پرتکرارترین پرسش ها

نحو قلمه گیری گیاهان آپارتمانی

قلمه گیری گیاهان آپارتمانی کار چندان سختی نیست و میتوانید به راحتی از ساقه و برگ آن ،گیاه را تکثیر کنید.

برای شروع یک قلمه 8 الی 10 سانتی متری جدا میکنیم و آن را به مدت 30 الی 30 ثانیه در هورمون ریشه زایی قرار میدهیم و بعد آن را در خاک سبک مثل کوکوپیت و پرلیت میکاریم و شرایط نوری آن را فراهم میکنیم.بعد از گذشت 15 الی 20 روز زمان مناسب استفاده از کودهای فسفر بالا است تا ریشه گیاه توسع و گسترش پیدا کند و گیاه شاداب تری داشته باشید.

برای دریافت مشاوره علمی رایگان و خرید محصولات کلیک کنید.

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید