کود آلکسینو - اگری راز

کود فسفیت پتاسیم آلکسینو

همه رسانه 3
تصاویر 3

کود فسفیت پتاسیم آلکسینو

ALEXINO POTASSIUM PHOSPHITE توضیحات محصول

کود آلکســینو منو و دی فسفیت پتاسیم ترکیــب سیســتمیک، حــاوی فســفیت (H3PO3) مــی باشــد کــه عــلاوه بــر داشــتن خاصیــت تغذیــه ای، بــرای افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر ب...

ویژگی محصول
 • کشور سازنده : چین
 • برند محصول : اگرونایک
 • نوع محصول : مایع
 • دسته بندی : عناصر ماکرو - عناصر میکرو
مزایای محصول
 • افزایش خصوصیت کمی و کیفی محصول
 • افزایش مقاومت در برابر تنش محیطی
 • بهبود رنگ و طعم میوه
 • پیشگیری از شیوع برخی بیماری های قارچی
مواد سازنده کود فسفیت پتاسیم آلکسینو
 • فسفریک اسید (P2O5) 40
 • پتاسیم محلول در آب 36
نا موجود
شروع قیمت از 0
تـومــــــــان
پرچم چین
دریافت کاتالوگ محصول

عملکرد مناسب کود فسفیت پتاسیم آلکسینو

تامین همزمان پتاسیم و فسفر گیاه
5
افزایش گل انگیزی
5
کاهش ریزش گل و میوه
5
رضایت مشتری
5
کیفیت با توجه به قیمت
5
 • معتبرترین برند های داخلی و خارجی
 • مشاوره رایگان باغی و زراعی
 • مشاوره رایگان گیاهان آپارتمانی
 • دارای ثبت ماده کودی
 • ارسال به سراسر کشور
 • پشتیبانی پس از خرید
نقد و بررسی محصول
ویدیو محصول
پرسش و پاسخ
نظرات کاربران

کود آلکسینو منو و دی فسفیت پتاسیم

ALEXINO POTASSIUM PHOSPHITE

(0-40-36)

مشخصات محصول

 • فسفر P2O5 %40، پتاسیم (K2O) %36
 • وزن خالص: 1 لیتر
 • کشور تولید کننده: چین
 • شرکت وارد کننده: پردیس کالا تک پویا
 • ثبت ماده کودی : 08150

معرفی کود آلکسینو منو و دی فسفیت پتاسیم

کود آلکســینو منو و دی فسفیت پتاسیم ترکیــب سیســتمیک، حــاوی فســفیت (H3PO3) مــی باشــد کــه عــلاوه بــر داشــتن خاصیــت تغذیــه ای، بــرای افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر بیمــاری هایــی از قبیــل گمــوز، آتشــک، بیمــاری هــای برگــی، پوســیدگی ریشــه و ســاقه بــر اثــر قــارچ هــایُ اامیســت ماننــد پیتیــوم، فیتوفتــورا، ســفیدک داخلــی، بوتــه میــری و … مناســب مــی باشــد. 100 ســی ســی مــاده همــراه آلکســینو شــامل آمینــو اســیدهای گیاهــی خــاص، ویتامیــن هــا و فیتوهورمــون هــا می باشــد کــه رابطــه تکمیلی بــا ترکیــب اصلــی دارد کــه در ســرعت جــذب و حمــل ترکیــب در گیــاه اثــر مضاعــف دارد. آلکســینو قابــل اســتفاده از طریــق سیســتم آبیــاری و محلــول پاشــی برگــی مــی باشــد.

مزایای استفاده از کود مایع فسفیت پتاسیم آلکسینو

 1. تامین همزمان پتاسیم و فسفر گیاه
 2. افزایش گل انگیزی و کاهش ریزش گل و میوه
 3. تحریک مکانیسم دفاعی گیاه و افزایش تولید آنتی اکسیدانت ها و فیتو الکسین ها در گیاه مقاومت در برابر تنش ها از قبیل خشکی، سرما، گرما و …
 4. پیشگیری از شیوع برخی بیماری های قارچی مربوط به ریشه، ساقه و برگ گیاه افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصول از جمله عطر، طعم، رنگ پذیری و …

توصیه مصرف قارچ کش فسفیت پتاسیم

سیستم آبیاریمحلول پاشی
10-5 لیتر در هکتار (تکرار در طول فصل به فاصله 20 تا 30 روز)5-2 لیتر در هزار لیتر آب (تکرار در طول فصل به فاصله 20 تا 30 روز)

تجزیه ضمانت شده کود قارچ کش آلکسینو

فسفریک اسید (P2O5)40%
پتاس محلول (K2O)36%
راز رویش گیاهان خود را با تیم اگری راز تجربه کنید
کود آلکسینو - اگری راز

مشخصات محصول

 • وزن محصول 1 لیتر
 • شرکت سازنده چین
 • دسته بندی عناصر ماکرو - عناصر میکرو
 • درصد فسفریک اسید (P2O5) 40درصد
 • درصد پتاسیم محلول در آب 36درصد

ملاحظات

بــه هنــگام اســتفاده بــه ازای هــر 100 ســی ســی از ترکیــب اصلــی آلکســینو، 10 ســی ســی از مــاده همــراه بــا آن مخلــوط گــردد. جهــت کاهــش خســارت ناشــی از پوســیدگی ریشــه، گمــوز در درختــان مرکبــات، انگــور، پســته و … بــه ازای هــر درخــت 50-80 ســی ســی بــه صــورت آب آبیــاری در اطــراف ریشــه مصــرف گــردد. بــه منظــور کنتــرل بهتــر بــه فاصلــه 20-15 روز تکــرار گــردد.

فیتوپتاس - اگری راز

کود فیتو پتاس

ویژگی محصول
 • شرکت سازنده : بلژیک
 • دسته بندی : عناصر ماکرو
مواد های کود فیتو پتاس
 • پتاسیم محلول در آب 20
 • p2o5 30

مزایای محصول کود فیتو پتاس

 • افزایش فتوسنتز
 • رشد ریشه
 • گلدهی
 • اندازه میوه
 • افزایش مقاومت و بهبود سلامت عمومی گیاه

مقادیر توصیه شده این سموم فوق کلی می باشد،میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر(بر اساس آزمون خاک و برگ)و شرایط محیطی متفاوت است ، بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی اگری راز مشورت نمایید.

پرسش هاو پاسخ ها

 • سلام برای پیشگیری از بیماری و آفات از این کود استفاده میشه ؟ 11 / 01 / 2022

  سلام به شما همراه گرامی بله برای پیشگیری از شیوع برخی بیماری های قارچی مربوط به ریشه، ساقه و برگ گیاه و افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصول از جمله عطر، طعم، رنگ پذیری میتونید استفاده کنید

  آیا این سوال برای شما مفید بوده است؟

  میتوانید سوالات خود وارد کنید


  نظرات کابران

  ارسال دیدگاه
  ارسال دیدگاه

  مشاوره گیاهان آپارتمانی

  حل مشکلات گیاهان خانگی و آپارتمانی خود را به ما بسپارید

  محصولات مرتبط

  مشاهده همه
  کود کربوکال بی پومگرو اسپانیا یک کیلوگرم/فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز

  کود کربوکال بی پومگرو اسپانیا یک کیلوگرم

  • برند محصول پومگرو
  • کشورهای سازنده اسپانیا
  شروع قیمت از 863,500
  تـومـــــان
  فروت سایز -اگری راز

  فروت سایز اگرونایک

  • برند محصول پردیس کالاتک پویا
  • کشورهای سازنده چین
  با ما تماس بگیرید
  اگرونایک فروت ست- فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز

  کود فروت ست، افزایش دهنده تعداد گل و تناسب میوه

  • برند محصول پردیس کالاتک پویا
  • کشورهای سازنده چین
  با ما تماس بگیرید
  کود سوپر6-3-17 - +TEاگری راز

  کلات سوپر

  • برند محصول خضراء
  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کود فروت ست- اگری راز

  کود فروت ست

  • برند محصول خضراء
  • کشورهای سازنده ایران
  شروع قیمت از 404,000
  تـومـــــان
  ریسر پلاس آکتماکس

  آکتماکس ریسر پلاس

  • برند محصول آکتماکس
  • کشورهای سازنده ترکیه
  شروع قیمت از 635,500
  تـومـــــان
  کود آکتماکس ریتمو

  آکتماکس ریتمو

  • برند محصول آکتماکس
  • کشورهای سازنده ترکیه
  با ما تماس بگیرید