فیلتر های اعمال شده
دسته بندی محصول
برند محصول
کالا های موجود
کالا های شامل تخفیف
دریافت کاتالوگ محصول

فرم درخواست سفارش

  کود سوپر6-3-17 - +TEاگری راز

  کلات سوپر

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کود پتاسیم 27درصد-اگری راز

  پتاسیم 27%

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کود کلاته میکرو کامل-اگری راز

  کلات میکرو کامل

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کلات روی 12 درصد- اگری راز

  کلات روی 12%

  • کشورهای سازنده ایران
  501,000 476,000
  تـومـــــان
  کود کلاته 20-20-20

  کود کلات NPK 20-20-20

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کلات مس 8 درصد-اگری راز

  کلات مس 8%

  • کشورهای سازنده ایران
  531,000 504,500
  تـومـــــان
  کود فروت ست- اگری راز

  کود فروت ست

  • کشورهای سازنده ایران
  425,000 404,000
  تـومـــــان
  کود کلات منیزیم 6 درصد- اگری راز

  کلات منیزیم 6%

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کو نیتروزن 17 درصد- اگری راز

  کود نیتروژن 17%

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کلات آهن 7 %- اگری راز

  کلات آهن 7%

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کود کلات آهن 9 درصد_اگری راز

  کلات آهن 9%

  • کشورهای سازنده ایران
  با ما تماس بگیرید
  کود بیوکسی روی،منگنز،منیزیم،مس- فروشگاه آنلاین کشاورزی اگری راز

  کود بیوکسی روی،منگنز،منیزیم،مس

  • کشورهای سازنده اسپانیا
  با ما تماس بگیرید