سوالات کشاورزان و باغداران

آب و هوای مناسب کاشت سیب و گلابی

درست است که درختان دانه دار مانند سیب و گلابی به شرایط خاصی برای رشد و توسعه بهتر نیاز دارند. این درختان برای رشد به دمای مناسبی نیاز دارند و در مناطق سرد و کوهستانی با دماهای پایین بهتر رشد می‌کنند. همچنین، نور مناسب، آبیاری منظم و خاک حاوی عناصر غذایی کافی نیز از شرایط مهم برای رشد و توسعه درختان دانه دار است.

درباره باد هم باید گفت که درختان دانه دار به طور کلی به باد حساس هستند و در صورت وجود باد شدید می‌توانند مشکلاتی مانند ریزش میوه‌ها و شاخه‌هادر شاخه‌های نازک داشته باشند. بنابراین، مناطق با باد زیاد برای کاشت درختان دانه دار مناسب نیستند و بهتر است در مناطقی با باد کمتر کاشت شوند. همچنین، درختان دانه دار نیاز به حمایت و پشتیبانی از شاخه‌های ضعیف و رشد کند در برخی موارد دارند و برای جلوگیری از ریزش میوه‌ها نیز می‌توان از روش‌هایی مانند استفاده از شبکه‌های پوششی و بندهای پشتیبان استفاده کرد. در کل، برای رشد و توسعه بهتر درختان دانه دار، باید شرایط محیطی و فیزیکی مناسبی فراهم کرد و به دقت به نکاتی از جمله دما، نور، آبیاری، خاک و باد توجه کرد. همچنین، باید از انواع مناسبی از کودها و محصولات مربوط به مراحل مختلف رشد استفاده کرد و در صورت نیاز از روش‌های مدیریت شیمیایی خاک و کنترل آفات و بیماری‌ها استفاده کرد. به عنوان مثال، درختان دانه دار نیاز به کودهای حاوی عناصر غذایی اصلی مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارند و باید به دقت زمان و مقدار کوددهی را تعیین کرد.

در نهایت، برای داشتن عملکرد بهتر در کاشت درختان دانهدار، باید به دقت برنامه‌ریزی کرد و شرایط محیطی و فیزیکی را در نظر گرفت. با توجه به نیازهای خاص درختان دانه دار، باید مناطقی با دمای مناسب، آبیاری منظم، خاک حاوی عناصر غذایی کافی و نور مناسب برای رشد و توسعه درختان دانه دار انتخاب کرد. همچنین، باید به دقت زمان کاشت، زمان و مقدار کوددهی، مدیریت شیمیایی خاک و کنترل آفات و بیماری‌ها را تعیین کرد. برای داشتن عملکرد بهتر در کاشت درختان دانه دار، باید به دقت نکاتی مانند باد، رطوبت هوا، سرما و شرایط جوی محیط را در نظر گرفت و به دقت برنامه‌ریزی کرد. با این کارها، می‌توان عملکرد بهتری در کاشت درختان دانه دار داشت و محصولی با کیفیت و مرغوب تولید کرد.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

چرا زعفران کاشتم ولی گل نمیده؟

نکته‌ای که در مورد تأثیر آبیاری زودرس بر روی رشد زعفران اشاره شده، درست است. در سال‌هایی که آبیاری زودرس انجام می‌شود، با توجه به دمای آب، ممکن است رشد رویشی گیاه تحریک شده و رشد زایشی متوقف شود. بنابراین، باید به دقت زمان آبیاری را تنظیم کرد تا رشد زایشی به خوبی انجام شود.

در سال‌هایی که گیاه زعفران با تنش‌های محیطی و آفات و بیماری‌ها مواجه می‌شود، باید اقدامات لازم جهت تقویت بنه‌های ضعیف و ایجاد شرایط مساعد برای بنه‌زایی درست انجام شود. این اقدامات شامل تغذیه صحیح و اصولی گیاه، مدیریت شیمیایی خاک، کنترل آفات و بیماری‌ها و مدیریت مناسب آبیاری است. با این کارها، بنه‌ها قوی‌تر خواهند شد و میزان وزن مناسب برای سال بعد را خواهند داشت. به عنوان مثال، وزن بنه باید حداقل به هشت گرم برسد تا رشد زایشی و گل‌دهی در سال بعد به خوبی انجام شود.

در کل، برای به دست آوردن عملکرد بهتر در تولید زعفران، باید به دقت برنامه‌ریزی کرد و شرایط محیطی و فیزیکی رادر نظر گرفت و اقدامات لازم را در زمینه تغذیه، آبیاری، مدیریت شیمیایی خاک، کنترل آفات و بیماری‌ها و مدیریت علمی و فنی انجام داد. برای داشتن عملکرد بهتر در تولید زعفران، باید به دقت زمان آبیاری را تنظیم کرده و از محصولات آبیاری مصرفی، بهینه استفاده کرد تا از تحریک رشد رویشی جلوگیری شود. همچنین، باید برای مدیریت مناسب آفات و بیماری‌ها از روش‌های آگرواکولوژیک و استفاده از مواد آلی طبیعی استفاده کرد و نهایتاً برای داشتن عملکرد بهتر در تولید زعفران، باید به دقت برنامه غذایی و آبیاری را تنظیم کرد و در صورت نیاز از محصولات آمونیوم نیترات، سولفات‌های پتاسیم و فسفر و محلول‌های پاششی مانند اسیدهای آمینه، سیلیکون و ریزمغذی‌ها استفاده کرد. همچنین، باید به دقت زمان برداشت را تعیین کرد تا محصول با کیفیتی تولید شود.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

درشت شدن دانه کلزا

داشتن یک برنامه غذایی درست و منظم برای گیاه کلزا از ابتدای فصل تا انتهای آن، به درشت شدن دانه کلزا کمک زیادی می‌کند. با این حال، آبیاری‌های انجام شده در انتهای فصل با استفاده از محلول‌های پاششی مانند سیلیکون دایان و اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی‌ها نیز می‌توانند به بزرگتر شدن، وزن گیری و کیفیت دانه کلزا کمک کنند.

محلول پاشی سیلیکون دایان، به عنوان یک سیگنال برای انتقال محتوا از غلاف به دانه کلزا عمل میکند و باعث کمک به بزرگتر شدن دانه و بهبود وزن و کیفیت آن می‌شود. همچنین، محلول پاشی اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی‌ها، می‌توانند به افزایش مقدار فتوسنتز گیاه کمک کرده و در نتیجه به بزرگتر شدن و بهبود کیفیت دانه کلزا کمک می‌کنند.

همچنین، حفظ تراکم درست نیز به درشت شدن دانه کلزا کمک می‌کند. در صورتی که تراکم کم باشد، نور به راحتی به داخل کانوپی کلزا نفوذ می‌کند و غلاف‌ها بیشتر فتوسنتز می‌کنند کهمی‌تواند منجر به افزایش وزن دانه کلزا شود. با این حال، در صورتی که هدف تولید بذر باشد، تراکم باید کمتر باشد تا نور به داخل کانوپی نفوذ کند و غلاف‌ها بیشتر فتوسنتز کنند. به عبارت دیگر، تراکم کمتر به بزرگ تر شدن دانه کلزا کمک می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که در صورتی که هدف تولید فقط دانه و عملکرد دانه باشد، تراکم باید به صورت استاندارد باشد.

بنابراین، برای رسیدن به بهترین نتیجه در درشت شدن دانه کلزا، باید به دقت برنامه غذایی و آبیاری را این محصول را تنظیم کرد و در صورت نیاز از محلول‌های پاششی مانند سیلیکون دایان و اسیدآمینواسید پروفایل کامل، کلسیم و ریزمغذی‌ها استفاده کرد. همچنین، تراکم مناسب باید توسط کشاورز تعیین شود و در صورتی که هدف درشت شدن دانه کلزا باشد، تراکم کمتری نسبت به هدف تولید بذر باید در نظر گرفته شود. با این حال، باید توجه داشت که تراکم بیش از حد نیز می‌تواند به کاهش فعالیت فتوسنتزی گیاه و بهبود کیفیت دانه کلزا منجر شود. بنابراین، کشاورزان باید میزان تراکم مناسب را با توجه به هدف تولید و شرایط محیطی تعیین کنند و سعی کنند همیشه برای رسیدن به بهترین نتیجه، برنامه‌ریزی دقیق و منظمی را برای آبیاری و تغذیه گیاه داشته باشند.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

کود مناسب ریشه ای پس از برداشت پسته

در انتهای فصل انتقال مواد از ریشه به برگ محدود است و برگ نیز به دلیل عدم وجود کلروفیل در آن، قابلیت فتوسنتز و تولید ندارد. بنابراین، تغذیه ریشه‌ای پس از برداشت با هدف جذب عناصر و تقویت ریشه، تقریباً بی‌نتیجه خواهد بود. با این حال، می‌توان از کودهای میکروبی در انتهای فصل استفاده کرد که به عنوان یک کود آلی، هدف آن حفاظت از ریشه و احیای خاک است. ترکیبات میکروبی موجود در این کودها، متابولیت‌های ضدقارچ تولید می‌کنندو با حضور در خاک، از پوسیدگی طوقه و ریشه جلوگیری می‌کنند و به این ترتیب، سلامت ریشه و خاک بهبود می‌یابد و در نتیجه توسعه ریشه نیز تسریع می‌شود. پس از برداشت، ترکیبات موجود در برگ، به سمت ریشه برای توسعه ریشه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، مصرف ریشه‌ای کود با هدف تغذیه ریشه، تاثیر زیادی نخواهد داشت. به همین دلیل، استفاده از کودهای میکروبی جهت حفاظت از ریشه و احیای خاک، بهترین گزینه است.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

کاشت برنج در کدام مناطق ایران انجام میشود؟

بيشتر مناطق شمال ایران مناسب برای کشت برنج هستند اما در برخی مناطق دیگر نیز مانند گیلان،مازندران،گلستان ،قزوین،خوزستان،فارس،سیستان و بلوچستان کشت میشوند

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

کدام خاک قابل کشت نیست؟ 

باید توجه داشته باشید که برای بدست آوردن محصولی با کیفیت و پرسود خاک و زمینی را انتخاب کنید که عاری از خاکهای آهکی و نمکی و پرشیب باشند همچنین از عاری از سنگلاخ و کلوخ باشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

نحو کنترل سفیدک سطحی خیار

برای جلوگیری و کنترل سفیدک سطحی خیار شما میتوانید از ارقام مقاوم استفاده کنید همچنین کنترل علف هرز و با استفاده از قارچ کش های موجود مانند پروپیکونازول،تیوفانات متیل و ….میتوانید به راحتی این مشکل را برطرف کنید

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

کود مناسب سفت شدن و پرشدن مغز بادام

کودهای پتاسیم و کلسیم باید در زمانهای متفاوت مراحل رشدی استفاده کنید که بصورت جدا از طریق محلولپاشی یا آبیاری میتونید استفاده کنید.برای دیدن محصولات پتاس و کلسیم بالا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

آیا گوگرد مایع را می توانید با اسید هیومیک مخلوط و به آب آبیاری اضافه کرد؟

خیر در یک ظرف نمیشه مخلوط و به آب داد اما در دو ظرف جداگانه میشه بصورت جدا و با فاصله کمی به سیستم آب تزریق کرد و استفاده کرد و نتیجه هم فوق العاده بی نظیر میشه

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

کود مناسب گندم و جو در مرحله ساقه دهی

 پیشنهاد ما استفاده از برنامه غذایی توسط کارشناس حرفه ای است شما میتوانید در زمان ساقه دهی گندم و جو از کودهای نیتروژن،ازت،اوره بالا استاده کنید .توجه داشته باشید که از این کودها در دو مرحله (اواخر پنجه زنی ،اواخر ساقه روی) استفاده کنید و باعث افزایش عملکرد محصول خود شوید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

کنترل تنش شوری در گندم وجو

برای کنترل تنش شوری حتما باید برنامه تغذیه مناسب و حرفه ای و مدیریت در شیوه کاشت داشته باشید .شما به راحتی میتوانید با استفاده از اصلاح کننده های خاک،کلسیم و …. این مشکل را برطرف و مزرعه پرسود و با کیفیت داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 09178622010 در ارتباط باشید

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید