پرتکرارترین پرسش ها

علت زرد شدن برگ سانسوریا و راه درمان آن چیست؟

یکی از سوالات پر تکرار در رابطه با نگهداری گل و گیاهان خانگی سوال می شود ، علت زرد شدن برگ سانسوریا و راه درمان آن است . سانسوریا همچون سایر گیاهان نیاز به شرایط و ایده آل خود ، برای نگهداری در خانه دارد که اگر آن شرایط فراهم نشود خیلی زود برگ سانسوریا زرد شده و در صورت رسیدگی نکردن آن گیاه از بین می رود . زرد شدن برگ سانسوریا دلایل مختلفی دارد که به چند مورد از آن می پردازیم .

  1. آبیاری بیش از حد : یکی از عوامل بسیار مهم در نگهداری سانسوریا ، آبیاری است و با آبیاری بیش از حد گیاه رو به زردی رفته و امکان مرگ گیاه وجود دارد که این موضوع به دلیل آن است که ریشه گیاه اکسیژن کمی را دریافت کرده و یا ریشه ها دچار پوسیدگی و له شدگی شده اند .
  2. نور : نور در نگهداری سانسوریا بسیار مهم است و این گیاه نیازمند به نور کم و مستقیم دارد و توصیه می شود که گلدان را در فاصله ۱.۵ تا ۲ متری پنجره خانه قرار دهید .
  3. زهکشی شدن خاک : خاک حتما باید زهکشی مناسبی داشته باشد تا در پایان آبیاری ، آب اضافی گلدان از آن خارج شود .
  4. کوددهی : تغذیه گیاه بسیار ضروری بوده و باید با کود های مناسب تغذیه شود اما توجه کنید که تغذیه بیش از حد نیز می تواند به گیاه آسیب وارد کند .
  5. دما : توجه داشته باشید که دما در نگهداری از فاکتور های مهم به شمار می آید و نباید تغییرات دمایی ناگهانی به گیاه وارد شود و یا در برابر باد کولر و اسپیلت قرار بگیرد .
  6. حضورت آفت و بیماری : با تغذیه آفات از گیاه و حمله بیماری ها بر اثر رطوبت زیاد و پوسیدگی های ریشه می تواند عامل زردی در برگ سانسوریا باشد .
آیا این پاسخ برای شما مفید بوده است؟

    میتوانید سوالات خود وارد کنید