کاهش 29درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته

اخبار کشاورزی

با توجه به اظهارات مسئولین و کارشناسان، به نظر می‌رسد استان گلستان نیز همانند بسیاری از استان‌های شمالی کشور با مشکل خشکسالی و کمبود آب روبروست. این مشکلات باعث آسیب به محصولات کشاورزی و به دنبال آن خسارت‌های اقتصادی به کشاورزان می‌شود. با این حال، برخی از راهکارهایی که برای گذر از این بحران پیشنهاد شده، شامل تقویت بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین کشت، تامین بذر مناسب برای کشاورزان، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، افزایش پرداختخسارت به کشاورزان از طریق بیمه، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی و تضمین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای کشاورزان است. همچنین، استفاده بهینه از منابع آبی و تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی به سمت روش‌های نوین، می‌تواند به بهبود وضعیت آبی و کاهش خسارت‌های ناشی از خشکسالی کمک کند. تقویت بخش کشاورزی نه تنها به رشد اقتصادی استان کمک می‌کند، بلکه به تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی نیز کمک می‌کند.