پرتکرارترین پرسش ها

کارت های آبی و زرد چیست و چه تفاوتی دارند ؟

کارت های آبی و زرد یکی از وسیله هایی است که در کشاورزی و حتی در باغچه ها می توان ازش استفاده کرد . کارت زرد و آبی مزایای بسیاری دارد زیرا علاوه بر تشخیص و شناسایی تعداد آفات در محیط مورد نظر ، کمک به کنترل آن ها بون مصرف سم نیز می کند . این کارت ها با سطحی چسبنده پوشانده شده و حشراتی که با آن برخورد می کنند به سطح این کارت ها می چسبند و از این طریق می توان تا حدودی آفات را بدون مصرف سم کنترل کرد . هر کارت زرد و آبی دارای 25 الی 40 خانه است (مکعب ها در کنار یکدیگر) که قابل تشخیص است . به طور  کل حشرات به طیف رنگی 650-300 نانومتر جلب می شوند از این رو این کارت را بر اساس همین معیار ها ساخته می شوند که حشرات را جذب کند . کارت زرد و آبی معمولا باید برای گیاهانی که رشد عمودی دارند در ارتفاع دو-سوم بوته قرار بگیرد و در ردیابی حشره بهتر است با فاصله حدود 100 متر گذاشته شده و برای کنترل حشرات و مقابله با آن ها حدود 2 کارت در فاصله 20 الی 25 متر قرار بگیرد .

کارت زرد با طیف رنگی خود می تواند حشراتی مانند مگس میوه مدیترانه ای ، مگس گیلاس و آلبالو ، مگس زیتون ، سفید بالک ها ، مگس های مینوز ، انواع شته ، زنجرک ها ، پسیل ، مگس قارچ وحتی برخی شب پره ها را کنترل و یا تعداد حضور آفت را در هر محدوده شناسایی کرد .

کارت آبی نیز مانند کارت زرد می تواند این طیف از حشرات را جذب و کنترل کند اما آفت تریپس به کارت آبی نسبت به کارت زرد بیشتر جذب می شود و با کارت آبی بهتر می توان تریپس را کنترل کرد .

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید