پرتکرارترین پرسش ها

علت گل ریزی در محصولات کشاورزی چیست ؟

علت گل ریزی در محصولات کشاورزی چیست ؟ یکی از سوال های مهمی که برای همه ایجاد می شود ، علت گل ریزی در گل هاست . گل ریزی در محصولات کشاورزی عوامل متعدد و مختلفی دارد که در صورت کنترل نکردن آن ، خسارت زیادی به محصول وارد می کنند . عوامل مختلفی در گل ریزی موثر است مثل :

  • عوامل محیطی که شامل ( آبیاری و نور نامناسب ، تغذیه نامناسب ، رطوبت و دمای نامناسب ، استرس)
  • بیماری و آفت مثل بیماری قارچی بوتریتیس و لکه برگی که موجب ریزش گل ها می شود و آفات که از طریق آسیب رساندن به گل مثل سوسک های برگخوار یا اختلال در هورمون های گیاه مثل برخی نماتد ها
  • عوامل طبیعی مثل باد ها ، باران و تگرگ و در حالتی گیاه گل های اضافی خود را که انرژی و مواد کافی برای پرورش گل به میوه ندارد را حذف می کند
  • کمبود عناصر غذایی گیاه که درخت نمی تواند مانع از ریزش گل شود که با تغذیه درست و مناسب می توان مانع از ریزش گل شد

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید