برنامه تغذیه کنجد

مقدمه

کنجد گیاهی بسیار پراهمیت در دنیا است و هر ساله کشورها در تلاش هستند تا تولید این محصول کلیدی را افزایش دهند . در کشور ما نیز توجه خاصی به کشت این گیاه می شود اما خلاهای تولید این محصول بسیار زیاد است.کوددهی کنجد با هدف افزایش درصد روغن بذر کنجد است، اما اگر به مقدار مناسب و در زمان مناسب از کودهای با کیفیت استفاده نشود، به هیچ وجه عملکرد مناسبی بدست نمی آید تا درصد روغن بذر هم افزایش یابد. البته توجه ویژه به میزان مصرف و کوددهی کنجد در همه مراحل و حتی قبل از کاشت نیز مهم است و به هیچ وجه نباید تغذیه درست و اصولی را در کنار آبیاری و سایر موارد مدیریتی فراموش کنید.

توضیحات برنامه کودی کنجد

(برنامه کامل کودی کنجد) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد درخت است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت ، و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز (کنجد)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

اسم/زمان مصرفقبل از کاشتکاشت بذر و جوانه زنیرشد رویشیقبل از گلدهی پرشدن کپسولرسیدگی
زیر کشتپلت مرغی +فسفاته
فولویک اسید500-100 گرم در صد لیتر آب به صورت بذر مال
محرک رشد +ریز مغذی
آلژینو5/ در هزار+ نوافول 1-2 لیتر در هزار
ازت بالاسیتواسلو 3-6 لیتر در هکتار آب آبیاری
اوره فسفات15 کیلوگرم در هکتار آبکود
پتاسیمپتاسیم آکتیماکس 1-1/5 لیتر در هزار لیتر محلولپاشی
کود های NPK20-20-15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری10 کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
(10-52-10)

(8-5-44) 20کیلوگرم در هکتار
آب آبیاری
هیومیک اسید 5-10 کیلو در هکتار یومیک 18 کود آبیاریلئوناردو
1-2 کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
بیوکسی کلسیم 1-2 لیتر در هزار لیتر آب
کلسیم و رویسول دفند 2 در هزار لیتر آب
اورگانومیت3-5 کیلوگرم در هکتار

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه ای کنجد)

  • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
  • این برنامه(برنامه کودی کنجد) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی کنجد می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه آنلاین اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**