پرتکرارترین پرسش ها

علت گل ندادن شمعدانی چیست ؟

گل شمعدانی یکی از گل های بسیار پر طرفدار در منازل و باغچه ها است . اصلی ترین ویژگی شعمدانی که آن را متمایز با سایر گیاهان کرده ، گل های آن است و اگر شمعدانی گلی نداشته باشد باید علت را پیدا و بررسی کرد . گل ندادن شمعدانی علل مختلفی دارد که شامل :

نور

کافی نبودن میزان نور در گل شمعدانی یکی از علت های مهم در گل ندادن آن است . این گیاه چه در فضای آزاد و چه در گلدان روزانه نیاز به حداقل 6 ساعت نور مستقیم آفتاب دارند و نور کافی دریافت نکند ، باعث تغییر رنگ در برگ ( کمرنگ شده) و گیاه به مرور از قدرت گل دهی آن می کاهد و از بین می رود .

دمای بالا

افزایش دما به خصوص در تابستان که نور خورشید مستقیم و دما بالا است باید مکانی را برای گیاه شمعدانی انتخاب کرد که نور و گرمای عصر با شمعدانی برخورد نداشته باشد و از درصد گلدهی آن کم نشود .( شمعدانی هایی که برگ عطری دارند نیز محیط خنک و سردتری را برای رشد نیاز دارند و نباید زیاد نور خورشید در تابستان به آن بتابد)

آبیاری نامناسب

گیاه شمعدانی تا حدودی می تواند خشکی آب را تحمل کند اما خاک مرطوب در دوره رشدی خود را ترجیح می دهد و این بدین معنی نیست که آبیاری زیاد و یا به صورت غرقابی صورت بگیرد .

کود دهی

تغذیه گیاه بسیار در روند گلدهی شمعدانی می تواند موثر باشد . حضور عنصری مثل پتاسیم در این فرایند کمک به افزایش گلدهی کرده و بیش بود عناصر مثل نیتروژن می تواند سبب کاهش گلدهی شود .

وارد نکردن شوک به گیاه

 جا به جایی ناگهانی و مداوم ، علاوه بر اینکه گیاه را ضعیف می کند می تواند سبب کاهش گلدهی شمعدانی نیز بشود .

آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید