پرتکرارترین پرسش ها

علت خشک شدن نوک برگ اسپاتی فیلوم چیست ؟

گیاه اسپاتی فیلوم گیاهی همیشه سبز با گل های کوچک و بسیار زیبا است که در صورت رعایت نکردن اصول نگهداری باعث سر خشکیدگی برگ اسپاتی و قهوه ای شدن آن میشود .

علت قهوه ای شدن نوک برگ اسپاتی فیلوم میتواند از موارد زیر باشد :

  1. گیاه اسپاتی فیلوم گیاهی رطوبت دوست است بنابراین گیاه خود را هفته ای دوبار آبیاری کنید و بعد از گذشت نیم ساعت زیر گلدانی را خالی کنید.آب زیاد (باعث سبز خشک شدن اسپاتی فیلوم )و آب کم( باعث بیحال شدن و سیاه شدن برگ ها ) در اسپاتی می شود.
  2. نور مناسب برای این گیاه نور غیر مستقیم و با کیفیت می باشد (پشت پنجره ای که آفتابگیر نباشد ،حداقل فاصله تا منبع نوری یک متر ) ،بنابراین نور کم( باعث قهوه ای شدن و کوچک شدن برگ ) و نور زیاد (باعث ایجاد لکه قهوه ای و سوختگی ) در برگ گیاه اسپاتی فیلوم  می شود.

 

  • برای دریافت مشاوره رایگان و خرید محصولات اگری راز به لینک زیر کلیک کنید.

 

 

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید