پرتکرارترین پرسش ها

کود 20_20_20 سه بیست یعنی؟

ببینید دوستان در هر گیاهی سه عنصر اصلی داریم که بیشتر از همه مصرف میشه. نیتروژن(N): باعث رشد رویشی میشه فسفر(P): باعث قوی شدن ریشه و گلدهی میشه پتاسیم(K): باعث درشت شدن جثه گیاه و میوه میشود. حال کود های کامل هر سه تا عنصر رو( به میزان های مختلف )دارند و به این کود ها میگن کود کامل ینی هر سه عنصر اصلی رو داره که با NPK نشونش میدن. اعداد به ترتیب نشان دهنده درصد اون عنصر در کود هستند. پس کود 20_20_20 ینی از هر کدام عناصر 20 درصد توی کود موجود هست یا کود (36_12_12) با ترتیبNPK یعنی : 12 درصد نیتروژن(N) 12درصد فسفر(P) 36 درصد پتاسیم(K) در کود موجود است.

برای دریافت مشاوره علمی رایگان و خرید انواع کودهای کشاورزی کلیک کنید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید