مقدمه آمینو ا

پتاسیم تیوسولفات

5 دقیـــقه مطالعه

پتاسیم تیوسولفات

مقدمه

پتاسیم تیوسولفات (K₂O₃S₂) به عنوان منبع پتاسیم و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد.پتاسـیم تیـو سـولفات، روی خصوصیـات شـیمیایی و بیولوژیکـی خـاک تاثیـر دارد و باعـث کاهـش اسـیدیته خـاک شـده و در نتیجـه حلالیـت عناصـر ریزمغـذی را در خـاک افزایـش مـی دهـد.

کود پتاسیم تیوسولفات KTS به عنوان منبع پتاسیم و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول مایع، حاوی  پتاسیم25 % و گوگرد17 % را می توان به تنهایی یا با کودهای مایع دیگر مانند آمونیوم پلی فسفات یا محلول های نیترات اوره-آمونیوم برای کاربردهای خاک استفاده کرد. این محصول همچنین می تواند از طریق آب آبیاری که پنبه در آن آبیاری می شود استفاده شود.

 نقش گوگرد در گیاه

گوگرد یک عنصر ضروری برای رشد گیاه است. گوگرد به عنوان چهارمين عنصر بعد از نيتروژن، فسفر و پتاس قرار گرفته است. وقتي خاكي كمبود گوگرد داشته و به آن توجه نشود، گياهان به حداكثر توليد نخواهند رسيد، حتي اگر بقيه عناصر غذايي به حد كافي در خاك وجود داشته باشد.گوگرد براي ساختن پروتئين و آنزيم از طريق شرکت در ساختمان اسيدهاي آمينه متيونين و سيستئين الزامي است. بنابراين در عملکرد و کيفيت محصولات بسيار تأثير گذار ميباشد. ميزان سولفات گياهان معرف بهتري براي وضعيت غذايي گياهي از نظر گوگرد است تا ميزان كل گوگرد. بهترين معرف نسبت گوگرد سولفاته به كل گوگرد موجود در گياه است.

نقش پتاسیم در گیاه

پتاسيم در اعمال فيزيولوژيكي سوخت وساز كربوهيدرات يا تشكيل و تجزيه و انتقال نشاسته؛ سوخت وساز تركيب پروتئين ها؛ كنترل و تنظيم فعاليتهاي عناصر كاني اساسي گوناگون؛ خنثي كردن اسيدهاي آلي از نظر فيزيولوژيكي مهم؛ فعال سازي آنزيمهاي مختلف؛ تسريع رشد بافتهاي مريستمي و تنظيم روابط حركات روزنه ها و آب نقشي اساسي دارد.ظهور علائم كمبود عنصر غذايي نظير پتاسيم ، ابتدا به صورت نكروزه شدن برگهاي پير به صورت لكه هايي در امتداد طولي برگ خودنمايي مي نمايد. بنابراين مصرف پتاسيم مي بايست تا حد بهينه باشد.

مزایا استفاده از کود پتاسیم تیوسولفات

 1. تامین عناصر پتاسیم و گوگرد گیاه
 2. فاقد کلر، تعدیل کننده pH خاک های قلیایی
 3. جذب بالای پتاسیم خاک پس از مصرف آب آبیاری و بهبود رنگ و رنگ آوری محصول و بهبود اندازه میوه و افزایش انبارمانی محصول
 4. افزایش کیفیت و عملکرد محصولاتی همچون پیاز و سیب زمینی، سبزی و صیفی، خانواده کلم، دانه های روغنی (پنبه، ذرت، آفتابگردان، کلزا و …)، حبوبات، خردل و درختان میوه
 5. گوگرد موجود در این محصول باعث بهبود عطر و طعم میوه و جلوگیری از تجمع نیترات در گیاهان
 6. افزايش مقاومت نسبت به سرما
 7. جلوگيري از تجمع نيترات در گياهان
 8. افزايش روغن در دانه هاي روغني مي شود
 9. مقاومت به تنش خشكي
 10. تیوسـولفات باعـث کاهـش سـرعت تبدیـل اوره بـه آمونیـوم و بازدارنـده نیتریفیکاسـیون (شوره گذاری) اسـت.
 11. گوگرد تيو سولفات (S2O4) به دليل دارا بودن يك گوگرد بيشتر در مقايسه با فرمولاسيون قديمي سولفات (SO4 )به فرمولي توانمند در كنترل آفات مكنده (كنه ها و تريپس ها و…) و بيماريهاي قارچي سفيدك پودري (sp Erysiphe )تبديل شده است.

بیماری سفیدک پودری چیست؟

بیماری سفیدک پودری با نام علمی Podosphaera xanthii از مهمترین بیماری گیاهی خانواده کدو ئیان است. این بیماری در اکثر مناطق جالیزکاری از جمله بخصوص نواحی گرم و خشک و کم باران مانند: اصفهان، تهران، کرج، قزوین و غیره وجود داشته است و هر ساله خسارت قابل توجهی به محصولات وارد میکند. بیماری سفیدک پودری از طریق کاهش تعداد و اندازه میوه و کوتاه کردن دوره برداشت باعث بروز خسارت می شود

علائم بیماری  سفیدک پودری به این صورت است که لکه های سفید پودری شکل روی برگ و ساقه گیاه می باشد و بندریج سطح آن را فرا میگیرد. شروع آلودگی از برگهای پایینی گیاه و بصورت لکه های کوچک و مدور و سفید رنگ در پشت برگها است که به سرعت توسعه یافته و دو طرف برکها را فرا میگیرد. برگهای مبتلا خشک و شکننده شده و می ریزند. در بوته های آلوده میوه ها کوچک تر هستند و زودتر از موعد می رسند. علاوه بر این به دلیل کاهش سطح فتوسنتز، مواد جامد در میوه خیار به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و موجب بی مزه شدن آن می گردند.

اين بيماري در بهار و پاييز كه دماي شبانه روز اختلاف زيادي دارد بيشتر شيوع دارد

بنابراین براي جلوگيري از ايجاد مقاومت قارچ عامل بيماري، مصرف کود پتاسیم تیوسولفات به علت دارا بودن يك گوگرد بيشتر در مقايسه با فرمولاسيون قديمي سولفات (SO4) می تواند بسیار موثر باشد.

مقایسه تیوسولفات پتاسیم و سولفات پتاسیم

مهمترین ویژگی تیوسولفات پتاسیم این است که بر خلاف سولفات پتاسیم فاقد کلر و دیگر ناخالصی های احتمالی می باشد. میزان جذب پتاسیم در تیوسولفات پتاسیم نسبت به سولفات پتاسیم 22 درصد بیشتر است. تیوسولفات پتاسیم به دلیل داشتن یک گوگرد بیشتر نسبت به سولفات پتاسیم، در کنترل قارچ های هوازی و آفات مکننده تاثیر بسیار مطلوبی دارد.

همچنین از دیگر مزایای تیوسولفات پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم می توان به این اشاره کرد که پتاسیم تیو سولفات بعنوان منبع پتاسیمی برای خاک های شنی و همچنین گیاهان حساس به کلر می باشد. تیوسولفات پتاسیم از طریق بنیان سولفوهیدریل (-SH) مقاومت گیاه در برابر سرما را افزایش می دهد و همچنین باعث افزایش مقاومت به خشکی و شوری  می شود.

بهترین روش و زمان مصرف کود پتاسیم تیوسولفات

کود KTS می توان به صورت آبیاری قطره ای و یا ممکن است با کودهای دیگر مخلوط شوند و به صورت محلولپاشی استفاده شوند. مهمترین ویژگی این کود این است که عاری از کلر می باشد.

البته به نکته توجه داشته باشید که استفاده بیش از حد از این کود، می تواند به جوانه زنی بذر آسیب برساند. وجود پتاسیم موجود در این کود حداقل 30 % کار آمدتر از کودهای معمولی است و باعث افزایش عملکرد و کیفیت ماندگاری محصولات را افزایش می دهد از طرفی باعث افزایش مقاومت محصول در برابر تنش های محیطی و بیماری ها می شود.

از اختلاط این کود با کودهای اسیدی دارای PH پایین تر از 6 و محصولات کلسیم دار جلوگیری شود.

معمولا استفاده از کود KTS باید قبل از شروع هوای گرم انجام شود. و نباید در هوا گرم از این کود استفاده شود.

در زمان کلر زنی سیستم آبیاری از KTS استفاده نکنید زیرا تیوسولفات پتاسیم خنثی می شود.

کود مایع KTS  پتاسیم تیو سولفات(K2S2O3)  برند شرکت کالا تک می باشد. ایـن محصـول قابـل اسـتفاده در تمـام دوره ی رشـد گیاهـان و مناسـب بـرای محصـولات زراعـی، گلخانـه ای، باغـی و صیفـی بـه صـورت آبیـاری مـی باشـد


پیشنهاد اگری راز

میزان جذب پتاسیم در تیوسولفات پتاسیم نسبت به سولفات پتاسیم 22 درصد بیشتر است. تیوسولفات پتاسیم به دلیل داشتن یک گوگرد بیشتر نسبت به سولفات پتاسیم، در کنترل قارچ های هوازی و آفات مکننده تاثیر بسیار مطلوبی دارد.

بر روی محصول پیشنهادی کلیک کنید
👇
تیوسولفات پتاسیم KTS

منایع

با ما همراه باشید

با ارائه برترین مقالات و مطالب روز کشاورزی توسط کارشناسان فنی

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید

  **اگری راز ،راز رویش ها**

5
امتیاز شما در رابطه با این مقاله
4.8

6 نفر
بری کپی روی لینک کلیک کنید https://agriraz.com/?p=3934
مشاوره گیاهان آپارتمانی

حل مشکلات گیاهان خانگی و آپارتمانی خود را به ما بسپارید

نظرات کابران

ارسال دیدگاه