انواع بیماریهای گلخانه ای خیار و روش مبارزه با آن

مقدمه

انتخاب کاشت خیار به دلیل داشتن طول دوره رشد کوتاه برای افراد تازه کار گزینه ی مناسبی است فقط کافی است با اصول تغذیه مناسب و کودهای معتبر و قیمت مناسبه فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز و راهکارهای کنترل آفات و بیماری ها آشنایی داشته باشید.ما در این مقاله سعی بر این داریم که بیماری های مهم گلخانه ای خیار را به شما معرفی کنیم تا محصول نهایی شما کیفیت و بازار پسندی بالایی داشته باشد و در حین حال باکودهای معتبر و قیمت مناسب فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز به نتیجه دلخواه برسید.

بیماری های قارچی خیار گلخانه ای - اگری راز

بیماری های قارچی خیار گلخانه ای

قارچ ها باعث بیماری فراوانی در محیط گلخانه میشوند و میتوانند به راحتی به اندام هوایی،برگ و میوه و…خسارت وارد کنند و در صورت پیشرفت بیماری باعث از بین رفتن کامل گیاه شود.

سفیدک داخلی خیار

عامل بیماری  Pseudoperonospora Cubensis می باشد که ابتدا علائم در برگهای مسن و به مرور در برگهای جوان ظاهر میشود . لکه های ایجاد شده ،زاویه دار و سبز کم رنگ هستند که در شرایط مرطوب، پودر سفید رنگ در زیر برگ پدیدار میشود.در صورت پیشرفت بیماری،برگ و دیگر قسمتهای گیاه آسیب دیده و ممکن است کل گیاه از بین برود.این بیماری در در شرایط مرطوب و خنک رشد زیادی خواهد داشت اما در حرارت بالا ایجاد میشود.

✅کنترل : استفاده از ارقام مقاوم _ ایجاد تهویه مناسب و حرارت تابشی_از بین بردن علف هرز_استفاده از قارچ کش

سفیدک پودری خیار

عامل بیماری Erysiphe cichoracearum و Sphaerotheca fuliginea می باشد و دو گونه قارچ به نام ایجاد شده که علائم آن واضح و بصورت پودر سفید رنگ در برگ،ساقه و حتی دمبرگ ایجاد میشود .علائم در میوه خیلی کم دیده میشود اما کیفیت خود را از دست خواهد داد.

✅کنترل :مدیریت شرایط محیطی_استفاده از قارچ کش_استفاده از ارقام مقاوم _دما به وسیله سیستم تهویه و مه پاش در 21 درجه شود مانع پیشرفت بیماری میشود.

آنتراکنوز خیار

عامل بیماری colletotrichum orbiculare می باشد .علائم در قسمتهای مختلف گیاه دیده میشود. علائم بصورت لکه های آبسوخته سبز کمرنگ ظاهر میشود و زخم دایره ای شکل و زاویه دار ایجاد میکند که در ابتدا آبسوخته و در نهایت خشک میشود و می ریزد.این بیماری در گلخانه های تهویه کم و آبیاری بیش از حد، به خصوص در دمای بین 21-21 درجه سیلسیوس افزایش میابد.

✅کنترل : در صورت مشاهده آبیاری را کاهش دهید-انجام تهویه مناسب- استفاده از سموم قارچ کش-بذر سالم و عاری از ویروس-رعایت بهداشت محصول

پوسیدگی سیاه خیار

عامل بیماری phomopsis cucurbitae می باشد.علائم این بیماری بصورت شانکر بر روی ساقه،برگ،دمبرگ و پوسیده شدن میوه ظاهر میشود.علائم این بیماری بیشتر در گلخانه دیده میشود.برگهای آلوده دچار پیری زود ردس شده و خشک میشوند همچنین ساقه از بالای محل زخم ایجاد شده خشک میشوند.میوه نرم و به راحتی پوسیده میشود و بوی آن شبیه بوی لیمو میشود.

✅کنترل :ایجاد تهویه مناسب-ضدعفونی خاک گلخانه با سموم تدخینی یا بخار آب-کشت بذر در بستر پاستوریزه-استفاده از قارچ کش زیاد موثر نیست.

پوسیدگی ذغالی خیار

عامل بیماری marcrophomina phaseolina می باشد.قارچ عامل بیماری خاکزاد است و به ریشه،ساقه و میوه حمله میکند .و ایجاد شانکرهای سیاه فرو رفته در گیاهچه ایجاد میکند .این بیماری باعث کوتولگی و پژمردگی بوته میشود.در نزدکی سطح خاک نقاط آبسوخته ایجاد میشود که به سمت ساقه گسترش می یابد.باردهی زیاد گیاه و همچنین تنش آبیاری و شوری خاک باعث تشدید این بیماری میشود.

✅کنترل : جلوگیری از تنش آبی-آبشویی در صورت شور بودن خاک-از بین بردن بقایای گیاهی (شخم)-تناوب سه ساله با خانواده کدوییان

بوته میری خیار

عامل بیماری قارچ هایی مثل قارچ فیتوفترا،قارچ فوزاریوم،قارچ پی تی یوم و قارچ رایزوکتونیا می باشد.از واژه بوته میری زمانی استفاده میکنند که علائم بیماری ها مشابه هم هستند و گیاهچه مورد حمله قرار میگیرد.عامل بیماری بیشتر از طریق بذر آلوده ،بستر بذر یا آب آلوده انتشار می یابد.گیاهچه در سطح خاک یعنی بین ساقه و ریشه آلوده میشود.لکه های ایجاد شده به حالت آبسوخته هستند و باعث مرگ ساقه میشود.

✅کنترل :ضدعفونی خاک-بذر سالم و ضدعفونی شده-استفاده از حشره کش در خاک در مقابله با لارو مگس میوه و گنات های قارچ خوار-استفاده از قارچ های رایج بازار مثل کاربندازیم در خاک و بوته

کپک خاکستری خیار

عامل بیماری botrytis cinerea می باشد .علائم بیماری بصورت کپک سفید متمایل به خاکستری مانند در در بافتهای پیر و مرده ایجاد میشود بافتهای ایجاد شده اغلب بصورت متحدالمرکز می باشند.کپک خاکستری به مدت چند روز تا چند هفته بعد ظاهر میشوند که عموما به این بیماری ،بیماری پنهان نیز میگویند.

✅کنترل :حذف میوه و برگهای آلوده-ضدعفونی گلخانه و ایجاد تهویه مناسب -استفاده از قارچ کش مثل بردوفیکس-

بلایت و لکه برگی خیار

برخی از قارچ های یولوکلادیوم،استمفیلیوم و آلترناریا عامل این بیماری هستند و علائم بیماری در روی برگ نزدیک طوقه بصورت لکه های آبسوخته و حلقه های متحدالمرکز دیده میشود .آبیاری و رطوبت بالا باعث تشدید بیماری میشود .

✅کنترل :استفاده از بذر سالم و ضدعفونی شده-استفاده از قارچ کش

جرب خیار

عامل بیماری Cladosporium cucumerinum می باشد .علائم بیماری بصورت جرب بر روی برگ و ساقه ایجاد میشد اما بیشترین خسارت مربوط به میوه است که باعث ایجاد لکه های آبسوخته به رنگ خاکستری میشود و با تشدید بیماری حفره های ایجاد شده بزرگتر میشود.

✅کنترل :استفاده از ارقام مقاوم-تناوب زراعی-استفاده چند مرحله ای قارچ کش-زهکش مناسب خاک-

کپک سفید خیار

عامل بیماری sclerotinia sclerotirum و s.minor می باشد علائم بیماری در برگ و میوه و ساقه بصورت کپک های سفید رنگ دیده میشود که مانند کپک خاکستری ناشی از عدم مدیریت گلخانه است .اگر میوههای آلوده هنگام بسته بندی جدا نشوند به سرعت بیماری افزایش می یابد.

✅کنترل :ضدعفونی کردن-عدم کشت متراکم-استفاده از قارچ کش-جمع آوری بقایا در گلخانه

پژمردگی طوقه و ریشه خیار

عامل بیماری قارچ گونه های فوزاریوم می باشد.علائم بیماری در برگ بصورت نکروز بین رگبرگی ایجاد و زرد میشوند .در ابتدا پژمردگی یکطرفه بعد کل گیاه درگیر میشود و از بین میرود امکان وجود میسیلوم قارچ که سفید رنگ هستند در گیاه وجود دارد.این بیماری در دمای بالا تشدید میشود.

✅کنترل :گونه های فوزاریوم خاکزی هستند بنابراین زهکش مناسب و ضدعفونی خاک بسیار مفید است-ضدعفونی کردن لوله آبیاری -آفتاب دهی خاک-استفاده از قارچ کش

پوسیدگی برگ و میوه خیار

عامل بیماری trichothecium roseum می باشد. این قارچ در روی مواد مرده مثل فضولات حشرات و گل هایی که افتاده اند وجود دارد و گاها در میوه نیز دیده میشود . لکه های ایجاد شده ابتدا آبسوخته و بعد زخم ها به رنگ قهوه ای در می آیند و در روی برگ کوچک و در زیر برگ بزرگتر هستند.

✅کنترل :تهویه مناسب-مدیریت مناسب گلخانه

پوسیدگی گلگاه خیار

عامل بیماری choanephora cucumbitarum می باشد.علائم بیماری بر روی گلهای خشک و مرطوب دیده میشود .این بیماری به میوه خیار حمله نمیکند اما خانواده کدوییان را مورد حمله قرار میدهد.

✅کنترل :جلوگیری از تماس میوه با خاک و آسیب یا زخم شدن میوه-استفاده از قارچ کش در مراحل ابتدایی

پوسیدگی بذر

این بیماری،گیاهی است که در کلیه نقاط کشور شیوع دارد و باعث پوسیدگی بذر، ریشه و طوقه گیاه، زردی و ضعف شدید بوته‌ها و فرو رفتگی نسوج گیاهی می‌شود. این بیماری معمولاً در خاک‌های سنگین و فشرده، گلخانه‌هایی با بهداشت ضعیف و تناوب زراعی نامناسب شیوع پیدا می‌کند و شرایط مناسب برای گسترش آن شامل رطوبت خاک بالا و دمای بهینه کمتر از 20 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

جهت پیشگیری و کنترل این بیماری، می‌توان از روش‌هایی مانند رعایت بهداشت گلخانه، شخم عمیق خاک، ضدعفونی خاک و بذور، عدم کشت مستقیم در خاک اصلی در فصول سرد، استفاده از آب بهداشتی و فاقد آلودگی، حذف سریع گیاهچه‌های آلوده و استفاده از سموم شیمیایی استفاده کرد. همچنین، استفاده از کودهای آلی و کاهش فشار بیماری در پوشش گیاهی و تناوب زراعی مناسب نیز می‌تواند به کنترل و پیشگیری از این بیماری کمک کند.

بیماری های ویروسی خیار گلخانه ای - اگری راز

بیماری های ویروسی خیار گلخانه ای

ویروس موزاییک خیار

علائم در زمان رشد طولی ایجاد میشود .لکه های ایجاد شده زرد رنگ و باعث بدشکل شدن برگ و کوتاهی بوته میشودو همچنین تمام ساقه و میوه را نیز در برمیگیرد.میوههای آلوده، نرم و رنگهای سفید رنگ و بدشکل و نواحی سبز نامنظم می باشد که بیشتر کشاورزان به آن خیارشور سفید میگویند.این ویروس سیستمیک است و توسط گئنه های مختلف شته قابل انتقال می باشند.

✅کنترل :استفاده از بذر سالم و ارقام مقاوم-حذف بوته آلوده-ضدعفونی ابزار آلات و خاک-عدم وجود شته در گلخانه

ویروس پیسک سبز خیار

برگهای آلوده خراب شده و لکه دار و تاول در آن ایجاد میشود و باعث کوتاهی بوته میشود .قسمت داخل میوه ی خیار به شدت تغییر پیدا میکند.

✅کنترل :حذف بوته آلوده-ضدعفونی ابزار آلات و خاک

ویروس نکروز خیار

علائم بیماری در برگهای آلوده با بدشکلی،رنگ زرد ظاهر میشود و در نهایت باعث مرگ گیاه میشود.نواحی سبز رنگ در پهنک و رگبرگ ایجاد و سوراخ هایی ایجاد میشود و در سطح زیر برگ برجستگی های قیفی شکل وجود دارد.این بیماری توسط شیره گیاهی آلوده در زمان کشت و توسط ریشه ها در خاک تشدید میشود.

✅کنترل :قطع بوته های آلوده و سوزاندن آن-ضدعفونی ابزار و خاک و …

ویروس زردی رگبرگ

علائم بیماری بصورت زردی و بد شکل شدن رگبرگ ظاهر میشود و در نهایت کل گیاه از بین میرود.همچنین علائم در میوه بصورت موزاییک دیده میشود.این ویروس توسط شیره گیاهی و عسلک پنبه انتقال می یابد.

✅کنترل :ارقام مقاوم-رعایت اصول بهداشتی-

همچنین ویروس های مثل ،ویروس زردی دورغین چغندر،ویروس شته زاد کدوییان،ویروس لکه حلقوی توتون و گوجه فرنگی نیز در خیار آلودگی ایجاد میکند.

بیماری های باکتریایی خیار گلخانه ای - اگری راز

بیماری های باکتریایی خیار گلخانه ای

لکه برگی زاویه دار خیار

عامل بیماری Pseudomonas syringae pv. Lacrymanse می باشد.علائم ابتدا در کوتیلدون های سالم بصورت آبسوخته و دایره ای شکل و نامنظم است در برگهای مسن این لکه ها منظم و در بین رگبرگ دیده میشود.لکه ها ابتدا قهوه ای و به مرور زمان سفید ،زرو یا قهوه ای میشود .در اوایل صبح ترح های باکتریایی در لکه دیده شده و ساقه و دمبرگ با توجه به نواحی آبسوخته در نهایت خشک و پوسته سختی ایجاد میکند.امکان ریزش میوه نارس نیز وجود دارد.تراوشات باباکتریایی به شدت آلوده و سریعا انتشار می یابد.

✅کنترل :باکتری در خاک باقی نمی ماند ولی بذر زاد است-استفاده از ترکیبات مسی -استفاده از باکتری کش اکسی گوپ و …-سم پاشی با یک حشره کش

پژمردگی باکتریایی خیار

عامل بیماری Erwinia tracheiphila می باشد .علائم ابتدا در روی یک الی دو برگ ظاهر و سریعا تشدید میشود .بکتری مربوطه در سیستم آوندی حرکت و تمام گیاه را در بر میگیرد و باعث خشک شدن کل گیاه میشود.در سرایط خشک بیماری سخت انتشار پیدا میکند زیرا باکتری نیاز به لایه آب سطحی برای ورود به زخم ایجاد شده توسط سوسک دارد.

✅کنترل :ارقام مقاوم-از بین بردن علف هرز-استفاده از ترکیبات مسی

پوسیدگی نرم باکتریایی

عامل بیماری Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum می باشد.علائم در میوهای رسیده یا آسیب دیده زیاد دیده میشود و اگر کنار یکدیگر قرار بگیرند توسط گاز اتیلن آزاد شده ،همه ی میوه آلوده میشود.

✅کنترل :میوه ها تمیز و خشک باشد-عدم نوردهی خیار برداشت شده-فروبردن میوه در آب کلردار

بیماری های ناشی از نماتد خیار گلخانه ای - اگری راز

بیماری های ناشی از نماتد خیار گلخانه ای

نماتد ریشه گرهی خیار

عامل بیماری Meloidogyne spp می باشد که در خاکهای ضدعفونی نشده در عمق 150سانتی متر نیز دیده میشود .علائم بصورت زردی ،محصول کم و بی کیفیت و کاهش رشد دیده میشود و ریشه ها متورم و گال هایی در آن ایجاد میشود که کارایی و عملکرد ریشه کاهش می یابد.

✅کنترل :ضدعفونی خاک -ارقام مقاوم-استفاده از کشت هیدروپونیک-استفاده از نشاء سالم-سوزاندن بوته های آلوده-استفاده از متام سدیم

بیماری فیتوپلاسمایی خیار گلخانه ای - اگری راز

بیماری فیتوپلاسمایی خیار گلخانه ای

زردی مینا در خیار

این بیماری توسط زنجرکها انتقال می یابد و توسط فیتوپلاسما ایجاد میشود .بوته آلوده کوتاه و کلروز شده و برگها انتهایی کوچک و زرد و پیچ خورده میشوند.

✅کنترل :کنترل علف هرز و مبارزه با زنجرک

در مورد بیماری های فیزیولوژیکی خیار مثل گرما زدگی،بدشکلی و تلخ شدن و …. در مقاله دیگر صحبت خواهیم کرد.


پیشنهاد اگری راز

تیم اگری راز طی سابقه کاری چندین ساله ی خود در زمینه ی کشاورزی به شما پیشنهاد میکند که قبل از کشت خیار علاوه بر اقدامات بهداشتی و ..که بالا پیشنهاد کردیم،برنامه تغذیه اصولی مناسبی را داشته باشید تا گیاهان مقاومی در برابر بیماری و آفات ، تنش داشته باشیداین برنامه اصولی را میتوان در فروشگاه سم و کود کشاورزی اگری راز مشاهده کنید.

برای مشاهده برنامه غذایی عمومی خیار روی عکس کلیک کنید.

برنامه غذایی خیار


جمع بندی

همراهان عزیز اگری راز خیار گلخانه ای در ایران در منطقه های مختلف بصورت فراوان کشت میشود اما به دلیل داشتن شرایط محیطی(دما،رطوبتی) مناسب برای رشد گیاه ،زمینه را برای حمله آفات و بیماری ها فراهم میکند .شما کافی است فقط راهکارهای پیشگیری با آفات و بیماری ها را در مراحل مختلف کاشت،داشت و برداشت را مطالعه و یاد بگیرید و از برترین برندهای کود و سم کشاورزی اگری راز استفاده کنید و از برداشت محصول با کیفیت خود لذت ببرید.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کودی زیتون

مقدمه

 زیتون گیاه گرمسیری است و در مناطقی میتوان کشت کرد که یخبندان زمستانه نداشته باشد،رشد مناسب درخت زیتون در مناطق گرم و خشک و طولانی است در این شرایط میوه ها زمان کافی برای رسیده شدن پیدا میکند.در مناطق کم نور رشد درخت زیاد و شاخه ها در هم تنیده میشود اما در مناطقی که بیش از 1500 ساعت در سال داشته باشد رشد مناسبی دارد . بهترین خاک برای زیتون کاری خاک سبک رسی، شنی با زهکش کافی و عمیق می باشد و بهترین pH برای درخت زیتون در محدوده 8-7 می باشد.

توضیحات برنامه کودی زیتون

(برنامه کوددهی زیتون) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد درخت است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت ، و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز (زیتون)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کودرشد ساقهقبل از گلدهیسفت شدن هستهافزایش اندازه محصول کمک به باروری سال آینده
هیومیک اسیدآبکود 3 کیلوگرم در هکتار1/5لیتر در هکتار آب آبیاریآبکود 3 کیلوگرم در هکتار
کلات روی1/5کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی1/5کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی
محرک رشد+ریز مغذی هاآمینواسید +جلبک دریایی در هزار لیتر محلول پاشیآمینواسید +ریزمغذی در هزار لیتر آبآمینواسید +ریزمغذی در هزار لیتر آب
سولفات پتاسیم10کیلوگرم در هزار لیتر آبکود15کیلوگرم در هزار لیتر آبکود
آمینوکلسیم-بر1/5کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی
کود npk10-52-10بصورت آبکود 15 کیلوگرم در هکتار15کیلوگرم در هکتار آبکود
20-20-20
8کیلوگرم در هکتار آبکود
15-5-30
8کیلوگرم در هکتار آبکود
15-5-30
فروت ست2لیتر در هزار لیتر آب محلول پاشی2/5لیتر در هزار محلول پاشی

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی زیتون)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی زیتون) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی زیتون می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

روش های خزانه گیری و نشاء کاری درگیاهان

مقدمه

خزانه گیری یعنی کشت بذر در زمین دیگر و همچنین تولید گیاهچه در زمین دیگری به جز زمین اصلی و تعریف کلی نشاء کاری ، انتقال گیاهچه به زمین اصلی می باشد و زمینی را که برای این کار استفاده میکنید خزانه میگویند.در خزانه گیری بهترین شرایط اعم از شرایط محیطی و … را مهیا کرده تا گیاهچه بهتر و با کیفیت مناسب رشد کند.گیاهان زراعی مثل توتون ،تنباکو،برنج،کلم ،گوجه و بادمجان از جمله گیاهانی هستند که نشاءکاری میشوند .گیاهانی که بصورت نشاء به زمین اصلی انتقال داده میشوند در صورت صدمه دیدن به دلیل تغذیه مناسب و اصولی به راحتی ترمیم میشوند.فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز در این مقاله شما را با روش اصولی نشاءکاری و خزانه گیری آشنا میکند.

نشاءکاری

همانطور که در بالا گفتیم نشاءکاری انتقال گیاهچه به زمین اصلی است برای نشاءکاریی باید توجه داشته باشیم که نشاء کاملا سالم،قوی،دارای 4 تا 7 برگی و فاقد هرگونه آفت و بیماری باشد. برای انجام این کار میتوانیم از روش های مختلفی استفاده کنیم :

 • نشاءکاری دستی

روش نشاء کاری بستگی به نوع محصول کشت شده دارد.در نشاءکاری دستی نیاز به نیروی کارگری است که زمان و هزینه زیادی را در بر میگیرد و ممکن است باعث کاهش سلامت گیاه و تاخیر در زمان کشت شود .

در نشاءکاری گیاهانی مثل برنج ،ابتدا از ناحیه پایینی ساقه سه تا پنج بوته را لای انگشت قرار می دهیم و طوقه را در یک نقطه با فاصله معین شده در خاک فرو میکنیم .خاکی که نشاءکاری در آن انجام میدهید باید کاملا غرقاب و نرم باشد.زمین را بصورت جوی و پشته تهیه و آبیاری سنگین انجام دهید.در این روش ممکن است ریشه تا خورده و در لایه سطحی خاک قرار بگیرد و بوته زمانیکه رشد کرد به سمت جوی خم میشود و از خاک بیرون بیاید و در جوی بیوفتد.

در کشت آبی گیاهانی مثل توتون،گوجه فرنگی و ….،زمین را بصورت جوی و پشته تهیه و آبیاری سنگین انجام میشود.پس از پایان آبیاری ،نشاءکاری در طرفین پشته انجام و با یک بیلچه به عمق 10سانتی متر شیاری را ایجاد و ریشه نشاء را بصورت مستقیم در آن قرار میدهیم و خاک را فشار تا خاک به ریشه نشاء بچسبد .پس از اتمام کار بلافاصله آبیاری کنید.

 • نشاء کاری با ماشین

ماشین نشاءکار دارای شیار باز کن و سیستم دریافت بوته از کارگار و انتقال به خاک و چرخ فشار دهنده اطراف خاک و لوله آبچاشی در کنار بوته است پس سرعت نشاءکاری سریعتر و احتمال صدمه و آسیب کمتر خواهد بود.

از دیگر نکات مهم در نشاءکاری زمان انجام دهی است که توصیه میشود در هنگام عصر و پس از کم شدن نور خورشید صورت بگیرد و اینکه اگر برگهای نشاء بزرگ باشد میتوانید از برگهای مسن قطع تا سطح تعرق کم شود .

جهت کشت بذر و پرورش نشاء میتوانید از سینی نشاء استفاده کرده که مزایایی زیادی دارد که در زیر به آن اشاره میکنیم :

 • کنترل آفات و بیماری به دلیل مجزا بودن نشاء از هم
 • جابجایی و حمل آسان
 • زهکشی مناسب
 • تولید نشاء را افزایش میدهد
 • رشد مطلوب نشاء
 • یکنواختی در فرایند رشد
 • کوتاه شدن دوره رشد گیاه
 • پرورش محصولات زود رس

خزانه گیری - اگری راز

خزانه گیری

در زمان آماده سازی بستر بذرگیاهانی مثل گوجه فرنگی ، بادمجان و… باید توجه داشته باشید که کود کشاورزی حیوانی پوسیده در پاییز به خاک اضافه و زمین را تا عمق 20 سانتی متر زیر و رو کنید . خاک هرچه سبک تر و نرم تر باشد ،ریشه به راحتی در آن توسعه و گسترش میابند و بیرون آودن نشاء بدون آسیب انجام خواهد شد ولی اگر خاک نیمه سنگین باشد باید حتما زیر و رو سازی شده و فسفر ،نیتروژن و پتاسیم زیر نظر کارشناس اضافه و تا عمق 10 الی 15 سانتی متر مخلوط شود و بعد با غلتک سطح زمین صاف و هموار شود و بذر ها را بصورت دستی پاشیده و با پوسته شلتوک یا ماسه شسته و یا کود حیوانی 3 سانتی متر پوشانده شود .آبیاری تا زمان چند برگی شدن توسط آبپاش صورت بگیرد و بعد بصورت کرتی انجام شود .پس از اتمام آبیاری اول ،خزانه را با یک پلاستیک شفاف از سرما محافظت کنید.

انتقال نشا هنگامی انجام میشود که گیاهچه ها 4 تا 7 برگ داشته باشند.قبل از انتقال نشاء حتما زمین را آبیاری کنید تا بوته ها به راحتی از خاک بیرون کشیده شود.

برای تهیه خزانه گیاهانی مثل برنج زمین را در پاییز شخم و تا بهار آن را به حال خود رها میکنند و در بهار اوره ،فسفات آمونیوم و کود دامی اضافه کرده و تمام بقایای گیاهان دیگر را از خاک پاکسازی و شخم میزنند . درمرحله بعد زمین مرز بندی و چند روز آبیاری و بعد با تیلر و …. خاک را زیر و رو تا خاک نرم و یکدست شود .حال زمین را ماله کشی میکنند و بذرهایی که از قبل آماده شدند را در سطح زمین می پاشند.

اهمیت نشاءکاری و خزانه گیری

 1. صرفه جویی در مصرف آب
 2. کاهش در تعداد بذر مصرفی به دلیل شرایط مناسب و ایده آل
 3. زمان کافی برای رسیدگی به زمین اصلی خواهیم داشت
 4. افزایش تناوب زراعی
 5. شرایط مناسب برای سبز شدن بذر و رشد بهتر گیاهچه مهیا است
 6. کاشت بذرها به راحتی با مهیا شدن شرایط جوی انجام میشود
 7. امکان سبز شدن و تولید گیاهچه ،بذر گیاهانی که بسیار ریز و کوچک هستند
 8. کنترل شرایط جوی
 9. جلوگیری از خسارت ناشی از بارندگی و …..


پیشنهاد اگری راز

تیم اگری راز طی سابقه کاری چندین ساله ی خود در زمینه ی نشاءکاری به شما پیشنهاد میکند که قبل از کاشت زمین خود را، تقویت کرده و دیگر نگران مزارع خود نباشید .

بر روی کودهای پیشنهادی زیر کشت و کود مورد نیاز بعد از انتقال نشاء کلیک کنید
کود 👇
اکستراژل p52پرهام-اکستراژل pkپرهام-اکستراژل p_caمشکی پرهام-
اکستراژل p_caسفیدپرهام-اکستراژل آبی (14-69-16)پرهام
پلت مرغی -گرند هیوم-میکرومعدنی (چالود و آبیاری)
هیومکس 88-اگروهیومیک 95%-فولمکس90-بیولم

جمع بندی

تولید نشاء سالم و با کیفیت مستلزم عدم آلودگی آنها به بیماری و آفات است و بستر باید کاملا عاری از هرگونه نشانه ی بیماری و .. باشد در صورتی که خاک سابقه آلودگی دارد میتوانید خاک را ضدعفونی کنید و اصول زراعی و بهداشتی حتما رعایت شود.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه تغذیه چغندرقند

مقدمه

زمان دقیق کشت چغندر قند بستگی به گرما دارد هنگامیکه یخبندان زمستان تمام شد یعنی اواخر اسفند یا اوایل فروردین زمان مناسب برای کشت می باشد .زمانیکه دما به 5یا 6 درجه رسید زمان مناسب برای کشت بذر می باشد.چغندرقند برای تامین قند و رشد و عملکرد بالای خود نیاز نوری بالایی دارد .خاک مناسب چغندر قند ،خاکهای حاصلخیز با بافت متوسط ،phخنثی و کمی قلیایی می باشد .حرارت مناسب برای رشد 20تا24 درجه است ،باید توجه داشته باشید که دما از 35درجه تجاوز نکند.جز گیاهانی است که بالاترین خسارت را از وجود علف هرز میبیند بنابراین تمام مراحل کشت چغندر را به درستی انجام دهید.

در زمان کاشت چغندر مزرعه عاری از علف هرز و در تراکم مناسب خود باشد درصورت وجود علف هرز کنترل مکانیکی(وجین دستی) بهترین گزینه هست و بعد آزمون خاک گرفته شود در صورت کمبود عناصر ریز مغذی به خاک اضافه شود و توجه داشته باشید که بدون نیتروژن باشد .اگر خاک عنصر مثل فسفر و پتاس هم کم داشت میتوانید بعد از کاشت بصورت آب آبیاری استفاده کنید.توجه داشته باشید که با گرم شدن هوا ،آفاتی مثل شته حمله میکنند که میتوانید با سموم سیستمیک آن را کنترل کنید.در نیمه دوم فروردین مراقب حمله آفت کارادینا و آفت برگخوار باشید ،برای این کار جوانه مرکزی را دائما چک کنید و در صورت مشاهده سمپاشی صورت بگیرد .اگر دیر اقدام به سمپاشی کنید و آفت زیاد شود باعث کاهش عیار قند و افزایش رشد رویشی چغندر میشود.

توضیحات برنامه کود دهی

(برنامه کوددهی چغندر قند ) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد درخت است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ محصولرشد رویشی اولیهرشد رویش ثانویه تشکیل ریشهشروع رسیدگی
مایع مرغیگالن 20لیتری در هکتار آب آبیاری
هیومیک اسیدگالن5لیتری در هکتار آب آبیاری
نیترات منیزیم10کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
آمینو میکرو مغذیآمینواسید(1/5لیتر) +میکرو مغذی (1کیلوگرم) در هزار لیتر محلول پاشیآمینواسید(1/5لیتر) +میکرو مغذی (1کیلوگرم) در هزار لیتر محلول پاشی
کلات آهن1/5کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
نیترات کلسیم
20کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
محرک رشد آمینواسید(1لیتر) +جلبک دریایی (1کیلوگرم) در هزار لیتر محلول پاشی5لیتر در هکتار به صورت آبکود
NPK30-10-10
20کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
10-52-10
15 کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
10روز بعد: 20-20-20 15 کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
12-12-36
15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
سولفات پتاسیم 15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار (برنامه کامل تغذیه کودی چغندرقند)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی چغندر قندر) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی چغندر قند می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه آنلاین اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کودی پنبه

مقدمه

برای کاشت پنبه ابتدا زمین را آماده سازی و اقداماتی مثل شخم و پاکسازی علف هرز و سم پاشی و….انجام میدهیم و زمین را تا اواخر فروردین به حال خود میگذاریم و با اولین بارندگی اقدام به کشت میکینم .باید توجه کنید که فاصله ی زمانی بین جوانه زدن و سبز شدن بذور پنبه بارندگی صورت نگیرد زیرا احتمال بیماری قارچی در بوته بالا میرود.اگر قسمتی از مزرعه بصورت یکنواخت سبز نشد اقدام به واکاری کنید.

کشاورز و باغدار عزیز شما با استفاده از برنامه کودی پنبه اگری راز میتوانید کیفیت و کمیت محصول را افزایش، علاوه بر آن برداشت چند برابری را خواهید داشت.

توضیحات برنامه کودی پنبه

(برنامه کوددهی پنبه) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد درخت است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت ، و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز (پنبه)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کودکاشت بذر و جوانه سازی6-8برگیقبل از تشکیل جوانهقبل از گلدهیغوزه بستن
هیومیک اسید15لیتر در هکتار آب آبیاری15لیتر در هکتار آب آبیاری10لیتر در هکتار آب آبیاری
مونو پتاسیم فسفات20کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
میکرومعدنی15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
کلات آهن و روی20لیتر در هکتار آب آبیاری
محرک رشد+ریز مغذی هاآمینواسید آب آبیاری+جلبک دریاییآمینواسید آب آبیاری+جلبک دریایی در هزار لیتر محلول پاشی
سولفات پتاسیم4کیلوگرم در هزار لیتر محلول پاشی
کربوکال پلاس3کیلوگرم در هزار لیتر محلول پاشی
کود npk15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
20-20-20
3کیلوگرم در هزار لیتر محلول پاشی
20-20-20
8-5-44
20کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
اوره فسفات15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی پنبه)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی پنبه) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی پنبه می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه تغذیه سیر و پیاز

مقدمه

کاشت پیاز در اوایل بهار صورت میگیرد و جز صیفی جاتی است که در هوای خنک کشت میشود و بسیار مقاوم است. از هفته دوم فروردین میتوانید شروع به کاشت پیاز کنید و حواستان باشد که که دمای پایین تر از 6 درجه نباشد و محیط از لحاظ نوری مناسب باشد و نقطه آفتابگیر را انتخاب کنید .خاک باید غنی و نیتروژن کافی را داشته باشد. پیاز برای درشت‌تر شدن نیاز غذایی بالایی دارد.برای شیرین تر شدن پیاز آبیاری را بیشتر انجام دهید.زمانی که پیاز شروع گل دادن کرد زمان چیدن آن رسیده است.

توضیحات برنامه کود دهی

(برنامه کوددهی پیاز) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد درخت است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز پیاز

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ محصولکاشت خزانه انتقال نشاءرشد رویشی تشکیل پیازمرحله 7 برگیبزرگ شدن غده
هیومیک اسید4کیلوگرم در هکتار آبکود4کیلوگرم در هکتار آبکود
محرک های رشدآمینواسید+میکرومغذی در هزار لیتر محلول پاشیآمینواسید+جلبک دریایی در هزار لیتر محلول پاشیآمینواسید+میکرومغذی در هزار لیتر محلول پاشی
آمینواسید+جلبک دریایی در هزار لیتر محلول پاشی
کود npk20-20-20 بصورت آبکود 15 کیلوگرم درهکتار12-12-36
بصورت آبکود 15 کیلوگرم درهکتار
15-5-30بصورت محلول پاشی3 کیلوگرم درهکتار
فسفیت پتاسیم5لیتر در هکتار به صورت آبکود2لیتر در هزار لیتر محلول پاشی1/5لیتر در هزار لیتر محلول پاشی
آمینوکلسیم بر1/5 لیتردر هزار بصورت محلول پاشی1/5 لیتردر هزار بصورت محلول پاشی
سولفات پتاسیم15کیلوگرم در هکتار آبکود15کیلوگرم در هکتار آبکود
کلات آهن2کیلوگرم در هکتار آبکود
میکرو معدنی8کیلوگرم در هکتار
آب آبیاری (آبکود)
8کیلوگرم در هکتار (آبکود)
سیلیکات پتاسیم5لیتر در هکتار به صورت آبکود
FMZ2لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی1/5لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی
گوگرد مایع5لیتر در هکتار به صورت آبکود5لیتر در هکتار به صورت آبکود

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار : (برنامه کامل تغذیه کودی سیر و پیاز)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی پیاز) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی پیاز می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه آنلاین اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

آفات مرکبات

مقدمه

اگر خواستار درخت سالم و محصولات با کیفیت هستید حواستان به آفات و راههای پیشگیری و کنترل آن و برنامه غذایی باشد زیرا به راحتی به میوه،شاخ و برگه آسیب جدی وارد میکند و از بازار پسندی و کیفیت میوه کاسته میکند پس قبل بحث مدیریت آفت بسیار مهم و حائز اهمیت است و میتوان به راحتی با استفاده از روش های مختلف و سم و کود کشاورزی آن را کنترل کرد .فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز در این مقاله آفات مرکبات و راههای پیشگیری و کنترل آن را بصورت مختصر برای شما توضیح خواهد داد.

آفات مهم مرکبات

شپشک ها

شپشک ها جز آفات مکنده به حساب می آیند و با تغذیه از شیره گیاهیی باعث ضعف و کاهش عملکرد مناسب درختان و گیاهان میشود و باعث سیاه شدن درخت و برگ و تولید عسلک روی درخت میشود.شپشک ها شبیه تاول در رنگهای مختلف بصورت برجسته به تنه درختان میچسبند.

انواع شپشک مرکبات

خانواده شپشکهای سپردار Diaspidina

این شپشکها داراي پوشش سپر مانندي اند که به بدن حشره نچسبیده است.از نظر شکل ظاهری سپر گرد، کشیده یا بیضی می باشد.حشرات ماده در زمان بلوغ ،فاقد پا و شاخکهای کوچک و یا از بین رفته هستند.این آفت به میوه ،برگ و شاخه های جوان و مسن حمله و باعث خشک شدن مرکبات میشود.

 • شپشک سپردار سیاه مرکبات  
 • شپشک سپردارقهوه ای مرکبات  
 • شپشک سپردار قرمز مرکبات
 • شپشک سپردار واوی مرکبات
 • شپشک سپردار الفی مرکبات
 • شپشک سن ژوزه

خانواده شپشکهای نرم تن Coccidae

این حشرات زرد و متمایل به قرمزاند و از نظر شکل ظاهری بدن بیضی شکل و سطح پشتی آنها یک خط طولی تیره رنگ دیده میشود.این حشره ، گیاهان گلخانه ای و گیاهان زینتی منازل و بوته های چای و مرکبات را درگیر میکند.فعالیت حمله این حشره با ترشح فراوان عسلک باعث جذب مورچه می شود.

 • شپشک بالشتک مرکبات
 • شپشک مومی مرکبات
 • شپشک نرم تن مرکبات
 • شپشک ستاره ای مرکبات

شپشک خانواده Monophlebidae

این شپشک بر روی برگ ها و شاخه های گیاه میزبان فعالیت دارندمیکند.از نظر شکل ظاهری ،بدن حشره ماده بالغ کشیده ،کوتاه و بیضی شکل است و پاهای جلویی آن بلندتر از پاهای عقبی است تا به راحتی در خاک به جستجوی ریشه گیاه برود.

 • شپشک استرالیایی
 • شپشک مصری
 • گونه هاي جنس Sinoret Icerya روي مرکبات

خانواده شپشک های آرد آلود Pseudococcidae

این دسته از آفات همیشه متحرک هستند .حشرات ماده دارای اندام بیضی شکل و موهای کم پشت و بلندی دارند.شپشک آرد آلود به درختانی مثل مرکبات،درختان میوه و گیاهان زینتی و گلخانه ها حمله میکند و درخت یا گیاه یک پوشش برفی یا پنبه ای مانند به خود میگرد و فعالیت آن با ترشح عسلک همراه می باشد.

 • شپشک آرد آلود ساحلی مرکبات
 • شپشک آرد آلود مرکبات

راههای کنترل و پیشگیری شپشکها

 • قبل از وارد شدن درختان به باغ ،حتما تمام قسمت های مختلف درختان از زیر و روی برگ و تنه که شپشک در آن فعالیت دارد را دقیق بررسی کنید که عاری از آفت باشد.
 • بیولوژي شپشکهاي گیاهی با یکدیگر متفاوت می باشد پس در شناسایی آفت بسیار دقت کنید.
 • بعد ازشناسایی نوع آفت مورد نظر آن را ردیابی کنید میتوانید پس از ردیابی از کارت های طعمه چسبنده و چسب های نواری دو طرفه یا تله های چسبنده استفاده کنید
 • برای کنترل شیمیایی میتوانید از سموم سیتمیک مثل کنفیدر و یا مالاتیون که اثر تماسی، گوارشی و تنفسی دارد و اندوسولفان، دیمتوآت ،استفاده کنید.
 • کنترل بیولوژیک(زنبورهایaphytis،اندوپارازیت ها،و شکارچی ها که شامل تریپسها، کنهها، بالتوريها، و قارچهاي بیماریزا و….
 • کنترل زراعی(انتخاب محل مناسب کاشت،زمان مشاهده شاخه ای تازه آلوده شده سریع قطع و آن را در بیرون باغ از بین ببرید)
 • مدیریت تلفیقی آفت
 • تنظیم کننده های رشد
 1. مواد آلی کیتینی
 2. سمومی که داراي هورمون جوانی(پوست اندازی و مختل میکند)
انواع شته و کنه مرکبات - اگری راز

شته ها

آفت شته ماده چسبناکی را هنگام تغذیه از گیاه ایجاد میکند. از آفات بسیار مهم و مضر مرکبات است .این شته از برگ جدید و ساقه ای مرکبات تغذیه کرده و اغلب ناقل بیماری های ویروسی مثل تریستزای مرکبات است .ساقه ها و برگ های جدید درختان مرکبات را آلوده می کند و علاوه بر آسیب به تغذیه، ناقل بسیار سریعی از ویروس تریستزای مرکبات است و در رنگهای مختلف خاکستری،زرد،قهوه ای،مشکی و قرمز و سبز دیده میشوند که از مهم ترین آنها موارد زیر را میتوان نام برد:

 • شته سبز مرکبات
 • شته سیاه مرکبات
 • شته قهوه ای مرکبات

راههای کنترل و پیشگیری شته ها

 • مبارزه بیولوژیک(دشمنان طبیعی :پارازیتوئیدها و شکارچی ها،لارو مگس خانواده سیرفیده،لارو بال توری ها،زنبورها)
 • کنترل شیمیایی:در صورت مشاهده ،سم پاشی با آفت کش ،در صورت نیاز دو هفته بعد تکرار شود.از سمومی مثل مالاتیون،کنفیدر،دیازینون میتوانید استفاده کنید.

کنه ها

کنه مرکبات گونه های مختلفی دارد که در این مقاله به رایج ترین آنها اشاره میکنم.کنه داراى قطعات دهانى برنده و مکنده و در زمان تغذيه بافت گياه را پاره میکند و بعد از خارج شدن شیره آن را می مکند و باعث ریزش برگ و میوه میشوند. بسیاری از کنه ها در سطح برگ توليد تار می کنند که به آنها کنه هاى تار عنکبوتى می گویند. 

انواع کنه ها

 • کنه قرمز مرکبات
 • کنه مرکبات تگزاس
 • کنه زنگ مرکبات
 • کنه مخملی مرکبات

راههای کنترل و پیشگیری کنه ها

 • کنترل بیولوژیکی
 • قارچ کش مثل زینب و قارچ کش های گوگردی تا حدی آفت را کنترل میکند
 • کنترل شیمیایی با استفاده از سموم کنه کش مثل آبامکتین
 • استفاده از سموم فسفره روغنی
انواع آفات مرکبات - اگری راز

تریپس ها

اسم علمی تریپس مرکبات Scritrothrips citri  است از نظر شکل ظاهری زرد و نارنجی رنگ و کوچک و دارای بال حاشیه ای است و به سرشاخه هایی که دارای گل و میوه هستند و به سلول های اپیدرم میوه حمله و سوراخ میکند و لکه های خاکستری یا نقره ای روی پوست ایجاد میشود.

 • راههای کنترل و پیشگیری شیمیایی: سمپاشی بلافاصله پس از گل­دهی با سمومی مثل استامی پراید،دی­کلرووس،مالاتیون

پروانه مینوز برگ مرکبات

اسم علمی پروانه مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrela می باشد.در تمام طول سال در مناطق گرمسیر فعالیت میکند و تخم های خود را در زیر برگ و پارانشیم برگ قرار میدهد.رنگ بال های جلویی در انتها زرد و چند نوار سیاه دارد.علائم آن بصورت خطوط پیچیده در برگ و لوله شدن آن ظاهر میشود و در نهایت سبب ریزش برگ و در صورت حمله شدید مرگ درخت را به دنبال دارد.

راههای کنترل و پیشگیری پروانه برگ بر مرکبات

 • سمپاشی به محض دیدن آفت با کنفیدر و …
 • زنبور پارازیتوئید شفیره آلوفیده

پروانه برگخوار مرکبات

اسم علمی پروانه Papilio demoleus می باشد .زمستان را بصورت شفیره روی درختان به سر برده و در بهار تبدیل به حشره کامل میشود معمولا نیا به کنترل ندارد در صورت لزوم جمع آوری نهال ها و استفاده از سموم گوارشی موثر است.

نرم تنان مرکبات

حلزون ها از جمله نرم تنانی هستند که از آفات مرکبات به حساب می آیند و از بافت میوه های رسیده،برگ درختان و تنه درختان تغذیه میکند و قسمت آسیب دیده بصورت نواحی مدور جویده شده در پوست پدیدار میشود.از جمله حلزون هایی که به مرکبات حمله میکنند از حلزون قهوه ای مرکبات نام برد.

راههای کنترل و پیشگیری

 • جمع آوری و از بین حلزون ها در عین حال غذای خوبی برای ماکیان است
 • شخم و تیلر زدن
 • مبارزه بیولوژیک (مگس ها ،کنه،سخت بالپوشان،نماتد،قارچ انگلی)

مگس میوه مدیترانه ای

اسم علمی مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata می باشد .آفت خطرناکی است که از میوه تغذیه میکند این حشره در تمام فصل سال در مراحل مختلف رشدی است و در مناطق سرد بصورت شفیره زمستان گذرانی میکندو در بهار حشره کامل ظاهر میشود و با تغذیه از میوه باعث لهیدگی و تغییر رنگ میوه میشود.

راههای کنترل و پیشگیری مگس میوه مدیترانه ای

 • ضدعفونی انبارهای میوه با گاز اتیلن دی بروماید یا نیتروژن تری کلراید به مدت 6 ساعت
 • حشره کش دیپترکس هنگام رسیدن میوه ها
 • طعمه پاشی
 • کنترل زراعی و مکانیکی

پسيل آسيايي مركبات

اسم علمی این آفت  Diaphorina citri است .این آفت با تزريق بزاق سميباعث بدشکلی و توقف رشد میشود.در اثرتغذيه اثر فعاليت آفت برگ ها پيچيده و با عسلك زياد پوشيده مي شوند.کنترل آن بویله تله زرد چسبنده و به دلیل اینکه شیوع آفت همزمان با شکوفه دهی است از سموم کم خطر شیمیایی زیر نظر کارشناس استفاده کنید.

نرمتنان مضر مرکبات

نرم تنان از جمله حلزون ها، یکی دیگر از آفت های مهم مرکبات است که با تغذیه از میوه های رسیده و بالغ، به میوه ها و برگ های درختان جوان و پوست درختان جوان در باغات مرکبات، آسیب می رسانند. آسیب میوه به صورت نواحی مدور جویده شده در پوست ظاهر می شود. از بین بردن نرمتنانی مانند حلزون ها، در خط مقدم مبارزه با آفات مرکبات قرار دارد.

جمع بندی

مبارزه با آفات گیاهی، برای جلوگیری از وقوع و یا کاهش میزان و شدت آفت می باشد که با استفاده از روش های مختلفی صورت می گیرد. جهت کنترل و مبارزه با یک آفت داشتن دانش کافی از علل وقوع و توسعه آن و همچنین استفاده از کود و سم معتبر مورد نیاز می باشد که میتوانید برترین سموم و کود کشاورزی اگری راز را تهیه و به نتیجه دلخواه برسید.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

بیماری های مرکبات

مقدمه

همه مركبات مهم بیشتر از گونه های بومی مثل آسیای جنوب خاوری و هند سرچشمه گرفتند.. هم اکنون مركبات در سرتاسر جهان، در منطقه هایی که بارندگی مناسب هست و آب برای آبیاری کردن به اندازه کافی وجود داشته باشد و منطقه بدون یخبندان باشد یا یخبندان زیاد شدیدی نداشته باشد ، کشت می شوند و برای پیشگیری بیماری مرکبات میتوانید با یک برنامه غذایی اصولی و استفاده بهینه از کود کشاورزی فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز ،مقاومت باغ را بالا برده و کیفیت محصول خود را افزایش و ماندگاری آن را زیاد کنید.

گیاه شناسی مرکبات

در مورد گیاه شناسی ،مرکبات درختان یا درختچه هایی هستند که گلهای کامل دارند و به تیره Rutaceae تعلق دارند. بیشتر ارقام مرکبات، پایه و پیوندکهایی جنس Citrus مورد استفاده قرار میگیرد. كوم کوآتها (.Fortunella spp) و نارنج سه برگچه ای (Poncirus trifoliata) از دو جنس دیگر این تیرهاند. میوه های مرکبات به پرتقالها، نارنجها، نارنگیها و دورگه های آنها، پوملوها، گریپ فروتها، ليموترشهای مازندرانی و لیموترشهای شیرازی (عمانی) تقسیم می شوند.

کاشت مرکبات قبلا بصورت نهال های بذری انجام میشده ولی امروزه در بسیاری از ارقام پیوند میزنند و تعداد آن ها زیاد میشود.عملکرد محصول و کیفیت میوه و استحکام و افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها،آفات و تنش ها همگی بستگی به پایه و تغذیه مناسب دارد. برای تهیه برنامه کودی حرفه ای میتوانید به فروشگاه سم و کود کشاورزی مراجعه کنید.

زمان مناسب کاشت مرکبات برای هر نهال بستگی به نیاز ریشه،رطوبت خاک و منطقه ای که کشت در آن انجام میشود قابل تغییر است. ولی بطور میانگین شروع فصل اواخر زمستان و برداشت آن در شهریور ماه می باشد .

بیماری مرکبات 2 - اگری راز

بیماری های مهم مرکبات

کپک دوده ای مرکبات

عامل بیماری کپک دوده ای یا فوماژین(Fumagina) ،قارچ هایMeliola camelia و Capnodium citri می باشد.

دوده مرکبات یا کپک دوده ای بیشتر در شمال کشور در باغهای مرکبات شایع می باشد و باعث کاهش فرایند فیزیولوژیکی گیاه و عملکرد کیفیت و کمیت محصول و همچنین باعث کاهش رشد زایشی و رویشی درخت میشود.

علائم بیماری ابتدا روی برگ لکه هایی بدون شکل خاصی ایجاد شده که بعد به رنگ تیره تر تبدیل شده و با گسترش بیماری تمام غشای سطح برگ به رنگ سیاه مخملی شده و به برگ ،سرشاخه و میوه های مرکبات حمله میکند.این دوده مخملی ایجاد شده همان قارچ عامل بیماری است که با یک دستمال یا شیء دیگر پاک میشود .در زمان پیشرفت بیماری برگ درخت پر از پرگنه های قارچ که سیاه رنگ هستند میشود و رنگ برگ زرد شده و میریزد و در نهایت این بیماری زمانی بروز میکند که حشرات ترشح کننده ی عسلک مثل شپشک نرم تن و مومی و شته هایی مثل شته (شته مرکبات، شته جالیز ،شته سیاه مرکبات،شته سیب زمینی، شته پیچک ،شته سیاه باقالا ،شته سیاه شبدر ، شته قهوه ای مرکبات و … به درخت حمله کند.

کنترل قارچ فوماژین

 • ابتدا مبارزه با حشرات تولیید کننده ی عسلک در سه مرحله باید انجام شود نوبت اول در اسفند ماه ، نوبت دوم زمانی که میوه ها به اندازه فندق هستند و مرحله سوم در شهریور ماه می باشد
 • از حشرهکشهای فسفره که 2% روغن تابستانی دارند میتوان استفاده کرد
 • اگر درختان به کنه نقره ای مبتلا شدند از زینب و مانکوزب نیز میتوان استفاده کرد.

گیاهچه میری مرکبات

عامل بیماری Rhizoctonia solani و گونه‌هایی از قارچ‌های جنس Phytophthora و Pythium می باشد. این بیماری بیشتر در خزانه های مرکبات در شمال و جنوب کشور دیده میشود و علائم بیماری در سطح خاک روی طوقه گیاهچه است و بافتهای جوان و طوقه بر روی خاک قهوه ای و فاسد شده و گیاهچه ها خشک می شوند .اگر بیماری بر اثر Rhizoctonia solani باشد ریشه ها نیز پوسیده می شوند. اگر جوانه های بذر پیش از سبز شدن بیمار شوند دیگر در خزانه سبز نمی شوند.

کنترل گیاهچه میری مرکبات

 • ضدعفونی کردن خاک خزانه(قبل از بذر کاری از متیل بروماید استفاده کنید
 • انتخاب زمین و بذر سالم
 • خزانه مرکبات زیاد آبیاری نشود.

انگومک مرکبات

عامل بیماری انگومک مرکبات از دو گونه قارچ از جنس phytophthora است به نام‌های P . nicotianae و P . citrophthora هستند. گونه P. nicotianae در مناطق نیمه گرمسیری در باغهای جهان شیوع دارد.این بیماری که به آن گموز مرکبات یا پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه مرکبات نیز میگویند،در خزانه ها و باغ های مرکبات قدیمی که بر پایه پرتقال یا لیمو پیوند شدند ،تاثیر میگذارد.علائم بیماری بیشتر طوقه و تنه و ریشه و بعضی مواقع در میوه و برگ ظاهر میشود.

کنترل گموز مرکبات

 • پیشگیری و تیمار درختان بیمار بهترین گزینه هست.
 • استفاده از پایه های مقاوم
 • محل پیوند نهال از سطح خاک 25 تا 30 سانتی متر بالاتر باشد
 • جلوگیری از انباشته شدن خاک و کود در اطراف طوقه
 • مدیریت در آبیاری
 • جلوگیری از رسیدن آب به تنه درخت بیمار
 • محل آلودگی را با چاقو تیز بتراشید و با قارچ کش های بردو و قارچ کش های مسی ضدعفونی کنید و با چسب باغبانی بپوشانید.
 • قارچ کش های سیستمیک متالاکسیل و فوزتیل آلومینیم بر گونه فیتوفتورا موثر می باشد.

شانکر باکتریایی مرکبات

عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات Xanthomonas citri subsp.citri است.

این بیماری به برگها، میوه ها و سرشاخه ها حمله کرده و لکه های زخم مانند برجسته ای روی آنها به وجود می آورد. لکه ها در آغاز دایره ای و بعدا شکل آنها نامنظم می شود. لکه ها در حاشیه یا نوک برگها، پهنک برگ ظاهر میشود.
لکه تازه ایجاد شده روی میوه معمولا برجسته و جوش مانند استبا گذشت زمان جوشها چوب پنبه ای و به شکل قله آتشفشان میشود . لکه های شانکر باکتریای ، حاشیه زردرنگی اصراف آن ایجاد میشود.

کنترل شانکر باکتریایی مرکبات

 • اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • استفاده از درختان بادشکن
 • بریدن شاخه های بیمار و قسمت های آلوده و سم پاشی با قارچ کش های مسی

کپک آبی مرکبات

عامل این بیماری penicillium italicum است از جمله بیماری های انبار است و علائم بیماری در ابتدا بافتها لهیده ،نرم و کمرنگ میشود و پوشش سفید مخملی که میسیلیوم قارچ است روی میوه ظاهر شده و بعد از مدتی در وسط لکه ها اسپورهای آبی رنگ تشکیل و به مرور زمان به رنگ زیتونی متمایل به قهوه ای میشود.

جاروک لیموعمانی

جاروک عامل آن نوعی فیتوپلاسما Candidatus Phytoplasma aurantifolia است.ابتدا یک یا چند دسته از شاخه های باریک و مجتمع که «جارو» نامیده می شوند، در قسمتهای مختلف تاج پوشش درخت پدیدار می شوند.تعداد زیادی از این جاروها به سرعت روی تاج پوشش تشکیل می شوند. برگهای کوچک روی شاخه های جاروی مسن تر خیلی زود می خشکند و سرانجام می ریزند و بدین ترتیب سرشاخه های لخت جارو روی درخت باقی می مانند.روی شاخه های تشکیل دهنده جاروها گل و میوه به وجود نمی آید.

کنترل جاروک لیموعمانی

 • درختان آلوده سریع ریشه کن شود
 • استفاده از ارقام مقاوم

آنترکنوز لیمو عمانی

عامل این بیماری Colletotrichumacutatum J.H. Simmonds است.علائم بیماری در برگ ،میوه و سرشاخه ،لکه های زخم مانند و بافت مرده ظاهر میشود.در ابتلای شدید سرشاخه ها خشکیده میشود،به همین دلیل بهد بیماری خشکیدگی سرشاخه معروف است.باعث ریزش میوه شده و لکه های زخم مانند چوب پنبه ای ظاهر میشود.در زخم های بیماری آنتراکنوز نقاط سیاه رنگ دیده می شود

کنترل آنترکنوز مرکبات

 • اقدامات لازم برای تقویت درختان و جلوگیری از ضعف گیاه
 • سمپاشی درختان در پاییز یا اواخر زمستان پس از هرس با قارچ کش فربام
 • کاپتافول و کلروتالونیل تاثیر مناسبی دارد
بیماری مرکبات 1 - اگری راز

بیماری پوسه مرکبات

عامل بیماری پسوروز مرکبات یا پوسه مرکبات ویروسی است.علائم بیماری در بین رگبرگ لکه های سبز نامنظم و روی تنه برجستگیهای تاول مانند ظاهر میشود.درختان مبتلا سرانجام دچار به زردی و ریزش برگ و سرخشکیدگی و زوال میشوند.

کنترل پوسه مرکبات

 • استفاده از ارقام سالم و عاری از ویروس
 • سترون سازی وسایل پیوندی و هرس با فرمالدئید و سدیم هیدروکسید یا سدیم هیپوکلریت

بلاست مرکبات

باکتری عامل بیماری Pseudomonas syringae pv syringae است.علائم بیماری روی برگ، سرشاخه و میوه درختان بیمار بروز می کند. لکه ها روی دمبرگ نقاط آبگز و لهیده و برگها چروکیده، پیچیده و قهوه ای رنگ شده و می ریزند. به مرور شاخچه و سرشاخه نیز درگیر شده و منجر به مرگ آن می شود.

کنترل بلاست مرکبات

 • سمپاشی درختان با قارچ کش های مسی در پاییز و زمستان قبل از شروع بارندگی

اگزوکورتیس مرکبات

عامل بیماری ویروئید اگزوکورتیس مرکبات CEVD نام دارد.این بیماری به مرکبات و دیگر درختان حمله میکند اما به حالت نهان است .هر گاه پیوندک از این درختهای آلوده به اگزوکورتیس گرفته و به میزبانهای حساس پیوند زده شود، بعد از چند سال در قسمت پایه این درختان پوست اندازی ظاهر می شود.وزن محصول این درختان در ۷ تا ۱۱ سالگی نسبت به درختان سالم تا ۴۲ درصد کاهش یافت و بلندی درختان آلوده به نصف ارتفاع درختان سالم دیا۔. پیچیدگی شدید برگها حول محور اصلی به سمت پایین که رو خمشی ( epinasty) نامیده می شود، از نشانه های دیگر این بیماری به شمار می رود.

کنترل اگزوکورتیس مرکبات

 • درختان را نمیتوان سالم کرد یا بیماری را کنترل کرد
 • انتخاب نهال سالم
 • استفاده از ارقام سالم و عاری از ویروس
 • سترون سازی وسایل پیوندی و هرس با فرمالدئید و سدیم هیدروکسید یا سدیم هیپوکلریت

تریستزای مرکبات

از نظر اقتصادی مهم ترین بیماری ویروسی در جهان است.CTVعضو گروه کلستروویروس است.علائم بیماری بیشتر بصورت زرد شدن نهال های بذری و زوال مرکبات پیوند شده روی پایه نارنج و ساقه آبله ای در لیموآب،گریپ فروت و پرتقال می باشد.

✅کنترل تریستزای مرکبات

مبارزه با این ویروس بستگی به چگونگی و شدت سویه های آن دارد:

 • اعمال مقررات قرنطینه ای و استفاده از پایه و پیوندک سالم
 • استفاده از ترکیب مناسب پایه و پیوند
 • ریشه کنی درختان بیمار
 • مبارزه با ناقل
 • پیش ایمن سازی

کپک سبز مرکبات

عامل کپک سبز penicillium digitatum می باشد .علائم بیماری ابتدا بصورت لکه های رنگ پریده روی پوست میوه ظاهر شده و بافت میوه در محل این لکه ها نرم و لهیده شده و پوست میوه در اطراف نوار سفید آبگز و لهیده میشود و کل میوه را فرا میگیرد.

کنترل کپک سبز مرکبات

 • هنگام برداشت محصول از آسیب به پوست میوه یا ایجاد زخم جلوگیری کنید
 • ضدعفونی کردن میوه ها با تیابندازول+آب به مدت 3 دقیقه
 • پیچیدن میوه ها در کاغذ مومی

ریزبرگی مرکبات

عامل بیماری ریز برگی یا استابورن spiroplasma citri است .استابورن به تدریج موجب مرگ درختان بیمار شده و شاخ و برگها به حالت غیر عادی عمودی شده و برگها فنجانی شکل و نقاط سبز رنگی روی آنها ظاهر میشود.فاصله بین گرههای سرشاخه آلوده کم میشود و گلهای خارج از فصل تولید میکند .میوهها کم و کوچک و نامتقارن و مخروطی هستند.

کنترل ریز برگی مرکبات

 • استفاده از پیوندک عاری از بیماری
 • ریشه کنی درختان آلوده در باغهای جوان
 • تیمار درختان مبتلا با تتراسیکلین

بیماری سبز مرکبات

بیماری سبز شدن مرکبات، یا همان “هومیلا” یا “باکتری سبز” (Greening disease)، یک بیماری باکتریایی است که درختان مرکبات را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری توسط یک باکتری به نام “کاندیدات بکتریولاروم” (Candidatus Liberibacter) ایجاد می شود که به واسطه حشراتی مثل “شته سفید” (Asian citrus psyllid) یا “پوسیده” (African citrus psyllid) منتقل می شود.

نشانه های این بیماری شامل سبز شدن برگ ها، کوچک شدن میوه ها، کیفیت پایین تر محصول و افت تولید می باشد. در صورت عدم کنترل این بیماری، درخت مرکبات به صورت پیوسته ضعیف تر می شود و در نهایت می تواند مردودیت کامل را تجربه کند.

برای کنترل این بیماری، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • استفاده از نهادهای سالم و خالی از این بیماری
 • استفاده از حشرات کنترل کننده آفات
 • استفاده از محصولات شیمیایی کنترل آفات
 • استفاده از روش های کشت مخلوط و سیستم های کشت عمودی

نماتد ریشه و زوال مرکبات

عامل بیماری Tylenchulus semipenetrans می باشد.علائم بیماری موجب مرگ درختان نمیشود ولی نوعی زوال تدریجی است .برگ درختان مبتلا زرد و میوه هایشان کوچک و شاخ و برگ آنها کم میشود و در برابر تنش های آبی مقاوم نیستند و از پا در می آیند.

کنترل

 • قبل از احداث باغ باید توجه داشته باشد که زمین عاری از آلودگی باشد و نهال مناسب و سالم و مقاوم انتخاب کنید.

جمع بندی

مبارزه با بیماریهای گیاهی، جلوگیری از وقوع و یا کاهش میزان و شدت بیماری می باشد که با استفاده از روش های مختلفی صورت می گیرد. هدف از مبارزه با بیماریهای گیاهی نجات تک تک گیاهان بیمار نمی باشد، بلکه نجات جمعیت گیاهان در نظر می باشد. جهت کنترل و مبارزه با یک بیماری دانش کافی از علل وقوع و توسعه آن مورد نیاز می باشد.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه کودی سبزیجات

مقدمه

 برای کاشت سبزیجات زمین مناسب کاشت را انتخاب کنید و شروع به شخم زدن آن کنید و توجه داشته باشید که ابتدا بذرها را قبل از کاشته شدن در زمین باید به وسیله قارچ کش ضد عفونی کرده و بعضی از بذرها نیاز به خیساندن و قرار دادن در پارچه مرطوب دارند که این کار را نیز انجام میدهیم تا بذرها شروع به جوانه زنی کنند . مرحله بعد تعیین عمق قرار گیری بذر در خاک است و قاعده معمول در عمق کاشت سبزی ها این است که بذر سبزی بایستی در عمقی حدود چهار برابر قطر بذر کاشت شود و مرحله بعد کشت بذر است که به دو روش انجام میشود .

روش کاشت دستی در روش کاشت دستی ابتدا کمی بذر را درون مشت خود ریخته و از یکطرف باغچه شروع به پاشیدن بذر در جهت عقربه های ساعت می نماییم و تمام طول کرت را بذرپاشی می کنیم

روش کاشت ردیفی برای کاشت ردیفی می توان با استفاده از یک چوب یا میله فلزی با قطر 2 سانت شیارهایی با فاصله 20 سانتیمتر از یکدیگر را در روی سطح خاک ایجاد نمود سپس بذر را با انگشتان دست درون این شیارها ریخته و پس از آن روی بذرها را با خاک یا کود دامی پوسیده می پوشانیم.

بعد از کاشت بذر مرحله بعد آبیاری کردن و وجین علف های هرز می باشد و در مرحله آخر رسیدگی و برداشت محصول است.

توضیحات برنامه کودی سبزیجات

(برنامه کوددهی سبزیجات) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت ، و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز (سبزیجات)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان /کودقبل از بذر پاش یا قبل از انتقال نشاءجوانه زنیسبز شدن و برگ دادنقبل از برداشتبرداشت چین اول و تکرار برای هر چین
جلبک دریاییآلگامین
2/4لیتر در هزار لیتر آب برای یک هکتار
3بار در فصل رویش
کود مرغی(کرانول)800-1200کیلوگرم در هکتار مخلوط با خاک زراعی
ریزمغذی
المین اگرونایک
1-1/5در هزار لیتر
میکرو140 آگرارس اسپانیا 2لیتر در هزار لیتر آب
کود npk10-52-10
10 کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
20-20-20
ده کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
15-5-30
2کیلوگرم در هکتار
اسید آمینهاسید آمینه مش بلژیک /5-1 کیلوگرم بصورت محلول پاشی
هیومیک اسیدیومیک 18
5-10کیلوگرم در هکتار -مصرف خاکی
بیولم
2-5 کیلوگرم در هکتار
نیترات کلسیم5-8کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
آهنمانفرپلاس
5/-1 کیلوگرم در هزار متر مربع

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی سبزیجات)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی سبزیجات) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی سبزیجات می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

**اگری راز ،راز رویش ها**

مراقبت از گیاه پتوس

پتوس

Epipremnum aureum

مقدمه

گیاه پتوس نقش مهمی در اکسیژن سازی هوا و پاکسازی هوا دارد و به دلیل شرایط نگهداری آسان آن به راحتی در محیط کار و منزل و حتی دیوار سبز میتوانید استفاده کنید…ما در این مقاله سعی بر این داریم که مشکلات مهم گیاه پتوس و روش صحیح در نگهداری را به شما معرفی کنیم تا علاوه بر شاداب بودن گیاهتان ، با کودهای معتبر فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز ،محیطی سر سبز و سرشار از طراوت داشته باشید.

پتوس را بیشتر بشناسیم

گیاه پتوس ( پوتوس،لوکژ ) از تیره گل شیپوریان است و نام علمی آن Epipremnum aureum می باشد.گیاه پتوس گیاهی است همیشه سبز ، چند ساله و رونده است.گیاه پتوس از گیاهان آپارتمانی بالا رونده است و برگ هاي براق و قلبی شکل سبز،سفید و ابلق است و رشد فوق العاده سریعی دارد.

نکات مهم در نگهداری پتوس که باید بدانیم

نور مناسب پتوس

مناسب ترین و بهترین نور برای پتوس نور غیر مستقیم ولی با کیفیت است اما آستانه تحمل بالایی دارد و در محیط سایه و نور کم دوام می آورد ولی به هیچ عنوان منبع نوری را کامل حذف نکنید .پتوس ابلق و مرمری به دلیل روشن بودن رنگ برگ آن به نور با کیفیت و مناسبی نیاز دارد ولی به هیچ عنوان پتوس را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید که باعث سوختگی برگ پتوس میشود.

میزان آبیاری پتوس

آبیاری زیاد باعث زرد شدن برگ پتوس و آبیاری کم باعث خشک شدن آن میشود بنابراین برای آبیاری گیاه پتوس ابتدا سطح خاک را با یک خلال دندان یا … چک کنید که خاک بین دو آبیاری کاملا خشک باشد. معمولا نیاز آبی گیاه پتوس در صورت زهکش مناسب خاک ،هفته ای دوبار است

خاک مناسب پتوس

بهترین خاک برای پتوس خاکی سبک با زهکش مناسب است میتوانید از خاک برگهای آماده برای کاشت پتوس استفاده کنید.

کود مناسب پتوس

برای کوددهی گیاه پتوس میتوانید از کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی اگری راز استفاده کنید.کود تقویتی کامل و کود آهن،برای رشد بیشتر و پرپشت شدن گیاه و شاداب شدن گیاه گزینه ی مناسبی است.

دمای مناسب پتوس

ایده آل ترین دما برای گیاه پتوس دمای بین ۱۵ الی ۲۵  درجه سانتی گراد است.اگر گیاه پتوس را در تراس نگهداری میکنید باید بدانید که زمستان های سرد و یخبندان برای آن مضر است .

رطوبت مناسب پتوس

رطوبت مناسب گیاه پتوس 50% می باشد که در این رطوبت رشد بیشتر و برگهای پهن تر و شاداب تری خواهد داشت و برای تامین رطوبت میتوانید از دستگاه بخور سرد استفاده کنید .

روش تکثیر پتوس

قلمه گیری پتوس کار راحت و آسانی است که میتوانید در عرض دو هفته گیاه خود را ریشه دار کرده و شاهد رشد برگهای جدید آن باشید.

تکثیر از طریق برگ و ساقه

ابتدا یک قلمه از برگ یا ساقه به اندازه 8 الی 10 سانتی متر جدا میکنیم و بعد آن را در خاک سبک مثل کوکوپیت یا پرلیت +کوکوپیت قرار میدهیم و نور و آبیاری ایده آل را فراهم میکنیم.

روش تعویض گلدان

برای تعویض گلدان پتوس ابتدا گلدان را آبیاری کنید و بعد گیاه را بدون اینکه ریشه ها هوا بخورد یا آسیب ببیند در گلدان دیگر قرار دهید و گلدان را از خاک پر کنید .برای کاهش استرس و آسیب دیدگی میتوانید روز قبل از کود خانگی
(اسید آمینه) اگری راز استفاده کنید.قابل ذکر است که پتوس هم مانند گیاهان آپارتمانی دیگر گلدان کوچک را ترجیح میدهد بنابراین زمانیکه ریشه ها از گلدان بیرون زد آن را تعویض کنید.

هرس کردن گیاه پتوس

اگر میخواهید گیاه پر پشت و زیبایی داشته باشید حتما باید پتوس خود را هرس کنید و برگهای زرد و بیحال و پیر آن را جدا کنید .اگر میخواهید پتوس توپی شکل داشته باشید میتوانید از قسمت جوانه های برگ پتوس قلمه گیری کنید و کنار همان گلدان بکارید.

آیا پتوس سمی است ؟

پتوس هم مانند گیاهانی مثل دیفن باخیا و زاموفیلیا و … دارای اگزالات کلسیم است که میتواند برای انسان و حیوانات مضر باشد. لمس کردن گیاه هیچ ایرادی ندارد.

روش نگهداری پتوس در آب

شما میتوانید پتوس را در آب نگهداری کنید ولی انتظار برگهای بزرگ و گیاه پرپشتی که در خاک دارید را نداشته باشید.

برای اینکار ابتدا قلمه ای از گیاه جدا کنید و آن را در گلدان شیشه ای پر از آب قرار دهید و از کودهای فسفر و پتاسیم بالا و کودهای ریشه زا برای مقاومت بیشتر و ریشه دهی میتوانید ماهی یکبار استفاده کنید.یکی از مشکلات نگهداری پتوس در آب جلبک زدن ریشه و زرد شدن گیاه است که باید توجه داشته باشید که حتما هر هفته آب گیاه را عوض کنید و نور مناسب گیاه را تامین کنید.برای خرید کود خانگی مناسب گیاه پتوس میتوانید از کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی اگری راز استفاده کنید.

انواع مختلف پتوس

 • پتوس ابلق( Golden Pothos) –
 • پتوس مرمری / Marble Queen Pothos
 • پتوس نئون / Neon poth
 • پتوس ساتین / silver/satin pothos
 • پتوس سبز / Jade Pothos
 • پتوس سفید یا ارتشی / N-Joy pothos
 • پتوس مانجولا /  Manjula pothos
 • پتوس هاوایی/Hawaiin Pothos
 • پتوس سبو بلو/ Cebu Blue

مشکلات گیاه پتوس

علت زرد شدن و ریزش برگ پتوس

ریزش برگ پتوس و زرد شدن آن دلایل مختلفی دارد که در زیر به آن اشاره میکنیم

 • قارچی شدن گیاه
 • آبیاری نامناسب
 • عدم نور کافی
 • کمبود مواد غذایی
 • واردشدن شوک به گیاه(جابجایی،تعویض گلدان ،حمله آفت و…)

در صورت زرد شدن برگ، پتوس را به محیطی با نور مناسب برده و آبیاری مناسب را انجام دهید و از یک قارچ کش استفاده کنید.

علت سوختگی حاشیه و نوک برگ پتوس

اگر حاشیه برگ پتوس قهوه ای شد و لکه های قهوه ای روی سطح برگ پتوس ایجاد شد دلیل آن عدم آبیاری مناسب و اگر نوک برگ پتوس شروع یه سوختن کرد نشان دهنده عدم نور مناسب (نور زیاد) است .

علت کم شدن رشد پتوس

توقف رشد پتوس به دلیل کمبود عناصر غذایی و عدم نور و آبیاری مناسب است که اول باید علت یابی کنیم و متناسب با آن کود دهی انجام دهیم.

علت سوراخ شدن برگ پتوس

اگر گیاه پتوس شما بدون هیچ گونه آسیب و صدمه فیزیکی و بدون حمله آفت سوراخ شد ،گیاه شما قارچی شده و باید از قارچ کش،دوبار به فاصله 5 روز استفاده کنید.

علت ریز شدن برگ پتوس

اگر گیاه پتوس را در محیط کم نور قرار دهید باعث رشد علفی و ریز شدن برگهای گیاه میشود .یکی از عوامل دیگر نیز عدم کوددهی مناسب و نبودن رطوبت برای گیاه است.

علت کمرنگ شدن برگ پتوس

اگر گیاه پوتوس را در محیط کم نور قرار دهیم بعد از مدتی برگهای آن شروع به کمرنگ شدن میکنند.

علت از بین رفتن رنگ ابلق گیاه پتوس

برگ گیاه پتوس زمانی از حالت ابلق و روشن بودن در می آید و سبز میشود که آن را در محیط کم نور قرار دهیم یا از کود آهن استفاده کنیم.

علت زیاد شدن فاصله بین دو گره

کم پشت شدن گیاه پتوس و زیاد شدن فاصله بین گره ها به دلیل کافی نبودن نور و کمبود مواد مغذی است که میتوانید با کوددهی مناسب مشکل را برطرف کنید .برای حل این مشکل بهتر است کوددهی هر 2 هفته یکبار انجام شود.

حمله آفات به پتوس

با توجه به اینکه پتوس یک گیاه مقاوم است ولی در صورت شرایط نامناسب آفاتی مثل شته ،کنه،شپشک و ……به این گیاه حمله کرده و باعث توقف در رشد و سوراخ شدن برگ و پارگی برگ پتوس میشوند .بسته به نوع آفت درمان آن نیز متفاوت است . در صورت مشاهده آفت میتوانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید و آفت کش مرتبط با نوع آفت را دریافت کنید.


پیشنهاد اگری راز

تیم اگری راز طی سابقه کاری چندین ساله ی خود در زمینه ی مشاوره دهی گیاهان آپارتمانی،باغی،زراعی به شما پیشنهاد میکند که گیاهان خود را قبل از درگیر شدن با آفات و بیماری ها و متحمل شدن ضرر ،با تغذیه مناسب و کوددهی اصولی بالا برده و دیگر نگران آن نباشید

بر روی محصولات پیشنهادی کلیک کنید
👇
کود ریشه زا خانگی-کود گلدهی خانگی-
کود تقویتی گیاهان آپارتمانیهیومیک اسید
،npk12-12-36 ، npk18-44-0، npk 12-3-43
npk 10-40-10،NPK 10-50-10 ،npk 10-52-10
npk 10-5-15 ،NPK 20 – 20 – 20 ، NPK 15-5-30
npk 14-69-16 ، npk 18-11-59 + te ، اکستراژل 18-11-59 +te
npk 12-61-0، CRESCENT NPK ، 44-5-8 NPK

جمع بندی

با وجود اینکه گیاه پتوس یک گیاه بسیار مقاوم است اما نیاز نوری و آبیاری و کوددهی متناسب با شرایط باید به درستی انجام شود و در صورت حمله آفات و بیماری های قارچی میتوانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید و محلول درمانی مرتبط با نوع آفت و بیماری را دریافت کنید.

منابع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

 **اگری راز ،راز رویش ها**

برنامه تغذیه حبوبات

مقدمه

حبوبات خیلی آسان پرورش می‌یابد، و این امر باعث شده که برای کشاورزان تازه کار گزینه مناسبی است.مقدار آب مورد نیاز بستگی به بافت و ساختمان خاک، شرایط آب و هوایی و ۰۰۰ دارد.خاک مناسب جهت کشت حبوبات خاک‌های لومی تا لوم رسی می‌باشد.تهیه زمین شامل مراحل مختلفی است که با در نظر گرفتن روش زراعت (مکانیزه و سنتی)، بافت خاک و نوع تناوب ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد.روزهای گرم و شب‌های خنک مناسب رشد آن‌ می‌باشد. دمای مورد نیاز برای رشد آن در روز ۲۰ تا ۲۸ درجه و در شب ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد است.

توضیحات برنامه کودی حبوبات

(برنامه کوددهی حبوبات) شامل مجموعه ای از کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد درخت است ، اما قبل از هر اقدامی لازم است از باغ، آزمون خاک و یا نمونه از برگ گرفته شود ( آماده سازی زمین اصلی )و بعد کودهای تجویز شده استفاده شود .با استفاده از این برنامه شما میتوانید با کمترین هزینه محصول خود را به بالاترین کیفیت ، و برداشت خود را چند برابر کنید.

توصیه کودی اگری راز (حبوبات)

برای مشاهده محصولات پیشنهادی در جدول ،بر روی اسم محصول کلیک و اطلاعات آن را مشاهده کنید.

زمان مصرف/ نوع کودقبل از کاشتآغاز رشد رویشیقبل از گلدهیتشکیل میوه و غلافشروع رسیدگی میوه
زیر کشتکود حیوانی+پلت مرغی
مایع مرغیپرهام 2 لیتر در هکتار بصورت آبکود
کودهای npk10-52-10یا 20-20-20
15کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
10-52-10 15کیلوگرم در هکتار آب آبکود12-12-36
15 کیلوگرم در هکتار آبکود
8-5-44
15 کیلوگرم در هکتار آبکود
کلات آهنEDDHSAمانفر مش 2 کلوگرم در هکتار آب آبیاری
نیترات منیزیم10کیلوگرم در هکتار آب آبیاری
میکرو معدنی پرهام10کیلوگرم در هکتار آبکود
محرک رشد +ریزمغذیآمینواسید پارال5/-75/کیلوگرم +ریزمغذی
5/-1کیلوگرم در هزار لیتر محلول پاشی
آمینواسید مش 5/-1+جلبک دریایی آلژینو 400-500گرم
در هزار لیتر آب
کلسیمبیوکسی کلسیم1-2 لیتر در هزار بیتر محلولپاشی
سولفات پتاسیم15کیلوگرم در هکتار آبکود
سیلیکات پتاسیم2لیتر در هزار لیتر محلول پاشی
اوره فسفات15کیلوگرم در هکتار آبکود
هیومیک اسید2لیتر در هکتار آبکودیومیک 18 5-10لیتر آب آبیاری
فسفیت پتاسیمآلکسینو 1-2لیتر در هزار محلولپاشی

این برنامه که توسط تیم تخصصی اگری راز انجام شده برای مصارف عمومی در کشاورزی برای یک دوره رشد میباشد .

احتیاط و هشدار :(برنامه کامل تغذیه کودی حبوبات)

 • کارخانه تولید کننده و همچنین شرکت اگری راز در قبال استفاده نادرست از ترکیب کود کشاورزی و با سایر عوامل غیر منطبق با دستور العمل های محصول ، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
 • این برنامه(برنامه کودی حبوبات) بصورت *عمومی* و * سالانه * بوده و انتخاب نوع و میزان کود مورد نیاز به شرایط آب و هوای ناحیه، بافت و خصوصیات شیمیایی خاک و حتی هدف تولید گیاه مورد کاشت بستگی دارد. بنابراین برای اطلاعات کامل ازبرنامه غذایی تخصصی کودی حبوبات می توانید با کارشناسان فنی اگری راز در ارتباط باشید.

قابل ذکر است

که تمامی محصولات در برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان فنی تیم ، را میتوانید با بهترین کیفیت در فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز (خرید اینترنتی کود)تهیه کنید.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**