پرتکرارترین پرسش ها

کود مناسب گندم و جو در مرحله ساقه دهی

 پیشنهاد ما استفاده از برنامه غذایی توسط کارشناس حرفه ای است شما میتوانید در زمان ساقه دهی گندم و جو از کودهای نیتروژن،ازت،اوره بالا استاده کنید .توجه داشته باشید که از این کودها در دو مرحله (اواخر پنجه زنی ،اواخر ساقه روی) استفاده کنید و باعث افزایش عملکرد محصول خود شوید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ما و شماره 09108622010در ارتباط باشید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید