پرتکرارترین پرسش ها

درمان بنجامینی که خشک شده

همراهان عزیز قدم گیاه بنجامین از جمله از آن گیاهانی است که با کوچکترین شوک و تنش مثل جابجایی یا آبیاری و نور نامناسب سریع واکنش نشان میدهد و برگها شروع به زرد شدن و ریزش و در نهایت خشک شدن آن میشود .حال اگر گیاه بنجامین شما خشک شده ابتدا یک ساقه را شکسته اگر خشک بود که برای درمان دیر اقدام کردید و اگر نرم بود اول از یک قارچ کش دوبار به فاصله 4 روز استفاده میکنیم و بعد از 7 روز از کودهای فسفر و پتاس بالا برای درمان استفاده کنید.

اگری راز ، راز رویش ها 

برای دریافت مشاوره دهی و خرید محصولات به لینک زیر مراجعه کنید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید