درختان هسته دار
7 دقیقه مطالعه AGRIraz .co ژانویه 20, 2022

بیماری و آفات درختان میوه هسته دار

انواع بیماری و آفات درختان میوه هسته دار مقدمه آفات درختان میوه هسته دار و بیماری های آنان که در اکثر نقاط کشور نیز مشاهده می شود اگر در زمان مناسب شناسایی نشوند و با آنها مقابله نگردد ممکن است...

مطالعه بیشتر