذف عوامل بیماری زا توسط جانوران یا موجدات انگلی که روی آنها زندگی و یا از آنها تغذیه می نمایند.

عوامل موثر در مبارزه بیولوژیک

 • میزبان
 • انگل و عامل بیماری
 • آب و هوا
 • آنتاگونیست

نکات مهم در به کارگیری مبارزه بیولوژیک

 1. گردش زراعی معمولا عوامل بیماری زای خاکزاد را کاهش میدهد
 2. افزایش مواد اصلاح کننده خاک که به صورت انتخابی موجب تحریک و تقویت آنتاگونیست ها خواهد شد.
 3. تغییر اسیدیته (pH) خاک به نحوی که به نفع آنتاگونیست یا به ضرر عامل بیماری زا یا به هر دو حالت باشد
 4. انتخاب روش هایی از شخم که موجب ریزتر شدن خاکدانه ها، تهویه بیشتر آن و تغییر بافت خاک گردد
 5. به کارگیری روش هایی از آبیاری به نحوی که قدرت نگهداری آب در بافت خاک به نفع میزبان و آنتاگونیست بوده و به ضرر عامل بیماری زا باشد
 6. به کار گیری گیاهان تله و گیاهانی که خسارت ناشی از نماتودها و پاره ای از قارچهای خاکزی را کاهش دهند.
 7. انجام عملیات اختصاصی روی بافت خاک به نحوی که عوامل بیماری زا و موجودات رقابت کننده با آنتاگونیست ها را حذف و بقای هرچه بیشتر آنتاگونیست ها را امکان پذیر سازد.
 8. افزودن مواد خاصی به شاخ و برگ گیاهان، این مواد باید به گونه ای باشند که توسط آوندها در سیستم گیاه به حرکت درآمده و از طریق نشت نمودن از راه ریشه محيط خاک را برای آنتاگونیست مساعد و برای عامل بیماری زا نامساعد نمایند
 9. ایجاد ارقام مقاومی که در شرایط نامساعد آب و هوایی یک منطقه رشد خوبی دارند.

مقاومت میزبان

استفاده از گیاهان مقاوم یکی از جالب ترین مباحث مدیریت بیماریهای گیاهی است.استفاده از ارقام مقاوم با دیگر عملیات مدیریت بیماریهای گیاهی (زراعی و شیمیایی) سازگاری دارد و سبب صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه مالی می شود.

جمع بندی

جهت کنترل و مبارزه با یک بیماری دانش کافی از علل وقوع و توسعه آن مورد نیاز می باشد. شرایط محیطی، میزبان و پاتوژن و عکس العمل های آنها در محیط بیولوژیک باید به طور کامل شناخته شوند و بر اساس آنها برنامه های کنترل یک بیماری تهیه شوند

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**