فیلتر های اعمال شده
دسته بندی محصول
برند محصول
کالا های موجود
کالا های شامل تخفیف
دریافت کاتالوگ محصول

فرم درخواست سفارش

  کود کلاته میکرو کامل-اگری راز

  کلات میکرو کامل

  • کشورهای سازنده ایران
  467,500 444,000
  تـومـــــان
  کلات روی 12 درصد- اگری راز

  کلات روی 12%

  • کشورهای سازنده ایران
  385,000 366,000
  تـومـــــان
  کلات مس 8 درصد-اگری راز

  کلات مس 8%

  • کشورهای سازنده ایران
  326,000 310,000
  تـومـــــان
  کود کلات منیزیم 6 درصد- اگری راز

  کلات منیزیم 6%

  • کشورهای سازنده ایران
  229,000 217,500
  تـومـــــان
  کلات آهن 7 %- اگری راز

  کلات آهن 7%

  • کشورهای سازنده ایران
  352,500 335,000
  تـومـــــان
  کود کلات آهن 9 درصد_اگری راز

  کلات آهن 9%

  • کشورهای سازنده ایران
  407,500 387,000
  تـومـــــان
  بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس - اگری راز

  بیوکسی روی،منگنز،منیزیم،مس

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  414,000 393,000
  تـومـــــان
  بیوکسی کلسیم - اگری راز

  بیوکسی کلسیم

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  414,000 393,000
  تـومـــــان
  مافا کوپر - اگری راز

  مس مافا کوپر

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  681,000 647,000
  تـومـــــان
  بیوکسی میکس - اگری راز

  بیوکسی میکس

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  405,000 385,000
  تـومـــــان
  بافر - اگری راز

  کود بافر

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  637,500 606,000
  تـومـــــان
  ارگانومیت پلاس - اگری راز

  ارگانومیت پلاس

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  485,000 461,000
  تـومـــــان